Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

ÁMÓSZ 5,4 - Istenkeresés és élet

„Engem keressetek és éltek!” – így szól ez a vers Luther fordításában. A „keresés” szóra egy nyomozó képe jelenik meg előttem nagyítóval a kezében. 

Nem sok értelme van ennek, ha Istenre vonatkoztatjuk. Aki Istent keresi, legjobb, ha ott teszi ezt, ahol Ő tartózkodik. Gyakrabban kellene tehát istentiszteletre és gyülekezeti rendezvényekre járnunk? Erre gondoltak Ámósz üzenetének első hallgatói is. Ezért teszi Isten világossá, hogy ő nem bizonyos szentségekben található (5), hanem a valódi istentisztelet az egész életet magába foglalja. Hogy mit akar Isten, Ámósz már elmondta: Igazságot és igazságosságot! Istent „keresni” akkoriban azt jelentette, hogy a szegény és gazdag közötti ollót nem engedjük tovább nyílni. Azt, hogy az előkelő és a szegény emberekkel egyenlőképpen igazságosan bánunk. Azt, hogy mindenkit felszólítunk, hogy a hétköznapokban Isten törvényét kövesse. Változott azóta valami? Azt gondolom, nem. Sajnos, világszerte és Magyarországon is egyre inkább megfigyelhető az a tendencia, hogy a szegény és gazdag közötti szakadék egyre mélyebb. Azt gondolom, Istennek ma is van oka a haragra, amikor Bangladesben összedőlt gyárépületekben emberek halnak meg, mert mi olcsó ruhát akarunk vásárolni. Istennek van oka a haragra, amikor a természetet, egész életterünket egyre inkább tönkretesszük. Csak azért, mert a műanyag csomagolások kényelmesebbé teszik az életünket vagy mert az autó kényelmesebb a vonatnál. Mit jelent ma számunkra Isten keresése?

 rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább