Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

APOSTOLOK CSELEKEDETEI 14, 1-7 - Ellenszélben

Fiatalasszonyként egy kis keresztyén közösségbe jártam. Egyik együttlétünkben nem tetszett valami. Nagy elhatározással ki is mondtam. Nem várt heves ellenérvelés támadt.

Ezzel nem számoltam „hittestvérek között”, ijedten vissza akartam húzódni. Az egyik résztvevő felismerte ezt, és figyelmeztetett: „Ha valamilyen téves magatartást élesen szóvá teszel, akkor számolj az éles válaszokkal is”. A későbbiekben megtanultam, hogy az Istennel folytatott életút sokszor ellenállásba ütközik. Ezt ugyan nem szeretem, de hozzátartozik a keresztyén élethez. Ezzel számolnunk kell. Pál és Barnabás is heves ellenállással találkoztak, amikor Jézust, mint megváltót hirdették. De ők is - és a fiatal keresztyének körülöttük - átélték, hogy a fáradságuk az ellenszél ellenére is áldott lehet, mert Isten melléjük áll. Ez bátorságot ad nekem. A nehéz körülmények nem azt jelentik, hogy fel kell adnom a harcot. A feladat, amit Isten rám bíz, nem az én külső élethelyzetemtől függ. A döntő dolgokat Isten maga végzi el.

***

Az ígéret nem azoknak szól, akik útjukon nem találnak akadályt, hanem azoknak, akiknek akadályokat kell legyőzniük.

CORRIE TEN BOOMrss

Napi lelki táplálék

Ott halt meg Mózes, az ÚR szolgája, Móáb földjén, az ÚR akarata szerint. 5Móz 34,5

5Móz 34

Sokszor átéljük, hogy a munkát, amit mi kezdtünk el, más viszi sikerre, vagy félre kell állnunk, hogy a dolgunkat átadjuk másnak. 

tovább

(52) „…követte Őt az úton.” (Márk 10,46–52)

– Ne spiritualizáljuk el az Igét a vak Bartimeus meggyógyításának történetét magyarázva. Itt nem lelki vakságról van szó. Persze, nagyon sokan vagyunk vakok, lelki értelemben: nem látjuk az Istent, nem látjuk az irányt, rosszul döntünk. 

tovább

ZSOLTÁROK 86,11-17 - Saját fegyverrel verni

A zsoltár második részében az imádkozó hangja még erőteljesebb. Ami a fenyegetettségét és ellenségeit illeti, konkrétabbá válik (14). 

tovább

2017. június 24. szombat

„De Isten meghallotta a fiú hangját… És Isten megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és megitatta a fiút.” (1Mózes 21,17.19)

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Futok

,, Én tehát nem céltalanul futok, hanem egy határozott cél felé " (1Kor. 9,26)

Ballag, botorkál, sétál, lépeget...
megy,fut, szalad... sántikál, vánszorog...
Hány szép szavad van, édes magyar nyelvem
arra, hogyan teszem meg az utat,
hogyan közeledem a cél felé.

tovább