Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,16–23 - Légy önmagad!

„Nem csinálok bolondot magamból!” – zsörtölődik a mellettem ülő, amikor a műsorvezető arra kéri, hogy asszisztáljon egy feladathoz. 

Én is hasonlóképpen vagyok, utálom, amikor sok ember előtt kínos játékokban kell résztvennem, vagy kellemetlen kérdésekre kell válaszolnom. Ezért van az, hogy kabaré- vagy humoresteken nem ülök az első sorba, nehogy kiszólítsanak. Milyen ősi vágyunk, hogy mások előtt a pozitív oldalunkat mutassuk, és a gyengeségeinket eltakarjuk! Ez sokszor hatásos védekezési mechanizmus, de gyakran megakadályozza, hogy hitelesen viselkedjünk. A templomban vagy a gyülekezetben nem kellene legyőznünk félelmünket? Itt igazán őszintén viselkedhetnénk. De gyakran nem merek. A dicsőítés alatt például előfordul. hogy szívesen térdre borulnék, vagy táncolnék, de rögtön arra gondolok, mit szólnának a többiek? Dávid nem gondol erre. Habár ellenszenvvel és megvetéssel találkozik, mégis olyan módon tiszteli az Istent, ahogy jónak tartja. Magyarázata engem is arra ösztönöz, hogy vessem le a szégyenlősségemet ebben a kérdésben.

***

Ki, vagy mi akadályoz meg abban, hogy a hitéletünket hitelesen alakítsuk? Hogyan tudnánk az ezzel kapcsolatos félelmeinket levetkőzni?rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább