Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 14,15–24 - Meghívottként

Az ünnepélyes fogadásokra szóló meghívások gyakran inkább nyomasztanak. Illik a ruhám az alkalomhoz? Miről beszéljek az emberekkel? Megfelelően viselkedem? Megtörtént, hogy emiatt mondtam le egy meghívást. 

Teljesen megszakadt egy jó barátnőmmel a kapcsolat, mert nem mentem el az esküvőjére. A nagykövet meghívóját olvasva is (lásd tegnap) először haboztam… Micsoda életre szóló élményből maradtam volna ki, ha lemondtam volna! A nagy vacsora példázatában a ház ura valami jóval akarta megajándékozni a barátait. Örült a vidám együttlétnek. Azzal, hogy a meghívást az utolsó pillanatban utasították vissza, megsértették a vendéglátót. Ehhez járult még az is, hogy olyan dolgokra hivatkoztak, amelyek jóval előbb betervezhetőek lettek volna. Lehet, hogy ilyen durva és sokrétű visszautasítás, mint ebben a történetben, ritkán fordul elő. De pont úgy érzi magát Isten is, mint a vendéglátó, ha könnyelműen jelöljük ki a fontossági sorrendet. Lehet az életemben valami fontosabb annál, mint az, hogy Isten útját kövessem? Ajánlatát komolyan gondolja: Isten mindannyiunkat körül akar venni jelenlétével és szeretetével, kényeztetni akar vendégszeretetével, és azt akarja nekünk adni, ami valóban megtart és hordoz bennünket. Szabadon eldönthetjük, elfogadjuk meghívását, vagy visszautasítjuk. Amennyiben nem fogadjuk el, visszahozhatatlanul elveszítünk valami nagyon fontosat.

***

Jézus Isten országát újra meg újra az ünnephez és az ünnepi vacsorához hasonlítja. Mit indít el bennünk ez a hasonlat?rss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább