Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 7,1-10 - Példaértékű hit: Jézus elámul

Példás hit néha ott jelentkezik, ahol a legkevésbé várnánk. Ezt tapasztalta Jézus is, amikor Kapernaum felé igyekezett, és segítséget kértek tőle a római helyőrség századosa számára.

Több tekintetben is rendkívüli ember. Rabszolgájával szemben gondoskodó, tisztességes és becsületes ember, még akkor is, ha az elnyomó hatalom képviselője. Alázatos, mivel nem várja el Jézustól, hogy egy nem zsidó házába lépjen, ezáltal Jézus tisztátalanná vált volna. Ez a római katona felismerte: Jézusban az Isten van jelen, és hatalma Jézusban nyilvánul meg. Meg van győződve, hogy Jézusnak nem is kell a szolga közelében sem lennie ahhoz, hogy meg tudja őt gyógyítani. Ezen még Jézus is elcsodálkozott: pont egy nem zsidónak van ilyen mély hite az ő isteni hatalmában! Két dolgot akarok itt megtanulni. Egyrészt példa számomra a százados, ahogyan ő bízik Jézus hatalmában, kér, és kérése teljesül. Ebben a bizalomban fogok kérni és várni, hogy az Ő isteni hatalmában megmutatja, hogy meghallgatja a kéréseimet. Arra is fel vagyok készülve, hogy a példás hit néha ott adódik, ahol a legkevésbé várnám. Szeretném félretenni a gyanakvásomat mindazzal szemben, ami nem illik az én „hívőkről alkotott elképzeléseimbe”.

***

Amikor a környezetemben lévő emberekre gondolok: Ki lehet nekem a példaképem a hitben? Miért?rss

Napi lelki táplálék

Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. ApCsel 3,9

1Krón 1

A Bibliában a nemzetségtáblázatok célirányosan vannak összeállítva, mert a szentírókat azok a származási vonalak érdeklik, amelyek által Isten végrehajtja terveit. Tehát pl.: ki is volt „Ádám...” (1)?

tovább

(8) „…járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent.” (Apostolok cselekedetei 3,1–10)

– Belegondolok abba, hogy sokunknak mennyi mindenünk van. Pedig állandóan panaszkodunk, hogy túlterheltek meg fáradtak vagyunk és „kiégtünk”. Noha tudunk járni, menni, ugrándozni, tudjuk tenni a dolgunkat. Sőt, még aranyunk és ezüstünk is van. Mert soha nem éltünk ennyien, ilyen jólétben, mint mostanság.

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább