Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 18,35–43 - Mit tegyek érted?

Azt gondolom, ez egy megható és egyben elgondolkoztató történet. Én személy szerint még nem éltem át spontán gyógyulást és sok kívánságom még nem is teljesült, sok viszont igen. 

Egy súlyos betegség miatt csak három évet adtak nekem. Most negyvenes éveim közepén járok, van férjem, gyermekeim, házam, kertem, van mit ennem és mibe öltözködnöm, van betegbiztosításom. Mi kell ennél több? Néha rossz a lelkiismeretem, mert Istentől magamnak kérek dolgokat. Már így is olyan sokat kaptam Tőle, nem akarok szemtelen lenni. Úgy gondolom azonban, biztosak lehetünk abban, hogy eljutnak Hozzá imádságaink és Ő komolyan veszi kéréseinket és szükségeinket. Istennek szégyenkezés és feszengés nélkül elmondhatjuk, amit valóban szeretnénk. Ahogy itt a mai részben a férfi. Állandóan Jézus elé vihetjük álmainkat és vágyainkat. Jézus nem fordítja el sértődötten a fejét, ha újra meg újra jövünk. Talán néha elmosolyodik kéréseinket hallva, de úgy gondolom, soha nem mérges miattuk, ha Benne bízunk. Mert ilyenkor azt tesszük, hogy elengedjük, és az Ő kezébe tesszük szívünk kívánságát, és Benne bízunk, hogy Ő majd helyesen bánik velük.

 rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább