Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 2,1–10 - Figyeljünk Isten tetteire!

Anna elvitte fiát a szent sátorhoz. El tudom képzelni, hogy Éli kezébe vette a kis Sámuelt, majd Anna és Elkána megfordult és hazaindult a gyermek nélkül. Nem szívszorongató ez? 

Feltételeznünk kellene, hogy Annát sírás és fájdalom fojtogatja, de éppen ennek az ellenkezője, nagy ujjongás tölti el. Hangosan dicséri Isten csodálatos tetteit egy győzelmi himnuszban. Különös módon éppen akkor, amikor Sámuelt átadja, ismeri fel, hogy Isten útja a nép és az egyes ember javát szolgálja. Átéli, hogy Isten mennyire szívén viseli a hátrányos helyzetűek és szükséget szenvedők dolgát. Bár meg kell válnia gyermekétől, átéli Isten hihetetlen ajándékát, hogy üdvtervének részese lehet. A teljes ráhagyatkozás nekem nehezemre esik. Minduntalan úgy érzem és látom, hogy cselekednem kell, pedig Istenre kellene bíznom magam. Bátorító látni Anna történetében, hogy a teljes Istenre hagyatkozás igazi örömet okoz és megnyitja szemünket Isten lényére és cselekedetére. Egy nagyszerű Istent szolgálunk. Minél inkább ráhagyatkozunk, annál világosabb lesz jósága és igazságossága.

***

Szakítsunk egy kis időt arra, hogy végiggondoljuk, hol fedezzük fel életünkben Isten jóságát és igazságosságát, és adjunk Neki hálát ezért!rss

Napi lelki táplálék

„…Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Jn 13,31–35

A Biblia talán legszebb sorait olvashattuk ma. Ezekben az igékben meglátjuk tisztán, világosan a keresztyén életfeladatot: „...szeressétek egymást...” (34). 

tovább

(5) „Az Úr van jobbodon…” (Zsoltárok 110)

Ez egy messiás-zsoltár, illetve király-zsoltár, a műfaja szerint.

– 1. Az élő Isten az Úr. Ő az egyetlen király. Őrajta kívül nincs más. Ez ennek a zsoltárnak legfontosabb üzenete. Aki az Úr jobbján ül, az Őt képviseli, képviselheti. Nincs ennél nagyobb méltóság.

tovább

1Sámuel 9,1-13 - Áldott szerencsétlenség

A szamarak elvesztése abban az időben nagy veszteség volt. Hogy mennyire értékesek voltak a család számára az állatok, felismerhető abban, hogy Kís nemcsak a szolgáját, de saját fiát is elküldi. 

tovább

2018. március 22.

Isten oltókése

Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim. (Jn 15,8)

 

tovább

Stefura Erzsébet: Virágvasárnaptól-Golgotáig

Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom,
S hova nem jut, majd köntösöm teszem,
Hozsánnázva kiáltom lelkesen:
Óh, jöjj, lakozz velem!

tovább