Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 11,9–13 - Isten Lelke gondoskodik a sikeres kommunikációról

Isten akkor nem utasít el kéréseket? Ez nem túlzás? Hányszor éltem már meg, hogy Isten mintha nem hallotta volna meg a kéréseimet. Ezért csalódott voltam. De ezekben a helyzetekben mindig növekedtem a hitben. 

Az imádság az Istennel szemben tanúsított hitem kifejezése. Hallja, ha imádkozom, és mindig jót akar. De a kéréseink nem mindig egyeznek meg azzal, ami valóban jó nekünk. Istennek teljes rálátása van a helyzetünkre, amivel viszont mi nem rendelkezünk. Egy kérést azonban mindenképpen meghallgat, ha a Szentlélelért könyörgünk. A Szentlélek nélkül nem tuduk Istennel kapcsolatba kerülni. Ő biztosítja, hogy mennyei Atyánk felé működjön a kommunikáció. És ha jó a kommunikáció, az nem jelenti azt, hogy minden kérésünket teljesíti. Sokkal fontosabb, hogy az Istenbe vetett bizalmam növekedjen. A Szentlélek által lehet Isten útjait elfogadni. Ő teszi világossá, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Anyaként én sem teljesítem gyermekeimnek minden kívánságát, De mindig a javukat akarom és azt, hogy jól menjen soruk. A kívánságaimnál fontosabb, hogy Isten Lelke bennem éljen és munkálkodjon. Emiatt meg kell vizsgálnom imádságaim tartalmát. Legyen ez mindannyiónk mai feladata!

***

Isten nem minden kívánságunkat, ám az Ő összes ígéretét beteljesíti.

DIETRICH BONHOEFFERrss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább