Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 14,15–24 - Meghívottként

Az ünnepélyes fogadásokra szóló meghívások gyakran inkább nyomasztanak. Illik a ruhám az alkalomhoz? Miről beszéljek az emberekkel? Megfelelően viselkedem? Megtörtént, hogy emiatt mondtam le egy meghívást. 

Teljesen megszakadt egy jó barátnőmmel a kapcsolat, mert nem mentem el az esküvőjére. A nagykövet meghívóját olvasva is (lásd tegnap) először haboztam… Micsoda életre szóló élményből maradtam volna ki, ha lemondtam volna! A nagy vacsora példázatában a ház ura valami jóval akarta megajándékozni a barátait. Örült a vidám együttlétnek. Azzal, hogy a meghívást az utolsó pillanatban utasították vissza, megsértették a vendéglátót. Ehhez járult még az is, hogy olyan dolgokra hivatkoztak, amelyek jóval előbb betervezhetőek lettek volna. Lehet, hogy ilyen durva és sokrétű visszautasítás, mint ebben a történetben, ritkán fordul elő. De pont úgy érzi magát Isten is, mint a vendéglátó, ha könnyelműen jelöljük ki a fontossági sorrendet. Lehet az életemben valami fontosabb annál, mint az, hogy Isten útját kövessem? Ajánlatát komolyan gondolja: Isten mindannyiunkat körül akar venni jelenlétével és szeretetével, kényeztetni akar vendégszeretetével, és azt akarja nekünk adni, ami valóban megtart és hordoz bennünket. Szabadon eldönthetjük, elfogadjuk meghívását, vagy visszautasítjuk. Amennyiben nem fogadjuk el, visszahozhatatlanul elveszítünk valami nagyon fontosat.

***

Jézus Isten országát újra meg újra az ünnephez és az ünnepi vacsorához hasonlítja. Mit indít el bennünk ez a hasonlat?rss

Napi lelki táplálék

„…Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” Jn 4,38

Jel 21,9–27

„Nem láttam templomot a városban…” (22). A „teljesen új” az Is-tentől való, benne az Úr dicsősége ragyog. 

tovább

(10) „De ez a nap az Úré…” (Jeremiás 46,1–12)

AZ ÚR NAPJA.

– 1. Olyan az ember, olyanok a népek, olyan a bűn önzése, mint a Nílus, amikor árad: zúg, eláraszt, elborít, elpusztít (7–8). Félelmetes és határtalan az ember nyomorúsága; – amely egyszerre szenved saját magától, saját testi és lelki bajaitól; – ugyanakkor szenvedést okoz másoknak, mert nem „fér a bőrébe”, állandóan készülődik valamire (3–4).

tovább

Lukács 6, 36–38 - Egyedül Isten ítélkezik!

Konzervatív gyülekezetbe járok, és teológiát tanultam az egyetemen. Pontosan emlékszem még az első szemináriumomra. 

tovább

2018. január 24. szerda

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4:19)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább