Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,16–23 - Légy önmagad!

„Nem csinálok bolondot magamból!” – zsörtölődik a mellettem ülő, amikor a műsorvezető arra kéri, hogy asszisztáljon egy feladathoz. 

Én is hasonlóképpen vagyok, utálom, amikor sok ember előtt kínos játékokban kell résztvennem, vagy kellemetlen kérdésekre kell válaszolnom. Ezért van az, hogy kabaré- vagy humoresteken nem ülök az első sorba, nehogy kiszólítsanak. Milyen ősi vágyunk, hogy mások előtt a pozitív oldalunkat mutassuk, és a gyengeségeinket eltakarjuk! Ez sokszor hatásos védekezési mechanizmus, de gyakran megakadályozza, hogy hitelesen viselkedjünk. A templomban vagy a gyülekezetben nem kellene legyőznünk félelmünket? Itt igazán őszintén viselkedhetnénk. De gyakran nem merek. A dicsőítés alatt például előfordul. hogy szívesen térdre borulnék, vagy táncolnék, de rögtön arra gondolok, mit szólnának a többiek? Dávid nem gondol erre. Habár ellenszenvvel és megvetéssel találkozik, mégis olyan módon tiszteli az Istent, ahogy jónak tartja. Magyarázata engem is arra ösztönöz, hogy vessem le a szégyenlősségemet ebben a kérdésben.

***

Ki, vagy mi akadályoz meg abban, hogy a hitéletünket hitelesen alakítsuk? Hogyan tudnánk az ezzel kapcsolatos félelmeinket levetkőzni?rss

Napi lelki táplálék

Menj, és indulj útnak a nép élén, hogy bemehessenek és birtokba vehessék azt a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. 5Móz 10,11

1Móz 24,28–67

„Az Úrtól indult el ez a dolog… Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr” (50–51). A házasság korunk vitatott jelensége. 

tovább

(8) „…nagy dolgokat visz véghez.” (Márk 3,7–12)

JÉZUS KRISZTUS NAGY DOLGOKAT TESZ (8).

– 1. Jézus és tanítványai „nem pihenni” mentek „a tengerre” (7). Jézus nem is azért vonult félre hirtelen, mert menekült volna a farizeusok gyilkos szándéka miatt, akik a sorozatos szombatnapi gyógyításai miatt az életére akartak törni (Márk 3,6). 

tovább

MÁRK 10,21 - Az áldó pillantás

„Jézus rátekintett, megkedvelte őt...” Itt szó sincs áldásról, vagy mégis? Újra meg újra olvashatunk az Újszövetségben arról, hogyan fordult Jézus az emberek felé, hogyan nézett rájuk, és látott a szívükbe. 

tovább

2017. május 25. csütörtök

Imaközösség

A gyülekezet pedig buzgón imádkozott … Istenhez. (ApCsel 12,5)

tovább

Ölbey Irén: Pünkösdi lélek

Szárnyaljon bennem ének:
Legyek pünkösdi lélek.
A nemesben, a jóban
örömmel munkálkodjam.

tovább