Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 12,1-5 - Hiánytalan és feddhetetlen

Saul király megszerezte első győzelmét (1Sám 11), Sámuel pedig elbúcsúzik. Most már nincs szükség egy bírára, aki vezeti a népet. 

Nem lehetett semmit sem Sámuel szemére vetni – irigylésre méltó helyzet ez! Sámuel jó vezető volt, akkor is, ha fiai nem olyanok voltak, mint ő. Neki azonban semmilyen erkölcsi vagy lelki hibát nem lehetett felhánytorgatni. Ami a személyét vagy a hivatását illeti, ebben az életszakaszban nyugodtan fejezi be pályafutását és adja át a felelősséget a királynak. Sámuel egész életében szolgálta Istent és közbenjárt az emberekért. Most egy új szakasz kezdődik az életében. Így jó visszanézni, és mindent teljes rendben hagyva elköszönni. Hogyan kezelem az életem különböző szakaszait? Ha én most mérlegre teszem azt az életszakaszt, amiben jelenleg vagyok, a mérleg nem olyan hibátlan helyzetbe áll be, mint Sámuel esetében. Ha végiggondolom életem időszakait, akkor hibákat is találok. Vagy bizonyos kétségeim is vannak, hogy vajon helyes volt-e, ami mellett anno döntöttem. Hasznos azonban az, ha bizonyos pontokon húzok egy záróvonalat. Ez magában foglalja a hálát mindenért, ami sikerült. És ugyanúgy a kérést is a megbocsátásra a hibák vagy mulasztások miatt. Ezzel egy új kezdet válik lehetővé. Egy ilyen, a személyes életemre vonatkozó leltárt szeretnék beütemezni újra meg újra.

 rss

Napi lelki táplálék

„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged…” Jn 17,1b

Lk 22,7–38

Az utolsó vacsoráról szóló szentírási beszámolót ma úgy olvashatjuk, hogy szem előtt tartjuk: a haláltól valóban megszabadító „Páskabárány” (7) maga Jézus. 

tovább

(4) „Fordítsd jóra sorsunkat, Uram…” (Zsoltárok 126)

ISTEN NÉPÉNEK TAPASZTALATA…

– 1. Isten népe már megtapasztalta, milyen az, amikor az Úr hatalmasan cselekszik népéért, és jóra fordítja megnyomorított életüket (3).

tovább

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

tovább

2018. április 9.

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. (Márk 7:1-2)

tovább

V.Sipos Ida: HÚSVÉT

Az Úr halott. Nagy csönd a tájon
Mint tompa élettelen álom
És jönnek a hű asszonyok,
És hoznak drága kenetet
És hoznak drága könnyeket,
Virágorcákon harmatot.

tovább