Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. június 25. vasárnap

„De Isten meghallotta a fiú hangját… És Isten megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és megitatta a fiút.” (1Mózes 21,17.19)

 

Hágár és Ismael bolyong a pusztában. Nem találnak célba és közben elfogy a vizes tömlőből a víz. A megoldás – úgy gondolják - a halál: az édesanya leteszi a fiát egy bokor alá, s várja a halálát. – Valóban ez a megoldás? Mi a megoldás? Arról olvasunk az Igében, hogy Isten meghallotta a fiú jajveszékelését és angyalt küld Hágárnak, aki ezt mondja: ne félj! Isten megláttatja Hágárral a forrást, s ezt üzeni: töltsd meg a vizes tömlőt és adj a fiadnak!

Testvérek! Van ma is megoldás. A megoldást Isten adja. A forrás Jézus Krisztus keresztje. – Ha kiürült életed vizes tömlője, akkor lásd meg, hogy Isten magasra emeli ma is a golgotai keresztet, hogy aki Benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen. – Legyen valóság az életedben a lelki ének: 1. Egyetlen forrása minden kegynek, Egyetlen mentsvára a lelkemnek, Jézus Te Megváltó, üdvöt hozó, Moss meg és tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré, Miként a hó. Mossál meg engem, Leszek fehér, Miként a hó. 2. Soká nem ismertem szereteted: A bűnöst tisztává Te teheted, Most látom, csak Te vagy az üdvadó, Ó, Jézus tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré… 3.  Minden jó forrása, Uram, Te vagy, Békét és nyugalmat nékem Te adj! Áldásod nem apad: gazdag folyó; Moss meg és tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré...” (Pótor László)

 

Az űrlap alja

Imádság:

Úr Jézus! Keresztedbe kapaszkodva örömmel fogadom el kegyelmedet, értem is ontott drága véred áldásul, egyetlen igazi megoldásul szolgál rám nézve is. Ámen

***

A nap gondolata:

Isten szeretetét mindig a kereszt alapján mérd le, és ne a jelen körülményeid alapján.rss

Napi lelki táplálék

Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. ApCsel 3,9

1Krón 1

A Bibliában a nemzetségtáblázatok célirányosan vannak összeállítva, mert a szentírókat azok a származási vonalak érdeklik, amelyek által Isten végrehajtja terveit. Tehát pl.: ki is volt „Ádám...” (1)?

tovább

(8) „…járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent.” (Apostolok cselekedetei 3,1–10)

– Belegondolok abba, hogy sokunknak mennyi mindenünk van. Pedig állandóan panaszkodunk, hogy túlterheltek meg fáradtak vagyunk és „kiégtünk”. Noha tudunk járni, menni, ugrándozni, tudjuk tenni a dolgunkat. Sőt, még aranyunk és ezüstünk is van. Mert soha nem éltünk ennyien, ilyen jólétben, mint mostanság.

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább