Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,11-15 - A sors iróniája

Pál egyértelmű álmot látott: egy makedón férfi áll előtte és szól hozzá. De miután megérkeznek és körbejárják Filippit, meg kell állapítaniuk, hogy senki nem vár rájuk.

Túl kevés zsidó férfi él a városban ahhoz, hogy iskolájuk lenne. Az a stratégia, hogy először a zsinagógába mennek, nem működik. Tehát körülnéznek, hogy szombaton találnak-e valahol néhány embert, akik istentiszteletet tartanak. Így toppan be Pál kísérőivel együtt egy „női imaóra” kellős közepébe! Ez lenne a nagy „európai misszió”? Mi, nők talán mosolygunk ezen manapság: Isten megutaztatja Pált több ezer kilométeren keresztül, hogy Filippiben Jézus örömhírét néhány imádkozó nőhöz elvigye. Számunkra ma természetes, de abban az időben, hitéletben és társadalomban egyáltalán nem volt az, hogy a nők is közel vannak Isten szívéhez. Így aztán Európa első keresztyénei nők voltak! Az első keresztyén gyülekezet Európában egy hívővé lett üzletasszonynál, Lídiánál gyűlik össze (40). Nemrégiben újra felfedeztem a gyülekezetünk női imaóráját. Nagyon fontossá váltak számomra ezek a találkozások. Csodálatosnak tartom, hogy az imádságunk által együtt támogathatjuk a külmisszióban tevékenykedő munkatársakat ugyanúgy, mint saját gyülekezetünk vezetőit, vagy az önkéntes gyermek- és ifjúsági munkásokat.

 rss

Napi lelki táplálék

Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. 1Thessz 3,8

1Thessz 3,1–8

„...akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban” (8). Nem a saját helyzetével van elfoglalva az apostol, hanem azokért aggódik, akik nehézségeken mennek keresztül, és szívből örül a jó hírnek, amit Timóteus hoz. 

tovább

(22) „…népéből négy királyság lesz…” (Dániel 8,15–27)

–  Tekintsünk egyben a 8. fejezet látomására (1–14) és azok magyarázatára (20–26). A „birodalmak” habitusa olvasható itt.

tovább

EZÉKIEL 34,11-22 - Isten is nekigyürkőzik

Isten nem csak odanéz, hanem be is avatkozik! Amit a földi pásztorok nem végeztek el, Ő megcselekszi. 

tovább

2017. november 16. csütörtök

Egység

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,2)

 

tovább

Dicsérje Őt a köd is!

Minden lélek és minden létező,
hó és szélvihar, tűz és jégeső,
Dicsérjétek az Urat!

tovább