Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 19, 11–19 - Megéri hűségesnek lenni?

Egy idős, kisvárosi templomba járó nénike azt mondta egyszer a lelkészének: „Isten nem mindig osztogat királyi módon, de ha hűségesen járunk Vele, akkor is ott leszünk, amikor azt teszi.” 

A szolgák, akikre az előkelő ember a vagyonát bízta, érezték a nép ellenállását a királyválasztás kapcsán. Kivárhatták volna, hogy mi lesz ténylegesen a dologból, mielőtt elkötelezik magukat, azonban szemmel láthatóan nem így gondolkodtak. Teljesen belevetették magukat a feladatba, amivel uruk megbízta őket. Még úgy is, hogy semmi garancia nem volt arra, hogy uruk királyként tér majd vissza hozzájuk. Hol szólít meg engem ez a példázat? Szeretnék teljes odaszánással minden olyan adottságommal szolgálni, amivel Isten megajándékozott, és elvégezni mindazt a feladatot, amit rám bíz, még ha ennek nem is látom hasznát, vagy nem ígér sikert. És akkor is, ha néha elbizonytalanodom, hogy nem hiába fáradozom-e? Vagy amikor olyan kilátástalannak érzem az egészet, mert környezetemben teljesen más célokat követnek. Szeretnék hűséggel megmaradni az ösvényen, és bízni abban, hogy végső soron az Úr dönti majd el, hogy az Ő szemében mi számít „sikernek” vagy „nyereségnek”. Hol van szükségünk hűséges kitartásra a hétköznapokban?

***

A szövegben utalás történik az akkori időszak politikai viszonyaira is: még Izráel királyai is csak akkor juthattak hatalomra, ha Róma felhatalmazást adott rá, vagy erre jelölte ki őket (vö. 12).rss

Napi lelki táplálék

„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged…” Jn 17,1b

Lk 22,7–38

Az utolsó vacsoráról szóló szentírási beszámolót ma úgy olvashatjuk, hogy szem előtt tartjuk: a haláltól valóban megszabadító „Páskabárány” (7) maga Jézus. 

tovább

(4) „Fordítsd jóra sorsunkat, Uram…” (Zsoltárok 126)

ISTEN NÉPÉNEK TAPASZTALATA…

– 1. Isten népe már megtapasztalta, milyen az, amikor az Úr hatalmasan cselekszik népéért, és jóra fordítja megnyomorított életüket (3).

tovább

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

tovább

2018. április 9.

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. (Márk 7:1-2)

tovább

V.Sipos Ida: HÚSVÉT

Az Úr halott. Nagy csönd a tájon
Mint tompa élettelen álom
És jönnek a hű asszonyok,
És hoznak drága kenetet
És hoznak drága könnyeket,
Virágorcákon harmatot.

tovább