Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

Jézus a tanítványait azokra az időre készíti fel, amikor szemmel láthatóan már nem lesz köztük. Megérthetik és meg kell, hogy értsék mindazt, ami számukra korábban érthetetlen volt. Olyan szívesen ott lettem volna ezen a beszélgetésen! Jézus a tanítványainak két megbízást ad: várjanak a Szentlélekre és segítségével hirdessék, amit Vele megéltek. Ez a megbízás ma számunkra is érvényes. Számomra óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor megértettem, hogy nem vagyok bíró mások többé- kevésbé jámbor viselkedése felett, és nem kell igazolnom, miért engedi Isten a sok szörnyűséget ezen a világon. Nem ez a megbízatásom. Nem kell mindent megértenem és megmagyaráznom. Csak arról kell beszélnem, amit Istennel átéltem és átélek. Ez gyakran elég nehéz, és néha hiányzik is hozzá a bátorságom. Majdnem ilyen nehezemre esik, hogy Jézusra és a Szentlélekre várjak. Gyakran előfordul, hogy csak utólag tűnik fel, hogy nem kerestem az Ő akaratát.

***

Nyisd ki fülemet, hogy tanuljak meg Rád hallgatni és Rád várni! Nyisd ki a számat, hogy arról beszéljek, amit Veled átélek, Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább