Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

1Sámuel 1,21–28 - Bátorság és hűség a hitbe

Jól ismerjük azt, amikor szükséghelyzetünkben ígéreteket teszünk Istennek? De ha a veszély elmúlik, akkor ígéretünk könnyen feledésbe merül. Annánál ez más.

Tudja, kinek kell megköszönnie a gyermekáldást. Isten meghallgatta imádságát és megajándékozta a vágyott gyermekkel, aki Isten szeretetének és jóságának jele. Nem tudjuk pontosan, milyen idős Sámuel, amikor Anna a szoptatást abbahagyja, és elviszi őt a templomsátorhoz. A legtöbb bibliamagyarázó abból indul ki, hogy abban az időben körülbelül hároméves korig szoptatták a gyermekeket. Anyaként el tudom képzelni, milyen nehéz lehetett ennyi idős korban a gyermeket idegen kézbe adni. Anna számára mégsem idegen kéz Élié. Amikor átadja neki gyermekét, a hatalmas és gondoskodó Isten kezébe teszi le. Bízik abban, hogy Isten, aki az ő életét is jó irányba terelte, fiáról, Sámuelről is gondoskodni fog. Amikor Isten könyörgésemet a baj idején meghallgatja, nem vár el semmilyen viszonzást. Könyörületből cselekszik. De ha jóságát nem felejtem el, és teljesen ráhagyatkozom, abból további áldás következhet. Anna története mutatja, milyen nagy dolgokat tud Isten véghezvinni, ha hitbeli bátorságot és hűséget talál nálunk.

***

Isten nem eredményességet kíván tőlünk, hanem hűséget.

Teréz Anyarss

Napi lelki táplálék

Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. 5Móz 9,12

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” (3). Isten figyelmezteti az övéit: ő vitte be népét a „jó földre”, amit nekik adott. 

tovább

(1) „…egy kiszáradt kezű ember.” (Márk 3,1–6)

SOK A „SORVADT EMBER”; – sok a sorvadt, kiszáradt élet: „imaházon” belül és kívül egyaránt (1).

tovább

1 MÓZES 12,2 - Az áldó jelenlét

„…megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel.” Isten Ábrahámhoz intézett szavai olyanok, mint az áldás alappillérei: Megáldalak, és ezért lehetsz áldássá mások számára. 

tovább

2018. május 24.

„…üldözés következtében szétszóródtak…” (ApCsel 11:19)

tovább

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.

tovább