Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. június 25. vasárnap

„De Isten meghallotta a fiú hangját… És Isten megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és megitatta a fiút.” (1Mózes 21,17.19)

 

Hágár és Ismael bolyong a pusztában. Nem találnak célba és közben elfogy a vizes tömlőből a víz. A megoldás – úgy gondolják - a halál: az édesanya leteszi a fiát egy bokor alá, s várja a halálát. – Valóban ez a megoldás? Mi a megoldás? Arról olvasunk az Igében, hogy Isten meghallotta a fiú jajveszékelését és angyalt küld Hágárnak, aki ezt mondja: ne félj! Isten megláttatja Hágárral a forrást, s ezt üzeni: töltsd meg a vizes tömlőt és adj a fiadnak!

Testvérek! Van ma is megoldás. A megoldást Isten adja. A forrás Jézus Krisztus keresztje. – Ha kiürült életed vizes tömlője, akkor lásd meg, hogy Isten magasra emeli ma is a golgotai keresztet, hogy aki Benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen. – Legyen valóság az életedben a lelki ének: 1. Egyetlen forrása minden kegynek, Egyetlen mentsvára a lelkemnek, Jézus Te Megváltó, üdvöt hozó, Moss meg és tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré, Miként a hó. Mossál meg engem, Leszek fehér, Miként a hó. 2. Soká nem ismertem szereteted: A bűnöst tisztává Te teheted, Most látom, csak Te vagy az üdvadó, Ó, Jézus tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré… 3.  Minden jó forrása, Uram, Te vagy, Békét és nyugalmat nékem Te adj! Áldásod nem apad: gazdag folyó; Moss meg és tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré...” (Pótor László)

 

Az űrlap alja

Imádság:

Úr Jézus! Keresztedbe kapaszkodva örömmel fogadom el kegyelmedet, értem is ontott drága véred áldásul, egyetlen igazi megoldásul szolgál rám nézve is. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten szeretetét mindig a kereszt alapján mérd le, és ne a jelen körülményeid alapján.rss

Napi lelki táplálék

Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. 1Thessz 3,8

1Thessz 3,1–8

„...akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban” (8). Nem a saját helyzetével van elfoglalva az apostol, hanem azokért aggódik, akik nehézségeken mennek keresztül, és szívből örül a jó hírnek, amit Timóteus hoz. 

tovább

(22) „…népéből négy királyság lesz…” (Dániel 8,15–27)

–  Tekintsünk egyben a 8. fejezet látomására (1–14) és azok magyarázatára (20–26). A „birodalmak” habitusa olvasható itt.

tovább

EZÉKIEL 34,11-22 - Isten is nekigyürkőzik

Isten nem csak odanéz, hanem be is avatkozik! Amit a földi pásztorok nem végeztek el, Ő megcselekszi. 

tovább

2017. november 16. csütörtök

Egység

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább