Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 2,1–10 - Figyeljünk Isten tetteire!

Anna elvitte fiát a szent sátorhoz. El tudom képzelni, hogy Éli kezébe vette a kis Sámuelt, majd Anna és Elkána megfordult és hazaindult a gyermek nélkül. Nem szívszorongató ez? 

Feltételeznünk kellene, hogy Annát sírás és fájdalom fojtogatja, de éppen ennek az ellenkezője, nagy ujjongás tölti el. Hangosan dicséri Isten csodálatos tetteit egy győzelmi himnuszban. Különös módon éppen akkor, amikor Sámuelt átadja, ismeri fel, hogy Isten útja a nép és az egyes ember javát szolgálja. Átéli, hogy Isten mennyire szívén viseli a hátrányos helyzetűek és szükséget szenvedők dolgát. Bár meg kell válnia gyermekétől, átéli Isten hihetetlen ajándékát, hogy üdvtervének részese lehet. A teljes ráhagyatkozás nekem nehezemre esik. Minduntalan úgy érzem és látom, hogy cselekednem kell, pedig Istenre kellene bíznom magam. Bátorító látni Anna történetében, hogy a teljes Istenre hagyatkozás igazi örömet okoz és megnyitja szemünket Isten lényére és cselekedetére. Egy nagyszerű Istent szolgálunk. Minél inkább ráhagyatkozunk, annál világosabb lesz jósága és igazságossága.

***

Szakítsunk egy kis időt arra, hogy végiggondoljuk, hol fedezzük fel életünkben Isten jóságát és igazságosságát, és adjunk Neki hálát ezért!rss

Napi lelki táplálék

Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét! 5Móz 5,11

5Móz 5,1–21

„Tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek azokat!” (1). Nagy öröm lehet számunkra az, hogy Isten nemcsak atyáinkkal kötött szövetséget, hanem Jézus kereszthalála által velünk is, „...akik itt és most életben vagyunk” (3). 

tovább

(40) „Odament hozzá egy leprás…” (Márk 1,40–45)

JÉZUS KRISZTUS SZABADÍTÓ HATALMA.

– 1. Itt áll előttünk egy ember, akiről csak annyit olvasunk, hogy leprás. Ez egy sűrített, tragikus életrajz. Mindannyiónk életéről adható ilyen pár szavas sűrítmény, életének nyomorúságáról; – lehet „cifra”, vagy tényleges nyomorúság, lényegében mindegy (40).

tovább

2 SÁMUEL 9,1–13 - Ha nem látják, akkor elfelejtik?

Azt terveztem, hogy az 50. születésnapomra meghívok minden embert, akik fontosak voltak az eddigi életemben. Ahogy gondolkodtam, egyre nőtt a meghívandók száma, így végül elvetettem az ötletet. 

tovább

2018. május 19.

Istené a dicsőség

Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. (1Kor 1,25-29)

 

tovább

Gerzsenyi László: Bizalomteljes könyörgés

Atyám, benned bízom.
Nincs más reményem.
Te vagy erős váram,
Kősziklám nékem.
Egyszülött Fiadban,
Drága Megváltómban
Küldj segítséget.
Halld meg szívem szavát,
Ó, adj szabadulást,
Bűnömből tisztulást,
Mint megígérted.

tovább