Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

Valószínűleg alig ismertek rá, ahogy rendesen felöltözve és figyelmesen ült Jézus lábainál. Amikor felismerték Jézus hatalmának és erejének mértékét, elteltek félelemmel: olyan valakit, aki ilyen elképzelhetetlen mértékű hatalommal rendelkezik, nem akarnak a közelükben tudni. Ki tudja, mi minden történhet még! A következő gondolatok forognak fejemben a történettel kapcsolatban: Gyakran látom Jézust úgy, mint szeretetteljes Szabadítót, vagy mint büntető bírót. De csak ritkán számolok Jézussal, mint a hatalmassal, mint minden gonosz erő Urával. Ez számomra eddig csupán szürke elmélet volt, de nem személyes tapasztalat. Félelmet kelt bennem ez az elképzelés? Az istenfélelemnek és egyfajta szent alázatnak itt minden bizonnyal helye van, mert Jézusnak ez az oldala messze felülmúlja minden befolyásunkat és képzelőerőnket. Mégis szeretném Jézust teljhatalmával együtt behívni az életembe, és nem elküldeni. Szeretnék bízni jóságában, még ha hatalma félelmet is kelt bennem. Számomra világos: Jézust magam mellett tudhatom, de nem rendelkezhetek Vele! Hogyan illik bele ez a történet Jézusról alkotott elképzelésünkbe? Milyen érzéseket vált ki belőlünk?

 rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább