Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 8,4–15 - Elképzelhetetlen hozam

Vidéken élek egy tanya szomszédságában. Naponta látom, ahogy gazdálkodik a szomszédom. Nemsokára itt a búzaaratás ideje. 

Ha jó lesz a termés, akkor egy kilogramm elvetett gabonából huszonöt-harminc kilogrammot fog aratni, azaz egy a huszonöt-harminchoz lesz az arány. Jézus is a mezőgazdaságról beszélt példázatában és ezzel a hallgatói mindennapi életét szólította meg. Sokan közülük földművelők voltak, és megértették a vetésről és aratásról szóló képet. Ezért valaminek fel kellett tűnnie nekik Jézus példázatában: A vetés és aratás átlagos aránya Palesztinában egy a hét és félhez volt. Már egy tízszeres hozam is ritkaságnak számított. Jézus ezzel szemben százszoros termésről beszélt. Ekkora hozam hallgatói számára teljesen elképzelhetetlen volt. Számomra ez azt jelenti: ha Jézussal élek és nyitott szívvel hallgatom szavait, még az elképzelhetetlen is valósággá válhat! Jézussal határokat léphetek át. A jézusi életben teljesség és gazdagság lakozik. Ez a gazdagság persze nem anyagilag értendő. Jézus meg akarja változtatni a bensőnket, meg akar áldani minket és áldássá tenni mások számára is.

 rss

Napi lelki táplálék

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült… ApCsel 9,31a

Ruth 3

„Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen... derék asszony vagy” (11). Bóáz kifejezésre juttatja, milyen fontos számára Ruth. 

tovább

(31) „Az egyháznak…békessége volt: eközben épült…” (Apostolok cselekedetei 9,31–43)

– István megkövezése után, a jeruzsálemi gyülekezet üldözése a hívek javát szolgálta, mert a szétszóródott hívek több gyülekezetben, „egyházban” élve benépesítették egész Júdeát, Galileát, Samáriát (31). Jusson eszünkbe, hogy javunkat szolgálja a nyomorúság is! (Zsoltárok 138,8; Ézsaiás 38,17)

tovább

ÁMÓSZ 9,11–15 - Jövő

Ámósz könyve sok kritikát tartalmaz Isten népével szemben és tele van ítéletüzenetekkel. De itt nincs vége: Isten története választott népével nem elűzetéssel és pusztulással ér véget. 

tovább

2017. augusztus 13. vasárnap

Kicsoda Jézus Krisztus? – Örökös

Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg, és azután mienk lesz az öröksége. (Mt 21,37-38)

 

tovább

Ratkó József: Jelek

Fába róva, vagy földbe ütve
mindenütt hagytunk egy jelet
arról, hogy arra jártunk, bajba,
háborúba vert emberek.

S nem azért, hogy rettegjenek.

tovább