Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

De lelkészfeleségként gyakran a vasárnap is kötelességekkel van telezsúfolva. Valóban az lenne a vasárnap értelme, hogy miután megtartottam a gyermekistentiszteletet, még jó darabig a konyhában ácsorogjak? Szép lenne az ünnepi ebéd meghitt hangulatban, hogy a családom elé élhessem, milyen kedves is számomra ez a nap, de… Lukács evangéliuma háromszor is beszámol arról (Lk 6,6–11; 13,10–16; 14,1–4), hogy Jézus szombaton gyógyított betegeket, amiért éles kritikával illeték azok, akik különösen komolyan vették a hitüket. Valóban szükséges volt őket így fejbe kólintani? Igen! Mert Jézus ezzel teszi nyilvánvalóvá: a szombat az életről kell, hogy szóljon. Nem arról van szó, hogy félve attól, hogy nem cselekszünk Isten előtt helyesen, bekorlátozzuk az életünket mindenféle előírásokkal. Számomra keresztyénként nagyon fontos, hogy életemet újra meg újra megvizsgáljam az Ige tükrében. Magamnak is felteszem a kérdést: Mi az én „jószágom a kútban”? Arról van szó, hogy megszokott és szokatlan élethelyzetben egyaránt mérlegeljem és megvizsgáljam Isten előtt ezt a kérdést. Talán az Istennel fenntartott bensőséges kapcsolat jobban érezhetővé válhat a vasárnapomon, ha a gyerekeimet bevonom az ünnepi ebéd előkészületeibe, és krumplipucolás vagy mosogatás közben megbeszélhetjük az istentiszteleten elhangzottakat.

***

Mi is előnyben részesített koldusok vagyunk Isten kegyelmének ajtajánál.

BRENNAN MANNINGrss

Napi lelki táplálék

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Jn 3,36

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” (7). Örömöt és biztonságot ajándékoz az a tudat, hogy a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, nem gonosz hatalmaké és nem az emberé; ez az Isten pedig a mi Istenünk (1). 

tovább

(1) „…Jismáél…” (Jeremiás 41)

Gedaljá, Babilonhoz hű helytartó ideje alatt a maradék nép körében egyre elevenebb lett az élet. Jismáél azonban a Babilon ellenes politika híve volt, és a szomszédos ammóniak támogatásával orvul megölte Gedalját, és a vele lévőket. 

tovább

Lukács 6,12–19 - Éjjeli ima

Az utóbbi években fokozatosan tudatosult bennem, mekkora jelentősége és ereje van az imádságnak. Ebben az összefüggésben felismertem, mennyire fontosnak tartotta Jézus is az imádságot. 

tovább

2018. január 19. péntek

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… (Fil 4:11-12)

tovább

Isten vezet

Szememmel én vezetlek téged,
Amerre mégy, veled megyek.
Utat török, s nem árthat néked
Sötét völgy, vagy zordon hegyek,
Járj szárazon, vagy víz felett,
Orcámnak fénye hűn vezet.

 

 

tovább