Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 10,21–24 - Örömujjongás 2

El tudom képzelni, hogy Jézus azt követően, amit tanítványai mondtak neki, lelkesen a levegőbe csapott öklével, és örömmel felkiáltott: Igeeen! Ennek a kiáltásnak az oka mégiscsak meglepő. 

Nem annak örül, hogy a tanítványai eredményesek voltak, vagy mert megkönnyebbült, hogy mindannyian szerencsésen visszaérkeztek. Hanem annak örül, hogy Isten országának építése elkezdődött! Méghozzá egészen egyszerű, az akkori időben teljesen jelentéktelen emberekkel: gyerekekkel, nőkkel, pásztorokkal, halászokkal, vámszedőkkel, betegekkel, prostituáltakkal. Mindazonáltal Isten hatalmának kezdete fel sem tűnt a vallási vezetőknek, a gazdagoknak és a hatalmasoknak. Elgondolkoztató ez a szakasz. Hiszen gyakran nézzük le az egyszerű embereket, és még templomainkban, gyülekezeteinkben is jelentéktelennek és használhatatlannak skatulyázzuk be őket. Nincs végzettségük, nem tudnak kiállni magukért, nincsen stílusuk, és egyébként sem zavarnak sok vizet. De mi van akkor, ha ezzel a véleménnyel rosszul üljük meg a lovat, és ők többet értettek meg Jézusból, mint mi mindannyian?

 rss

Napi lelki táplálék

Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. Jn 4,45

Jel 22,8–21

Van-e annál nagyobb vigasztalás, mint ami ebben a néhány versben elhangzik? A lepra világnapján eszembe jut, hogy megszámlálhatatlanul sok, hitre jutott, korábbi leprabeteg bizonyossága is ez. 

tovább

(6) „Jaj, Úrnak kardja…húzódj vissza hüvelyedbe…” (Jeremiás 47)

– 1. A próféta Egyiptom után a filiszetusok ellen prófétál, akik mindig fenyegették Isten népét. Babilon azonban most őket is letarolta, elfoglalva a filiszteus nagyvárosokat. A próféta a babiloni hódítást áradáshoz hasonlítja, idők végezetét láttató paták csattognak, rettenetes harci zaj kíséretében (1–4).

tovább

Lukács 6,43–45 - Szó szerint

„Ami szívemen, az a számon.” Ez az igazság a mai napig is szó szerint értendő. Kevesen tudják, hogy ez már a Bibliában is meg van írva. 

tovább

2018. január 26. péntek

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. (Jn 15:14)

 

tovább

F. Thompson (Ford.: Kosztolányi Dezső): Egy hópehelyhez

Ki volt, aki kigondolt? –
nem fér soha fejembe,
ó, könnyű hópehely, te!
Te tiszta, és te gyenge,
s kemény, akár a penge.
Ki vájt ki és ki dombolt
csodafémből, te lenge
és drága, szép pehelyke?
Ki kalapált a mennybe’
ezüstködből, te, kincsem?

tovább