Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

Jézusnak sikerül minden fontosat néhány rövid mondatban összefoglalni. Ennél a megbízásnál nem lehet időt pazarolni, és a téma fontossága a szöveg minden sorában érződik. Siessetek! (3) Ne tegyetek semmi feleslegeset! (4. 7.) A lényegre törekedjetek! (9) Ne pocsékoljátok az időt olyanokra, akik nem érdeklődnek irántatok, vagy visszautasítanak titeket! (10–11) Ez a „munkautasítás” nem szépít semmin. A kockázatokat és a hátrányokat is közvetlenül közli. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért Jézus az emberei indításakor erősíti őket önértékelésükben és arra bátorítja őket, hogy ők se adják el magukat érték alatt. Ennél a megbízásnál ugyanis nem egy mellékes kis szolgálatról van szó. Ez komoly munka, amiért megfelelő elismerés jár. És Isten hatalmának üzenete annyira értékes, hogy nem lehet bóvliáruként az emberek után dobni. Ez a szakasz ismételten tudatosítja bennem, mekkora érték az, hogy dolgozhatok Isten hatalmáért. Ez nem jelenti azt, hogy mindenáron az evangéliumot kell hirdetnem, hanem nyitott lehetek, és a visszautasító embereket elengedhetem.rss

Napi lelki táplálék

Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. ApCsel 12,5

1Krón 29

Mennyire nem természetes ma sok ember számára, hogy Isten ügyére, Isten házára adakozzon, áldozzon.

tovább

(5) „…a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.” (Apostolok cselekedetei 12,1–5)

AZ ÜLDÖZTETÉSRŐL 1.

– 1. A keresztyénség történetével egyidős az üldöztetés.

Heródes Agrippa király úgy akarta megszilárdítani hatalmát Palesztinában, hogy kegyetlenkedni kezdett a jeruzsálemi gyülekezet tagjaival. Jakabot, a gyülekezet vezetőjét megölette, Pétert pedig elfogatta, és a zsidók ünnepe után akarta kivégeztetni (1–4).

tovább

LUKÁCS 14,15–24 - Meghívottként

Az ünnepélyes fogadásokra szóló meghívások gyakran inkább nyomasztanak. Illik a ruhám az alkalomhoz? Miről beszéljek az emberekkel? Megfelelően viselkedem? Megtörtént, hogy emiatt mondtam le egy meghívást. 

tovább

2017. augusztus 20. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Megváltó

De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR. (Ézs 59,20)

tovább

Reményik Sándor: Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

tovább