Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 16,11-15 - A sors iróniája

Pál egyértelmű álmot látott: egy makedón férfi áll előtte és szól hozzá. De miután megérkeznek és körbejárják Filippit, meg kell állapítaniuk, hogy senki nem vár rájuk.

Túl kevés zsidó férfi él a városban ahhoz, hogy iskolájuk lenne. Az a stratégia, hogy először a zsinagógába mennek, nem működik. Tehát körülnéznek, hogy szombaton találnak-e valahol néhány embert, akik istentiszteletet tartanak. Így toppan be Pál kísérőivel együtt egy „női imaóra” kellős közepébe! Ez lenne a nagy „európai misszió”? Mi, nők talán mosolygunk ezen manapság: Isten megutaztatja Pált több ezer kilométeren keresztül, hogy Filippiben Jézus örömhírét néhány imádkozó nőhöz elvigye. Számunkra ma természetes, de abban az időben, hitéletben és társadalomban egyáltalán nem volt az, hogy a nők is közel vannak Isten szívéhez. Így aztán Európa első keresztyénei nők voltak! Az első keresztyén gyülekezet Európában egy hívővé lett üzletasszonynál, Lídiánál gyűlik össze (40). Nemrégiben újra felfedeztem a gyülekezetünk női imaóráját. Nagyon fontossá váltak számomra ezek a találkozások. Csodálatosnak tartom, hogy az imádságunk által együtt támogathatjuk a külmisszióban tevékenykedő munkatársakat ugyanúgy, mint saját gyülekezetünk vezetőit, vagy az önkéntes gyermek- és ifjúsági munkásokat.

 rss

Napi lelki táplálék

Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. ApCsel 3,9

1Krón 1

A Bibliában a nemzetségtáblázatok célirányosan vannak összeállítva, mert a szentírókat azok a származási vonalak érdeklik, amelyek által Isten végrehajtja terveit. Tehát pl.: ki is volt „Ádám...” (1)?

tovább

(8) „…járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent.” (Apostolok cselekedetei 3,1–10)

– Belegondolok abba, hogy sokunknak mennyi mindenünk van. Pedig állandóan panaszkodunk, hogy túlterheltek meg fáradtak vagyunk és „kiégtünk”. Noha tudunk járni, menni, ugrándozni, tudjuk tenni a dolgunkat. Sőt, még aranyunk és ezüstünk is van. Mert soha nem éltünk ennyien, ilyen jólétben, mint mostanság.

tovább

LUKÁCS 10,25–28 - Ilyen egyszerű az élet!

Általában allergiás vagyok a nagyszájú ígéretekre. A reklámok tele vannak ezekkel: Vedd ezt az arckrémet és négy héten belül a ráncaid 40%-kal csökkennek… 

tovább

2018. július 23.

„Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál.” (2Kor 12:19)

 

tovább

Füle Lajos: Emberek Jézus nélkül

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

 

tovább