Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. június 30. péntek

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére… (1Tim 2:1-4)

Feljebbvalóinkért mennyit imádkozunk? Igénk azt mondja, hogy imádkozzunk a királyért és minden feljebbvalóért. A mindenkori feljebbvalókért imádkozunk-e? Hiszen szidni őket a legkönnyebb, gyakran megtesszük, kijön belőlünk az ember, ha valami nem tetszik számunkra az intézkedések miatt. De kijön-e belőlünk a hívő ember, akitől azt kéri az Ige, hogy imádkozzunk a feljebbvalókért?

Imádkoznunk kell a feljebbvalókért, „hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” Ha ezt megtesszük, akkor valami olyat teszünk, amiről Igénk azt mondja, hogy „Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.”

Isten olyan Úr, aki minden embert szeretne üdvözíteni, de nem a beleegyezésünk nélkül. Vagyis senki nem fog üdvözülni, aki nem akar. Aki nem kér Istennek a Krisztusban kínált kegyelméből. Hiszen az igazság megismerése egyenlő Jézus megismerésével...

***

Imádság:

Uram! Országunk vezetőiért könyörgök. Bölcsességet, rád tekintést, a rájuk bízott népért való felelősséget adj nekik. S kérlek a városok, falvak, a gyülekezetek vezetőiért is. Áldásod, vezetésed legyen jelen életünkben. Ámen

***

A nap gondolata:

Megdöbbentő, hogy milyen sokáig elviselünk dolgokat, mielőtt úgy döntünk, hogy imádkozni fogunk értük.rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább