Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 12,35–40 - Aktív várakozás

Vendégszobánkban az ágyak mindig elő vannak készítve, így bármikor meglephet minket egy vendég. 

De ha tudatosan készülünk a vendégfogadásra, akkor mindig kitakarítjuk a szobát, előkészítünk mindent, valami aprósággal kedveskedünk a rég nem látott vendégnek. Ki-kipillantok a konyhaablakból készülődés közben, ha estére fordul, felkapcsoljuk a kinti lámpát, hogy az érkező érezze, várják őt. Az igeszakaszban szereplő emberek is aktívak. „Legyen derekatok felövezve…” (35) Ez azt jelenti, hogy a ruhát magasra kell kötni, hogy ne akadályozzon a munkában. A lámpákat is meg kell tölteni, tisztítani, hiszen a gazdának látnia kell, hogy várnak rá. Amikor megérkezik, felfoghatatlan dolog történik. A szerepek felcserélődnek. A gazda szolgálja ki a szolgákat, hogy meghálálja hűségüket. Könnyebb várakozni, ha az ember tudja, mire vár. Keresztyénekként várakozunk, mert Jézus megígérte, hogy visszajön, de nem tudjuk, mikor. Én sem élek folyamatosan ebben a várakozásban, de ez az igeszakasz emlékeztet rá.

 rss

Napi lelki táplálék

Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. 2Thessz 3,10

Jób 18

Bildád szerint félelem, nyomorúság, betegség, halál Jóbra és a hozzá hasonlókra. Bildád úgy ítélkezik, hogy pont a lényeget téveszti el. Azt hiszi, Jób nem akar Istenről tudni. 

tovább

(5) „…az utolsó napokban.” (Hóseás 3)

Az utolsó időket mindig félelmetes időszakként értelmezzük. Ezzel kapcsolatos dörgedelmeink gyakran hűtlenek Isten kijelentéséhez, nem feltétlenül az idevonatkozó igei idézeteket illetően, hanem a hangsúlyeltolódás miatt. Saját, gyarló emberi indulatunk soha nem keveredhetne bele Isten üzenetének hirdetésébe.

tovább

1 THESSZALONIKA 2,17-3,5 - Akit nem látunk, azt könnyen elfelejtjük

Véget ért egy szilveszteri szabadság. Egy héten keresztül énekeltünk, imádkoztunk, Bibliát olvastunk, kirándultunk, síeltünk. Részt vettünk egymás életében, sok bizalmas dolgot elmondtunk egymásnak. 

tovább

2017. november 27. hétfő

Rendezzük dolgainkat!

„Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz férfi van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgálóleány mellé. Előreállította a szolgálóleányokat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért.”(1Móz 33, 1-3)

 

tovább

Nagy Méda: Magasztalás

Vagy. Léted sugárzó fénye ott ragyog
minden ember szemén.
A fűszál harmatában is Te tükröződöl,
és a fák lombkoronája is a Te neved suttogja.

tovább