Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 14, 1-7 - Ellenszélben

Fiatalasszonyként egy kis keresztyén közösségbe jártam. Egyik együttlétünkben nem tetszett valami. Nagy elhatározással ki is mondtam. Nem várt heves ellenérvelés támadt.

Ezzel nem számoltam „hittestvérek között”, ijedten vissza akartam húzódni. Az egyik résztvevő felismerte ezt, és figyelmeztetett: „Ha valamilyen téves magatartást élesen szóvá teszel, akkor számolj az éles válaszokkal is”. A későbbiekben megtanultam, hogy az Istennel folytatott életút sokszor ellenállásba ütközik. Ezt ugyan nem szeretem, de hozzátartozik a keresztyén élethez. Ezzel számolnunk kell. Pál és Barnabás is heves ellenállással találkoztak, amikor Jézust, mint megváltót hirdették. De ők is - és a fiatal keresztyének körülöttük - átélték, hogy a fáradságuk az ellenszél ellenére is áldott lehet, mert Isten melléjük áll. Ez bátorságot ad nekem. A nehéz körülmények nem azt jelentik, hogy fel kell adnom a harcot. A feladat, amit Isten rám bíz, nem az én külső élethelyzetemtől függ. A döntő dolgokat Isten maga végzi el.

***

Az ígéret nem azoknak szól, akik útjukon nem találnak akadályt, hanem azoknak, akiknek akadályokat kell legyőzniük.

CORRIE TEN BOOMrss

Napi lelki táplálék

Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Macedóniába. ApCsel 20,1

2Krón 28

„...nem azt tette..., amit helyesnek lát az Úr” (1). Túlságosan sokszor és fájdalmasan visszatérő mondat Izráel történetének áttekintésekor, hogy nem azt cselekedték, ami helyes az Úr szemei előtt. 

tovább

(2) „…számos beszédben intette őket…” (Apostolok cselekedetei 20,1–6)

– Pál az efezusi események után több hónapot töltött a második missziói úton alapított macedóniai gyülekezetekkel: Filippi, Thesszalonika, Bérea (1). Az apostol itt számos beszédben intette őket (2), ahogy elköszönésekor az efezusiakat is.

tovább

EZSDRÁS 7, 21-28 - Csodálkozni és hálát adni

Az eseményektől lenyűgözve Ezsdrás Istent dicséri csodálatos tetteiért (27-28.). 

tovább

2017. szeptember 17. vasárnap

Lelki kincsgyűjtés

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. (Mt 6,19-20)

tovább

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

tovább