Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 12,1-5 - Hiánytalan és feddhetetlen

Saul király megszerezte első győzelmét (1Sám 11), Sámuel pedig elbúcsúzik. Most már nincs szükség egy bírára, aki vezeti a népet. 

Nem lehetett semmit sem Sámuel szemére vetni – irigylésre méltó helyzet ez! Sámuel jó vezető volt, akkor is, ha fiai nem olyanok voltak, mint ő. Neki azonban semmilyen erkölcsi vagy lelki hibát nem lehetett felhánytorgatni. Ami a személyét vagy a hivatását illeti, ebben az életszakaszban nyugodtan fejezi be pályafutását és adja át a felelősséget a királynak. Sámuel egész életében szolgálta Istent és közbenjárt az emberekért. Most egy új szakasz kezdődik az életében. Így jó visszanézni, és mindent teljes rendben hagyva elköszönni. Hogyan kezelem az életem különböző szakaszait? Ha én most mérlegre teszem azt az életszakaszt, amiben jelenleg vagyok, a mérleg nem olyan hibátlan helyzetbe áll be, mint Sámuel esetében. Ha végiggondolom életem időszakait, akkor hibákat is találok. Vagy bizonyos kétségeim is vannak, hogy vajon helyes volt-e, ami mellett anno döntöttem. Hasznos azonban az, ha bizonyos pontokon húzok egy záróvonalat. Ez magában foglalja a hálát mindenért, ami sikerült. És ugyanúgy a kérést is a megbocsátásra a hibák vagy mulasztások miatt. Ezzel egy új kezdet válik lehetővé. Egy ilyen, a személyes életemre vonatkozó leltárt szeretnék beütemezni újra meg újra.

 rss

Napi lelki táplálék

Emlékezzetek csak arra, hogy én a ti húsotok és véretek vagyok! Bír 9,2b

2 Móz9

Míg a békák, a szúnyogok és a bögölyök megszokott társaink a teremtésben, a dögvész, a fekélyek és a jégeső önmagukban is katasztrófák. A jégeső „mindent visz”: erre már a fáraóban is megmozdul valami. 

tovább

(22) „…odaadta…” (Márk 14,12–25)

ÚRVACSORA

– 1. Jézus vette a kenyeret, megtörte, és áldást mondva odaadta tanítványainak; majd vette a poharat, hálát adott, és tanítványainak adta.

tovább

LUKÁCS 8,26–33 - Teljhatalom

Sok minden van, ami fogva tarthat minket, embereket és megfojthatja az életünket: szenvedélybetegségek, amelyek egyre inkább uralják az életet és végül az egzisztenciánkat is veszélyeztetik.

tovább

2018. július 6.

Jézus Krisztus az alap

Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát.” (Máté 7,24)

 

tovább

Wass Albert: Vizek felett

Ó Istenem, de könnyű volna
az élet-terhek hordozása,
ha tudnám azt, hogy minden könnyem
Valakinek mosolygása.

tovább