Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,16–23 - Légy önmagad!

„Nem csinálok bolondot magamból!” – zsörtölődik a mellettem ülő, amikor a műsorvezető arra kéri, hogy asszisztáljon egy feladathoz. 

Én is hasonlóképpen vagyok, utálom, amikor sok ember előtt kínos játékokban kell résztvennem, vagy kellemetlen kérdésekre kell válaszolnom. Ezért van az, hogy kabaré- vagy humoresteken nem ülök az első sorba, nehogy kiszólítsanak. Milyen ősi vágyunk, hogy mások előtt a pozitív oldalunkat mutassuk, és a gyengeségeinket eltakarjuk! Ez sokszor hatásos védekezési mechanizmus, de gyakran megakadályozza, hogy hitelesen viselkedjünk. A templomban vagy a gyülekezetben nem kellene legyőznünk félelmünket? Itt igazán őszintén viselkedhetnénk. De gyakran nem merek. A dicsőítés alatt például előfordul. hogy szívesen térdre borulnék, vagy táncolnék, de rögtön arra gondolok, mit szólnának a többiek? Dávid nem gondol erre. Habár ellenszenvvel és megvetéssel találkozik, mégis olyan módon tiszteli az Istent, ahogy jónak tartja. Magyarázata engem is arra ösztönöz, hogy vessem le a szégyenlősségemet ebben a kérdésben.

***

Ki, vagy mi akadályoz meg abban, hogy a hitéletünket hitelesen alakítsuk? Hogyan tudnánk az ezzel kapcsolatos félelmeinket levetkőzni?rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább