Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 MÓZES 4,12 - Az áldó szó

Mózes vitatkozik Istennel: „Biztos vagy Te benne, hogy a megfelelő emberhez beszélsz? Én nem tudok szónokolni.” 

Isten erre ezt válaszolja: „Most azért csak menj: majd én segítségedre leszek a beszédben, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” (2 Móz 4,12) Hogy vagyunk a beszélni akarással, illetve tudással? Könnyen megy, vagy inkább olyanok vagyunk, mint Mózes? Őszintén szólva, be kell vallanom, hogy én már ezt a tulajdonságomat mérlegre tettem. De mindegy is, hogy mennyire bánunk jól a szavakkal, ennél jobban foglalkoztat engem egy fontosabb kérdés, hogy mit és hogyan mondunk? Mindig helyesen ráérzünk a szituációra, amiről szó van? Legyen az akár egy levél vagy e-mail, amit írnunk kell? Melyek a megfelelő szavak, melyek fontosak és helyesek, melyeket kellene inkább elhagynunk? Amit leírunk és kimondunk, Isten áldása alá helyezzük tudatosan, mielőtt kimondjuk vagy elküldjük? Micsoda ígéret rejlik Istennek ebben a kijelentésében: „…én segítségedre leszek a beszédben”!

***

Uram, áldd meg ajkamat, hogy bizonyságot tegyen Rólad, hogy ne szóljon olyat, amely megsebez és rombol hogy gyógyító szavakat szóljon, hogy őrizze meg, amit rábíztak. Ámen.rss

Napi lelki táplálék

A sikemiek fejére is visszahárította Isten minden gonoszságukat, és beteljesedett rajtuk Jótámnak, Jerubbaal fiának az átka. Bír 9,57

2Móz 10

A fáraó tragikus alakjában felismerhetjük a hatalmához, illetve a saját igazához, vétkéhez foggal-körömmel ragaszkodó, konok embert. 

tovább

(27) „Mindnyájan megbotránkoztok…” (Márk 14,26–42)

A tanítványok megbotránkozása azt jelenti, hogy Jézus szenvedése és halála során gyengeségük, gyarlóságuk, hitetlenségük legyőzi őket, miközben kiderül, hogy Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát. 

 

tovább

LUKÁCS 8,34–39 - Félelmet keltő hatalom

A gadaraiak tehetetlenek voltak a megszállottal szemben: legnagyobb erőfeszítéseik is eredménytelenül végződtek (29). Most viszont hallják és látják, hogy Jézus teljhatalommal megszabadítja ezt a férfit! 

tovább

2018. július 7.

Bizalom és hit

... hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” (Máté 8,8)

 

tovább

Nemes Nagy Ágnes: Patak

Én Istenem, te szép, hives patak,
Hová futottál, szökdeltél előlem?
Hol csillapítsam buzgó szomjamat?
S hogy bocsássak meg néked eltünőben?
Zegzúgos csermely! Éppen ott apadsz,
Ahol a szomj legperzselőbb a hőben,
S idegen-légiónyi kín fakaszt
Új kínt csupán, de nem forrást a kőben.
 

tovább