Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

MIKEÁS 6,8 - Figyelmesen járni Istenünkkel

Életem fordulópontjain mindig elkísért ez a bibliai vers. Hans Walter teológus így fordítja: „Ember, közöltem veled, mi a jó és mit keres Jahve nálad: semmi mást, mint igazságot gyakorolni, szeretni a kedvességet és figyelmesen járni Isteneddel.” 

Olvassuk el a 8. verset összefüggéseiben, ha van időnk rá. Ez egy izgalmas szakasz: maga Isten folytat jogi vitát Izráellel. A 6. és 7. versben népe felteszi magának a kérdést: Mivel menjünk Isten elé? Mit szeretne tőlünk? És aztán folytatja: „Megmondtam neked!” Tehát nem kell sokáig töprengened, már rég megmondtam neked, mit keresek nálad: „Légy igazságos, szeresd a kedvességet és járj figyelmesen Isteneddel!” Figyelmesen járni Isteneddel! Olyan helyzetekben, amikor még nem igazán tudtam, hogy mi következik, amikor több kérdésem volt, mint helyes válaszom, akkor segített nekem ez az Ige, hogy a lényeges dolgokra koncentráljak. Figyelmesen járni csak lassan odafigyelve lehet. Ha Benne bízom, akkor Ő lépésről lépésre vezet.

***

Istenhez ragaszkodni, ez az én erőm.

AUGUSTINUSrss

Napi lelki táplálék

Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. ApCsel 12,5

1Krón 29

Mennyire nem természetes ma sok ember számára, hogy Isten ügyére, Isten házára adakozzon, áldozzon.

tovább

(5) „…a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” (Apostolok cselekedetei 12,1–5)

AZ ÜLDÖZTETÉSRŐL 1.

– 1. A keresztyénség történetével egyidős az üldöztetés.

Heródes Agrippa király úgy akarta megszilárdítani hatalmát Palesztinában, hogy kegyetlenkedni kezdett a jeruzsálemi gyülekezet tagjaival. Jakabot, a gyülekezet vezetőjét megölette, Pétert pedig elfogatta, és a zsidók ünnepe után akarta kivégeztetni (1–4).

tovább

LUKÁCS 14,15–24 - Meghívottként

Az ünnepélyes fogadásokra szóló meghívások gyakran inkább nyomasztanak. Illik a ruhám az alkalomhoz? Miről beszéljek az emberekkel? Megfelelően viselkedem? Megtörtént, hogy emiatt mondtam le egy meghívást. 

tovább

2017. augusztus 20. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Megváltó

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. (Ézs 59,20)

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább