Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

Jézus a tanítványait azokra az időre készíti fel, amikor szemmel láthatóan már nem lesz köztük. Megérthetik és meg kell, hogy értsék mindazt, ami számukra korábban érthetetlen volt. Olyan szívesen ott lettem volna ezen a beszélgetésen! Jézus a tanítványainak két megbízást ad: várjanak a Szentlélekre és segítségével hirdessék, amit Vele megéltek. Ez a megbízás ma számunkra is érvényes. Számomra óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor megértettem, hogy nem vagyok bíró mások többé- kevésbé jámbor viselkedése felett, és nem kell igazolnom, miért engedi Isten a sok szörnyűséget ezen a világon. Nem ez a megbízatásom. Nem kell mindent megértenem és megmagyaráznom. Csak arról kell beszélnem, amit Istennel átéltem és átélek. Ez gyakran elég nehéz, és néha hiányzik is hozzá a bátorságom. Majdnem ilyen nehezemre esik, hogy Jézusra és a Szentlélekre várjak. Gyakran előfordul, hogy csak utólag tűnik fel, hogy nem kerestem az Ő akaratát.

***

Nyisd ki fülemet, hogy tanuljak meg Rád hallgatni és Rád várni! Nyisd ki a számat, hogy arról beszéljek, amit Veled átélek, Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább