Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 21,29–33 - Valahogy „természetes”

Jó tanárként Jézus „természetesen” azt szeretné, hogy hallgatósága meg tudja jegyezni, amit mond. Így a természetből választ egy példát, ami most számunkra sem lehet idegen. 

Tavasz van. Láthatók a fákon az első rügyek, melyekből kis levelek lesznek. Csalhatatlan jele annak, hogy jön a nyár. Mindez teljesen ”természetes”. Azok után, amiket az elmúlt napokban olvastunk, paradoxnak tűnhet ez a példázat. Kinek is jutna eszébe, hogy a természeti katasztrófákat, háborút, gyűlöletet vagy az erőszakot az új élet "rügyeként" értelmezze? De éppen ezért működik olyan jól ez az illusztráció. Megmarad az emlékezetünkben. Amikor csak megnézték tavasszal Jézus hallgatói a fákat, eszükbe jutottak Jézus szavai. A jövőre gondoltak, Isten új világára és arra, hogy Isten megtartja, amit ígér. Hiszen ez Istennek teljesen „természetes”. Bízhatunk abban, amit mond. Akkor is, amikor tavasszal már nem nyílnak a rügyek. „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” – mondja Jézus (33).

***

Sétáljunk egyet a természetben! Különösen figyeljünk a fákon a rügyekre! Gondoljunk közben a jövőre, Isten hűségére és megbízhatóságára, és arra, hogy Ő mindig megtartja, amit ígér.

***

„Hagyjad az Úr Istenre, te minden útadat,

Ha bánt szíved keserve, Ő néked nyugtot ad.

Ki az eget hordozza, oszlat felhőt, szelet,

Napját rád is felhozza, Atyád Ő, áld, szeret.”rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább