Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 7, 36-50 - Példaértékű hit: Jönni, ahogy vagyok

Ami itt történik, az hallatlan: Nem csak az, hogy ez a nő dacol minden jó ízléssel és illemmel, és ezzel magát és másokat rendkívül kínos helyzetbe hoz. Nem, még Jézus is ráhagyja! 

Nem csak elviseli a viselkedését, hanem meg is védi őt, és magatartását, mint példaértékű hitet mutatja be! Itt van egy minden szempontból kudarcos élet: Ugyan mit tud felmutatni, ami a zsidó törvények alapján bármilyen módon megfelelő lenne? Kicsoda ő egyébként, hogy egyáltalán valami említésre méltó lenne benne? De éppen ez az, amit Jézus tesz: méltányolja őt, mert látja a szívét. A hitet, a szeretetet, a túláradó hálát, amely hiányzik azokból, akik azt hiszik, hogy langyos hittel el lehet érni valamit. Ők szigorúan betartották az összes szabályt és az illemet, de ez a nő megértett valamit, ami a farizeusok számára idegen maradt: a kegyelemért nem kell keményen megdolgozni. A kegyelem ajándék, amit az ember csak hálával elfogadhat. A kegyelem jelentése: Csak gyere, nem számít, hogyan érzed magad. Nem kell először helyrehozni a dolgokat, mielőtt a közeledbe jövök.

***

Kegyelemből van üdvösségetek hit által, És ez nem tőletek van, Isten ajándéka.rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább