Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

Használd ezt a vitaminkeveréket és úgy fogsz táncolni, mint lánykorodban… Szedd a különleges zsírcsökkentőnket és azonnal modellalakod lesz… Mindannyian tudjuk, hogy ezeknek az ígéreteknek a többsége nem igaz. Az a hibás, aki ezeket elhiszi. Meglepően egyszerű az is, amit itt Jézus ígér – és nem kevésbé hihetetlen. Az Ő ígéretei nem külsőségekről szólnak vagy nem az életminőség javulásáról, hanem magáról az életről (28). Mit tegyünk, hogy meg tudjuk tartani ezt az életet? A válasz meglepő: nem arról van szó, hogy ezernyi előírást tartsunk be, és mindent helyesen tegyünk, hanem röviden és tömören arról van szó, hogy szeressünk! Méghozzá Istent, embertársainkat és magunkat. Ha ezt megtesszük, akkor biztosan élni fogunk. Ennyire egyszerű. És annyira kihívó.

***

Megéri elgondolkozni azon, hogy mit értünk a „szeretet” szó alatt? Mit jelent, hogy Istent, másokat és magamat szeressem? A három rész közül hol a legnagyobb a „szeretethiányunk”? Kérjük Istenünket, hogy ezeket a hiányokat töltse be szeretetével.rss

Napi lelki táplálék

Amint az ezredes odaért, elfogatta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe; majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. ApCsel 21,33

2Sám 2,1–11

„Elmenjek-e…?” (1). Saul halála után kézenfekvőnek tűnt, hogy Dávid visszatérjen Júdába. Mégis, előbb az Urat kérdezi, és az Úr válaszára vár. 

tovább

(27) „Fellázították az egész sokaságot…” (Apostolok cselekedetei 21,27–40)

MIRE KÉPES AZ EMBERI INDULAT!

– 1. Az apostolt gyilkos indulattal elfogták, és vádolták (31–36): mindenki a maga vélt panaszát olvasta rá. A zsidók azzal vádolták, hogy pogányt vitt be a templomba, és megszentségtelenítette a templomot (27–30).

tovább

NEHÉMIÁS 2,1-10 - Mit kívánsz tehát?

Nehémiás tudja, hogy a király jóindulatot tanusít iránta. Mégsem egyértelmű őszintén válaszolni a kérdésre, hogy mi nyomja a szívét. 

tovább

2017. szeptember 23. szombat

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

 

tovább

Weöres Sándor: Zsoltár

Kínok árnyékaiból, 
kínok árnyékaiból 
szólok hozzád Istenem. 
Kín mar, sújt, temet, 
józan eszemet 
vak veszélyben, 
láncos mélyben 
ne hagyd elveszítenem.

tovább