Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

A rendező, Mel Gibson elmondja, azt akarta ezzel kifejezésre juttatni, mekkora áldozatot vitt véghez Jézus. Én nem láttam a filmet, mégis elgondolkodtat. A mai igeszakasz leírja, hogyan gúnyolták és verték meg Jézust. Inkább tárgyilagosan foglalja össze ez a három vers. Tudatában vagyunk annak, mennyire szenvedett Jézus? Valóban felfogtuk, milyen árat fizetett Jézus ezért az útért? Egyáltalán, képesek vagyunk erre? Mi, emberek valószínűleg soha nem fogjuk megérteni, micsoda terhet vett magára Jézus. Kínjainak nagyságát nem tudjuk lemérni. Mégis, egy újfajta hála ébredt a szívemben. Ámulva pillantok Jézus kereszthez vezető útjára és ebben felismerem irántam tanúsított szeretetét. Ezt a szenvedésekkel teli utat nem tudom magától értetődőnek tekinteni. Meghatottan állok meg egy pillanatra és csak nézek. Hagyom, hogy a kegyelem, ami ebben rejlik, átjárjon és szívem mélyéből feltörő „Köszönöm!”-öt mondok.

***

„Jézus szeretete az a szeretet,

ami nem riad vissza sem fájdalomtól,

sem lemondástól, sem szenvedéstől,

ha másnak ez segít.”

DIETRICH BONHOEFFER

 rss

Napi lelki táplálék

Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. 5Móz 19,4

1Móz 31,22–54

Lábánnak és Jákóbnak is megvolt a maga teóriája, hogy hogyan is történtek a dolgok. Ezekből az egymásnak ellentmondó álláspontokból akár véres konfliktus is kerekedhetett volna, de más történt.

tovább

(34) „…hited megtartott téged…” (Márk 5,21–43)

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE.

– 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi, megközelíti az élet Urát, a szabadítót, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). 

tovább

RÓMAI LEVÉL 8,14–16 - Pünkösd

Ma ünnepeljük pünkösdöt és ezzel az egyház születésnapját! Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv második fejezete írja le ezeket a bámulatos eseményeket. 

tovább

2017. június 4. vasárnap

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,…” /ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Szívcsere

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísérnek a múlt sérelmei,
s régi terheket roskadozva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

tovább