Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,1–15 - Nem megy?

Nemrég olvastam, hogy a Nap belsejében 15 millió Celsius fok van, a felszínén pedig 6000. A Helios 1 és Helios 2 szondák az 1970-es években megközelítették a Napot 44 millió kilométerre. 

Ha a Napot, mint Isten alkotását nem tudjuk elérni, hogyan tudnánk Isten személyét megközelíteni? Isten és ember fizikai közelsége lehetetlen, az ember nem éli túl a földi életben. Izrael népe számára a szövetség ládája jelezte Isten állandó jelenlétét. A ládához hozzáérni, azt megérinteni szigorúan tilos volt. Aki mégis megtette, az meghalt. Ezért tartom nagyszerű ajándéknak, hogy mi mégis utat találhatunk Istenhez, egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül. „Én vagyok az út, az igazság az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6) Jézussal lehetséges!

 rss

Napi lelki táplálék

Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt: rendelkezéseit, törvényeit és parancsolatait! 5Móz 11,1

1Móz 25

„Ezért Izsák Ézsaut szerette, …Rebeka viszont Jákóbot szerette” (28). Mekkora gond forrása, ha lelki törésvonal, személyválogatás alakul ki egy családban! „Mert Isten nem személyválogató” (Róm 2,11). 

tovább

(14) „Tizenkettőt választott ki…” (Márk 3,13–21)

– 13. vers. A „hegy”, ahol a tizenkét tanítvány elhívása történik, az imádságnak, az Isten közelségének, a kinyilatkoztatásnak helye. Ezzel is jelzi Márk, hogy Jézus isteni hatalommal, feltétlenül, emberi képességektől függetlenül hívta el azokat, akiket akart, és azok követték is Őt. Jézus isteni hatalommal „teremtette” a tizenkettőt. Senki sem kérdezheti: miért éppen ezek, tizenketten?

tovább

MÁRK 10,16 - Az áldó kéz

„Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” (Mk 10,16) Jézus nem csak rátekintett az emberekre, hanem gyakran rájuk tette kezét, és úgy áldotta meg őket. 

tovább

2018. május 25.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

 

       

tovább

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 
Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

tovább