Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 12,13–25 - Nincs menekvés

Gyerekkorom óta nem látok az egyik szememre. Majdnem 10 évvel ezelőtt társult hozzá még egy csomó más szemprobléma is, amelyek mind a mai napig, hol jobban, hol kevésbé jelen vannak. 

Némelyek jelet látnak ebben, hogy az Istennel való kapcsolatom alapján szálka vagyok az ördög szemében, és ezért támad engem. Mások úgy vélik, a betegségeim az életemben lévő lehetséges bűnökkel vannak összefüggésben. Nem tudom egyiket sem teljesen kizárni. Bár inkább azt gondolom, hogy mindez egész egyszerűen csak azért eshet meg, mert én is és mi mindannyian egy bukott világban élünk. Egy olyan világban, amely nem olyan, mint amilyennek azt Isten eredetileg eltervezte. Egy olyan világban, amelyben a betegség az élet velejárója, a keresztyének életében is. Dávid esetében azonban nem kétséges a tragédia oka. A betegség és a gyermek korai halála Istentől származó jel. Megkegyelmez Dávidnak (aki halált érdemelt volna a házasságtörésért és gyilkosságért), de a gyermek meghal. A szívből jövő imádság sem változtat Isten döntésén. Dávid egy héten keresztül reménykedik, és retteg. Egy hét, ami alatt bizonyára azt kívánta, bárcsak visszafordíthatta volna az idő kerekét, és más, jobb döntéseket hozott volna. Egy hét azzal a felismeréssel, hogy cselekedeteinek következménye van – és nem csupán magára nézve, hanem mindazokra, akik a közvetlen közelében élnek.

 rss

Napi lelki táplálék

Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. 5Móz 19,4

1Móz 31,22–54

Lábánnak és Jákóbnak is megvolt a maga teóriája, hogy hogyan is történtek a dolgok. Ezekből az egymásnak ellentmondó álláspontokból akár véres konfliktus is kerekedhetett volna, de más történt.

tovább

(34) „…hited megtartott téged…” (Márk 5,21–43)

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE.

– 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi, megközelíti az élet Urát, a szabadítót, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). 

tovább

RÓMAI LEVÉL 8,14–16 - Pünkösd

Ma ünnepeljük pünkösdöt és ezzel az egyház születésnapját! Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv második fejezete írja le ezeket a bámulatos eseményeket. 

tovább

2017. június 4. vasárnap

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,…” /ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Szívcsere

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísérnek a múlt sérelmei,
s régi terheket roskadozva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

tovább