Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

2 SÁMUEL 6,1–15 - Nem megy?

Nemrég olvastam, hogy a Nap belsejében 15 millió Celsius fok van, a felszínén pedig 6000. A Helios 1 és Helios 2 szondák az 1970-es években megközelítették a Napot 44 millió kilométerre. 

Ha a Napot, mint Isten alkotását nem tudjuk elérni, hogyan tudnánk Isten személyét megközelíteni? Isten és ember fizikai közelsége lehetetlen, az ember nem éli túl a földi életben. Izrael népe számára a szövetség ládája jelezte Isten állandó jelenlétét. A ládához hozzáérni, azt megérinteni szigorúan tilos volt. Aki mégis megtette, az meghalt. Ezért tartom nagyszerű ajándéknak, hogy mi mégis utat találhatunk Istenhez, egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül. „Én vagyok az út, az igazság az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6) Jézussal lehetséges!

 rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább