Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24,28–35 - „Nem hevült-e a szívünk?”

Éltél már át ilyet? Azt az enyhén izgalmas, borzongató és nagyon pozitív érzést, amikor azt érezted, hogy Isten munkálkodik? Én már többször éreztem, és szeretem ezt az érzést. 

Előfordult egyszer például, hogy egy naptárt két különböző helyről kaptam meg. Úgy éreztem, az egyiket el kell vinnem egy régen látott ismerősömnek. Bejelentkezés nélkül állítottam be hozzá, és ő azzal fogadott, hogy: „Téged az Isten küldött!” A bibliai szakasz olvasásakor elgondolkoztam azon, hogyan lehetett az, hogy a Jeruzsálemben történtek után a tanítványok érezhető csalódása és Jézus csalódottsága nem okozott köztük feszültségeket. Belülről ezt a hevült borzongást érezhették, ami Kleopást és barátját arra ösztönözte, hogy meghallgassák ezt a melléjük szegődött idegent. Megfogadják a hallottakat és utazásuk végén szállást kínáljanak neki. Minden megváltozik azáltal, hogy a szívükre hallgatnak, megérzik a szívük hevülését. Így felismerik Jézust és egyszeriben megértik, hogy mi is történt valójában az utóbbi három napon. A levertség és a szomorúság lelkesedéssé válik, amelyet aztán tovább is adnak.

***

Jézus, feltámadott Úr, kérlek, az én szívem is ismerjen meg téged és hevüljön érted! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. ApCsel 2,26-27

Bír 20,1–28

A közösség egy tagját ért sérelem az egész közösséget érinti. A szolidaritás nem passzív együttérzés csupán, hanem aktív kiállás a segítségre szoruló mellett. 

tovább

(16) „…ez az, amiről Jóel így prófétált…” (Apostolok cselekedetei 2,14–28)

AZ IGEHIRDETÉSRŐL.

– 1. A mi Urunk is textust vett fel beszédéhez a szent könyvekből, amikor a názáreti zsinagógában prédikált, majd ezt alkalmazta a mára, mégpedig magára alkalmazta azt a mában (Lukács 4,15–17). 

tovább

LUKÁCS 10,3–12 - Egyenes beszéd

Jézus „munkautasítását” minden pedagógus példának tekinthetné: világosan és egyértelműen fogalmaz. Részletes, de nem ragozza túl, rövid, egyértelmű szavakat használ. 

tovább

2018. július 20.

„...de nem leszek a terhetekre.” (2Kor 12:14b)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább