Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

LUKÁCS 22,7–13 - Minden kész van

Ismered a „fazékütős” játékot? Egy gyereknek bekötik a szemét, aztán egy fakanál segítségével meg kell találnia a fazekat, amely alatt egy ajándék rejtőzik. 

A többiek úgy segítenek neki ebben, hogy „hideget” és „meleget” kiáltanak. Erre a játékra emlékeztet mai szövegünk: Jézus egy feladatot ad tanítványainak és konkrét segítséget is annak elvégzéséhez. Ezeken az utasításokon jól látszik, hogy Jézus tökéletesen átlátja a dolgokat: pontosan tudja, hogy a tanítványok hol és mikor találnak majd rá a megfelelő személyekre, ráadásul egy olyan nagyvárosban, mint Jeruzsálem! Egyedül biztosan eltévedtek volna a tanítványok. De mivel „vakon” ráhagyatkoztak Jézus meglehetősen furcsa utasításaira, teljesíteni tudták feladatukat, és a végén Mesterükkel együtt megehették a páskavacsorát. Engem vigasztalnak ezek a gondolatok. Mert, amikor nem látom, hogy hová vezet az életem, akkor is tudhatom, Jézus átlátja a dolgokat és a legmegfelelőbb utasításokat adja. Bár lehet, hogy ezek érthetetlenek és furcsák a számomra, de a végén mégis megérkezem majd az ünnepi lakomára, amelyet Jézus előre elkészített! Milyen feladattal bíz meg ma Isten? Bízzunk benne, hogy Ő a szükséges segítséget is megadja hozzá!

 rss

Napi lelki táplálék

Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. 5Móz 19,4

1Móz 31,22–54

Lábánnak és Jákóbnak is megvolt a maga teóriája, hogy hogyan is történtek a dolgok. Ezekből az egymásnak ellentmondó álláspontokból akár véres konfliktus is kerekedhetett volna, de más történt.

tovább

(34) „…hited megtartott téged…” (Márk 5,21–43)

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE.

– 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi, megközelíti az élet Urát, a szabadítót, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). 

tovább

RÓMAI LEVÉL 8,14–16 - Pünkösd

Ma ünnepeljük pünkösdöt és ezzel az egyház születésnapját! Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv második fejezete írja le ezeket a bámulatos eseményeket. 

tovább

2017. június 4. vasárnap

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,…” /ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Szívcsere

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísérnek a múlt sérelmei,
s régi terheket roskadozva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

tovább