Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 7,1-10 - Példaértékű hit: Jézus elámul

Példás hit néha ott jelentkezik, ahol a legkevésbé várnánk. Ezt tapasztalta Jézus is, amikor Kapernaum felé igyekezett, és segítséget kértek tőle a római helyőrség századosa számára.

Több tekintetben is rendkívüli ember. Rabszolgájával szemben gondoskodó, tisztességes és becsületes ember, még akkor is, ha az elnyomó hatalom képviselője. Alázatos, mivel nem várja el Jézustól, hogy egy nem zsidó házába lépjen, ezáltal Jézus tisztátalanná vált volna. Ez a római katona felismerte: Jézusban az Isten van jelen, és hatalma Jézusban nyilvánul meg. Meg van győződve, hogy Jézusnak nem is kell a szolga közelében sem lennie ahhoz, hogy meg tudja őt gyógyítani. Ezen még Jézus is elcsodálkozott: pont egy nem zsidónak van ilyen mély hite az ő isteni hatalmában! Két dolgot akarok itt megtanulni. Egyrészt példa számomra a százados, ahogyan ő bízik Jézus hatalmában, kér, és kérése teljesül. Ebben a bizalomban fogok kérni és várni, hogy az Ő isteni hatalmában megmutatja, hogy meghallgatja a kéréseimet. Arra is fel vagyok készülve, hogy a példás hit néha ott adódik, ahol a legkevésbé várnám. Szeretném félretenni a gyanakvásomat mindazzal szemben, ami nem illik az én „hívőkről alkotott elképzeléseimbe”.

***

Amikor a környezetemben lévő emberekre gondolok: Ki lehet nekem a példaképem a hitben? Miért?rss

Napi lelki táplálék

Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. 1Thessz 3,8

1Thessz 3,1–8

„...akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban” (8). Nem a saját helyzetével van elfoglalva az apostol, hanem azokért aggódik, akik nehézségeken mennek keresztül, és szívből örül a jó hírnek, amit Timóteus hoz. 

tovább

(22) „…népéből négy királyság lesz…” (Dániel 8,15–27)

–  Tekintsünk egyben a 8. fejezet látomására (1–14) és azok magyarázatára (20–26). A „birodalmak” habitusa olvasható itt.

tovább

EZÉKIEL 34,11-22 - Isten is nekigyürkőzik

Isten nem csak odanéz, hanem be is avatkozik! Amit a földi pásztorok nem végeztek el, Ő megcselekszi. 

tovább

2017. november 16. csütörtök

Egység

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább