Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 12,35–40 - Aktív várakozás

Vendégszobánkban az ágyak mindig elő vannak készítve, így bármikor meglephet minket egy vendég. 

De ha tudatosan készülünk a vendégfogadásra, akkor mindig kitakarítjuk a szobát, előkészítünk mindent, valami aprósággal kedveskedünk a rég nem látott vendégnek. Ki-kipillantok a konyhaablakból készülődés közben, ha estére fordul, felkapcsoljuk a kinti lámpát, hogy az érkező érezze, várják őt. Az igeszakaszban szereplő emberek is aktívak. „Legyen derekatok felövezve…” (35) Ez azt jelenti, hogy a ruhát magasra kell kötni, hogy ne akadályozzon a munkában. A lámpákat is meg kell tölteni, tisztítani, hiszen a gazdának látnia kell, hogy várnak rá. Amikor megérkezik, felfoghatatlan dolog történik. A szerepek felcserélődnek. A gazda szolgálja ki a szolgákat, hogy meghálálja hűségüket. Könnyebb várakozni, ha az ember tudja, mire vár. Keresztyénekként várakozunk, mert Jézus megígérte, hogy visszajön, de nem tudjuk, mikor. Én sem élek folyamatosan ebben a várakozásban, de ez az igeszakasz emlékeztet rá.

 rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább