Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24, 36–43 - Levél Jézusnak

Kedves Jézus! Valóban csodálkozol azon, hogy megijednek tőled a tanítványaid, amikor egyszer csak előttük állsz? Tegnap még halott voltál, ma itt vagy a szoba közepén és még az ajtót sem használtad. 

Hiszen végignézték felfoghatatlan halálodat. Szerintem én is úgy reagáltam volna, mint ők. Nem vársz el tőlünk túl sokat azzal, hogy tőled a lehetetlent várjuk el? Már annak is örülök, amikor a teljesen hétköznapi, számomra is érthető dolgokban meghallgatod az imámat: Ha egy parkolóhelyet kérek, és abban az utcában, ahova mennem kell, három szabad helyet is találok. Amikor egy fájdalommentes fogkezelést kérek, és fájdalomcsillapítót kapok a fogorvostól. Amikor váratlanul megsegítesz egy nehéz helyzetben… Őszintén szólva, én is szívesen ott lettem volna, amikor hirtelen élőként jelentél meg tanítványaidnak. Szívesen megérintettem volna a kezed és kenyeret adtam volna Neked. Olyan szívesen hinnék abban, hogy jóval nagyobbak a lehetőségeid annál, amelyet az én értelmem el tud képzelni. De sokszor annyira félek attól, hogy csalódni fogok. Ajándékozz nekem bátorságot Uram, hogy jobban bízhassak Benned, és hogy merjek hinni! Egyszer egy szép napon szemtől szemben fogjuk látni egymást, és ennek már előre örülök. Barátnőd, Éva

 rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább