Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

Jézus a tanítványait azokra az időre készíti fel, amikor szemmel láthatóan már nem lesz köztük. Megérthetik és meg kell, hogy értsék mindazt, ami számukra korábban érthetetlen volt. Olyan szívesen ott lettem volna ezen a beszélgetésen! Jézus a tanítványainak két megbízást ad: várjanak a Szentlélekre és segítségével hirdessék, amit Vele megéltek. Ez a megbízás ma számunkra is érvényes. Számomra óriási megkönnyebbülést jelentett, amikor megértettem, hogy nem vagyok bíró mások többé- kevésbé jámbor viselkedése felett, és nem kell igazolnom, miért engedi Isten a sok szörnyűséget ezen a világon. Nem ez a megbízatásom. Nem kell mindent megértenem és megmagyaráznom. Csak arról kell beszélnem, amit Istennel átéltem és átélek. Ez gyakran elég nehéz, és néha hiányzik is hozzá a bátorságom. Majdnem ilyen nehezemre esik, hogy Jézusra és a Szentlélekre várjak. Gyakran előfordul, hogy csak utólag tűnik fel, hogy nem kerestem az Ő akaratát.

***

Nyisd ki fülemet, hogy tanuljak meg Rád hallgatni és Rád várni! Nyisd ki a számat, hogy arról beszéljek, amit Veled átélek, Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Az igazságra és csakis az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked. 5Móz 16,20

1Móz 30,1–24

Isten Jákób számára elkészített áldásai megsokszorozódtak, hiszen nemcsak Lea és Ráhel, hanem Bilha és Zilpa életében is áldássá lettek. 

tovább

(32) „…felnő és nagyobb lesz minden veteménynél…” (Márk 4,30–34)

KICSI KEZDET, ÁLDOTT BETELJESEDÉS.

– 1. Jézus példázatban szólt tanítványaihoz (30). Őnekik Jézus meg is magyarázta a képet, a történetet, ezáltal pontosan megértették a példázatot, az pedig még inkább megvilágította számukra Jézus igehirdetésének üzenetét (33–34).

tovább

LUKÁCS 11,9–13 - Isten Lelke gondoskodik a sikeres kommunikációról

Isten akkor nem utasít el kéréseket? Ez nem túlzás? Hányszor éltem már meg, hogy Isten mintha nem hallotta volna meg a kéréseimet. Ezért csalódott voltam. De ezekben a helyzetekben mindig növekedtem a hitben. 

tovább

2017. június 1. csütörtök

Hogyan legeltet Isten?

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell. (Ez 34,15-16)

tovább

Nádasdi Éva: Zsoltár

Tele van az élet jóval: kenyérrel, tisztával, sóval.

Adjál, Uram, menedéket, adjál, Uram, tisztább létet.
Adjál, Uram, nyugodalmat, vándornak, hogy vándorolhat,
éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden vétket.

tovább