Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 10,21–24 - Örömujjongás 2

El tudom képzelni, hogy Jézus azt követően, amit tanítványai mondtak neki, lelkesen a levegőbe csapott öklével, és örömmel felkiáltott: Igeeen! Ennek a kiáltásnak az oka mégiscsak meglepő. 

Nem annak örül, hogy a tanítványai eredményesek voltak, vagy mert megkönnyebbült, hogy mindannyian szerencsésen visszaérkeztek. Hanem annak örül, hogy Isten országának építése elkezdődött! Méghozzá egészen egyszerű, az akkori időben teljesen jelentéktelen emberekkel: gyerekekkel, nőkkel, pásztorokkal, halászokkal, vámszedőkkel, betegekkel, prostituáltakkal. Mindazonáltal Isten hatalmának kezdete fel sem tűnt a vallási vezetőknek, a gazdagoknak és a hatalmasoknak. Elgondolkoztató ez a szakasz. Hiszen gyakran nézzük le az egyszerű embereket, és még templomainkban, gyülekezeteinkben is jelentéktelennek és használhatatlannak skatulyázzuk be őket. Nincs végzettségük, nem tudnak kiállni magukért, nincsen stílusuk, és egyébként sem zavarnak sok vizet. De mi van akkor, ha ezzel a véleménnyel rosszul üljük meg a lovat, és ők többet értettek meg Jézusból, mint mi mindannyian?

 rss

Napi lelki táplálék

Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. ApCsel 12,5

1Krón 29

Mennyire nem természetes ma sok ember számára, hogy Isten ügyére, Isten házára adakozzon, áldozzon.

tovább

(5) „…a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” (Apostolok cselekedetei 12,1–5)

AZ ÜLDÖZTETÉSRŐL 1.

– 1. A keresztyénség történetével egyidős az üldöztetés.

Heródes Agrippa király úgy akarta megszilárdítani hatalmát Palesztinában, hogy kegyetlenkedni kezdett a jeruzsálemi gyülekezet tagjaival. Jakabot, a gyülekezet vezetőjét megölette, Pétert pedig elfogatta, és a zsidók ünnepe után akarta kivégeztetni (1–4).

tovább

LUKÁCS 14,15–24 - Meghívottként

Az ünnepélyes fogadásokra szóló meghívások gyakran inkább nyomasztanak. Illik a ruhám az alkalomhoz? Miről beszéljek az emberekkel? Megfelelően viselkedem? Megtörtént, hogy emiatt mondtam le egy meghívást. 

tovább

2017. augusztus 20. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Megváltó

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. (Ézs 59,20)

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább