Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

A rendező, Mel Gibson elmondja, azt akarta ezzel kifejezésre juttatni, mekkora áldozatot vitt véghez Jézus. Én nem láttam a filmet, mégis elgondolkodtat. A mai igeszakasz leírja, hogyan gúnyolták és verték meg Jézust. Inkább tárgyilagosan foglalja össze ez a három vers. Tudatában vagyunk annak, mennyire szenvedett Jézus? Valóban felfogtuk, milyen árat fizetett Jézus ezért az útért? Egyáltalán, képesek vagyunk erre? Mi, emberek valószínűleg soha nem fogjuk megérteni, micsoda terhet vett magára Jézus. Kínjainak nagyságát nem tudjuk lemérni. Mégis, egy újfajta hála ébredt a szívemben. Ámulva pillantok Jézus kereszthez vezető útjára és ebben felismerem irántam tanúsított szeretetét. Ezt a szenvedésekkel teli utat nem tudom magától értetődőnek tekinteni. Meghatottan állok meg egy pillanatra és csak nézek. Hagyom, hogy a kegyelem, ami ebben rejlik, átjárjon és szívem mélyéből feltörő „Köszönöm!”-öt mondok.

***

„Jézus szeretete az a szeretet,

ami nem riad vissza sem fájdalomtól,

sem lemondástól, sem szenvedéstől,

ha másnak ez segít.”

DIETRICH BONHOEFFER

 rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább