Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,1–15 - Nem megy?

Nemrég olvastam, hogy a Nap belsejében 15 millió Celsius fok van, a felszínén pedig 6000. A Helios 1 és Helios 2 szondák az 1970-es években megközelítették a Napot 44 millió kilométerre. 

Ha a Napot, mint Isten alkotását nem tudjuk elérni, hogyan tudnánk Isten személyét megközelíteni? Isten és ember fizikai közelsége lehetetlen, az ember nem éli túl a földi életben. Izrael népe számára a szövetség ládája jelezte Isten állandó jelenlétét. A ládához hozzáérni, azt megérinteni szigorúan tilos volt. Aki mégis megtette, az meghalt. Ezért tartom nagyszerű ajándéknak, hogy mi mégis utat találhatunk Istenhez, egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül. „Én vagyok az út, az igazság az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6) Jézussal lehetséges!

 rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább