Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

Jézusnak sikerül minden fontosat néhány rövid mondatban összefoglalni. Ennél a megbízásnál nem lehet időt pazarolni, és a téma fontossága a szöveg minden sorában érződik. Siessetek! (3) Ne tegyetek semmi feleslegeset! (4. 7.) A lényegre törekedjetek! (9) Ne pocsékoljátok az időt olyanokra, akik nem érdeklődnek irántatok, vagy visszautasítanak titeket! (10–11) Ez a „munkautasítás” nem szépít semmin. A kockázatokat és a hátrányokat is közvetlenül közli. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért Jézus az emberei indításakor erősíti őket önértékelésükben és arra bátorítja őket, hogy ők se adják el magukat érték alatt. Ennél a megbízásnál ugyanis nem egy mellékes kis szolgálatról van szó. Ez komoly munka, amiért megfelelő elismerés jár. És Isten hatalmának üzenete annyira értékes, hogy nem lehet bóvliáruként az emberek után dobni. Ez a szakasz ismételten tudatosítja bennem, mekkora érték az, hogy dolgozhatok Isten hatalmáért. Ez nem jelenti azt, hogy mindenáron az evangéliumot kell hirdetnem, hanem nyitott lehetek, és a visszautasító embereket elengedhetem.rss

Napi lelki táplálék

Amint az ezredes odaért, elfogatta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe; majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. ApCsel 21,33

2Sám 2,1–11

„Elmenjek-e…?” (1). Saul halála után kézenfekvőnek tűnt, hogy Dávid visszatérjen Júdába. Mégis, előbb az Urat kérdezi, és az Úr válaszára vár. 

tovább

(27) „Fellázították az egész sokaságot…” (Apostolok cselekedetei 21,27–40)

MIRE KÉPES AZ EMBERI INDULAT!

– 1. Az apostolt gyilkos indulattal elfogták, és vádolták (31–36): mindenki a maga vélt panaszát olvasta rá. A zsidók azzal vádolták, hogy pogányt vitt be a templomba, és megszentségtelenítette a templomot (27–30).

tovább

NEHÉMIÁS 2,1-10 - Mit kívánsz tehát?

Nehémiás tudja, hogy a király jóindulatot tanusít iránta. Mégsem egyértelmű őszintén válaszolni a kérdésre, hogy mi nyomja a szívét. 

tovább

2017. szeptember 23. szombat

Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. (1Thess 4:11)

 

tovább

Weöres Sándor: Zsoltár

Kínok árnyékaiból, 
kínok árnyékaiból 
szólok hozzád Istenem. 
Kín mar, sújt, temet, 
józan eszemet 
vak veszélyben, 
láncos mélyben 
ne hagyd elveszítenem.

tovább