Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 24,28–35 - „Nem hevült-e a szívünk?”

Éltél már át ilyet? Azt az enyhén izgalmas, borzongató és nagyon pozitív érzést, amikor azt érezted, hogy Isten munkálkodik? Én már többször éreztem, és szeretem ezt az érzést. 

Előfordult egyszer például, hogy egy naptárt két különböző helyről kaptam meg. Úgy éreztem, az egyiket el kell vinnem egy régen látott ismerősömnek. Bejelentkezés nélkül állítottam be hozzá, és ő azzal fogadott, hogy: „Téged az Isten küldött!” A bibliai szakasz olvasásakor elgondolkoztam azon, hogyan lehetett az, hogy a Jeruzsálemben történtek után a tanítványok érezhető csalódása és Jézus csalódottsága nem okozott köztük feszültségeket. Belülről ezt a hevült borzongást érezhették, ami Kleopást és barátját arra ösztönözte, hogy meghallgassák ezt a melléjük szegődött idegent. Megfogadják a hallottakat és utazásuk végén szállást kínáljanak neki. Minden megváltozik azáltal, hogy a szívükre hallgatnak, megérzik a szívük hevülését. Így felismerik Jézust és egyszeriben megértik, hogy mi is történt valójában az utóbbi három napon. A levertség és a szomorúság lelkesedéssé válik, amelyet aztán tovább is adnak.

***

Jézus, feltámadott Úr, kérlek, az én szívem is ismerjen meg téged és hevüljön érted! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Tartsátok meg, és teljesítsétek azt, amit Istenetek, az ÚR, megparancsolt nektek, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 5Móz 5,32

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” (22). Isten beszél. Meg akar szólítani bennünket is, a mai gyülekezetek tagjait: „...életben maradhat az ember, ha Isten beszél hozzá” (24). 

tovább

(2) „…hirdette nekik az Igét.” (Márk 2,1–12)

JÉZUS HIRDETI AZ IGÉT.

– 1. Jézus gyakran elrejtőzik. Márk evangéliumának kulcsa a „messiási titok”: addig ne szóljanak róla, amíg a kereszten és utána nyilvánvaló nem lesz, hogy ki is Ő valójában. 

tovább

2 SÁMUEL 11,1–13 - Eltussolási kísérlet

Mialatt rotyogott az étel a tűzhelyen, még gyorsan kipakoltam a mosogatógépet. A rádióból hangzó zene jó hangulatot teremtett, és feltöltött energiával. Hirtelen csörömpölés törte meg az idillt – upsz, ez a férjem bögréje volt! 

tovább

2018. május 20.

Ki nekem a Szentlélek?

“…és én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké” (Jn 14:16)

tovább

Balog Miklós: Himnusz a Szentlélekhez

Ki hajdan ősvizek felett lebegtél
a mindenség kavargó káoszán,
Te látomás a próféták szemében,
ajkán ítélet, szívén szent remény,
dicsőség néked áldott Harmadik!

Ki Megváltónk formáltad földi testté,
hogy Benne leljünk égi életet,
örök vonzásoddal Hozzá vezettél,
Te adsz hitet nekem s növekedést.
Megszentelő munkád magasztalom!

tovább