Napi lelki táplálék

Napi Ige és gondolat

Isten Igéjének rövid, gyakorlati magyarázata naponta, kiegészülve egy bölcs gondolattal és egy imádsággal.

2017. június 1. csütörtök

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

Isten legeltetésének másik módja az, hogy az elűzöttet visszahozza. Mennyi minden van ezen a világon, ami mind arra igyekszik, hogy elűzzön bennünket Jézus Krisztustól és elűzzön minket Isten szeretetétől. Elűz bennünket a sötétség fejedelme, az ördög. Isten úgy legeltet bennünket, hogy szeretettel visszahívogatja az elűzöttet magához.

Menyire más Isten, mint az ember. Megtörténik, hogy apa elűzi a fiát, a gyerek az apját, férj a feleségét… és nem hívja vissza. Nem bánja meg a bűnét, nem tud megbocsátani, hanem kemény marad a szíve. Isten másként van. Bárki is űzött el bennünket Istentől, ő szeretettel hívogat vissza bennünket.

 

Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,

E földi útvesztőben te mutass jó utat;

Szent nyomdokodba lépve, a menny felé megyünk,

Ó, halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk. (Református énekeskönyv 229. dicséret 1. vers)

(Prókai Árpád)

***

Imádság:

Köszönöm irgalmas szeretetedet Atyám, mellyel nem távol tartod magadtól a tőled elkóborolt életemet, hanem visszahívsz és vársz engem, sőt értem jössz. Áldalak érte! Ámen

***

A nap gondolata:

Isten nem arra vágyik, hogy bárki is közülünk a múltban éljen. Isten bocsánatával magunk mögött hagyhatjuk a múlt hibáit és a jelenben élhetünk. A jelent élvezhetjük, miközben megtapasztaljuk Isten szeretetét.rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább