Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 14,1–6 - Vasárnap

Hitem fontos részét képezi a vasárnap megszentelése. Isten ezzel a nappal lehetőséget teremt arra, hogy egy lélegzetvételnyi szünetet tartsak, regenerálódjak. 

De lelkészfeleségként gyakran a vasárnap is kötelességekkel van telezsúfolva. Valóban az lenne a vasárnap értelme, hogy miután megtartottam a gyermekistentiszteletet, még jó darabig a konyhában ácsorogjak? Szép lenne az ünnepi ebéd meghitt hangulatban, hogy a családom elé élhessem, milyen kedves is számomra ez a nap, de… Lukács evangéliuma háromszor is beszámol arról (Lk 6,6–11; 13,10–16; 14,1–4), hogy Jézus szombaton gyógyított betegeket, amiért éles kritikával illeték azok, akik különösen komolyan vették a hitüket. Valóban szükséges volt őket így fejbe kólintani? Igen! Mert Jézus ezzel teszi nyilvánvalóvá: a szombat az életről kell, hogy szóljon. Nem arról van szó, hogy félve attól, hogy nem cselekszünk Isten előtt helyesen, bekorlátozzuk az életünket mindenféle előírásokkal. Számomra keresztyénként nagyon fontos, hogy életemet újra meg újra megvizsgáljam az Ige tükrében. Magamnak is felteszem a kérdést: Mi az én „jószágom a kútban”? Arról van szó, hogy megszokott és szokatlan élethelyzetben egyaránt mérlegeljem és megvizsgáljam Isten előtt ezt a kérdést. Talán az Istennel fenntartott bensőséges kapcsolat jobban érezhetővé válhat a vasárnapomon, ha a gyerekeimet bevonom az ünnepi ebéd előkészületeibe, és krumplipucolás vagy mosogatás közben megbeszélhetjük az istentiszteleten elhangzottakat.

***

Mi is előnyben részesített koldusok vagyunk Isten kegyelmének ajtajánál.

BRENNAN MANNINGrss

Napi lelki táplálék

Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta; a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkolott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. ApCsel 19,32

2Krón 27

„...állhatatosan Istenének, az Úrnak az útján járt” (6). Jótám király példája arra figyemeztet, hogy nem szükségszerű a rossz példák és minták követése. 

tovább

(23) „…zavargás támadt az Úr útja miatt.” (Apostolok cselekedetei 19,23–40)

– Artemisz a szerelem, a vér, az arany istennője. Kis szobrokban is kiábrázolták az istennőt, és az efezusi mesterek nagy jövedelemre és jólétre tettek szert ebből (24–25).

 

tovább

EZSDRÁS 7,11-20 - Isten irányít

Valaki nagyon elszántan veti be magát. Artaxerxész fél a „menny Istenétől”, vagy inkább tiszteli? Talán mindkettő lehetséges (23). 

tovább

2017. szeptember 16. szombat

Szellemi kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

 

tovább

Kaposi Ferenc: Legenda

Egyszer egy angyal meghívta az erényeket,
hogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
S mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
és sorba mind, mind egymás után,
mentek nagy vígan, ünneplőben.

tovább