Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Ruth 3,1–18 - Nem elfáradni

Ez annyira igaz! A férfi, aki Ruthot kedvesen fogadta, a megmentője lehet. Ő az a rokon, aki feleségül veheti Ruthot és a házasság keretében megszabadíthatja a gyermektelenségtől.

Megmentőként (3 Móz 25,23–55) megszabadíthatja rokonát, Naomit és Ruthot a gazdasági és szociális katasztrófától. Ezzel a lehetőséggel szeretnének élni az asszonyok. Ezért Naomi azt tanácsolja Ruthnak, menjen Boázhoz a szérűre, ahol a gabonát cséplik. Ha jókedvében van, és lefekszik aludni, akkor a csinosan felöltöztetett Ruth feküdjön a lábaihoz, és akkor megoldódik az ügy. A szérűn Ruth és Boáz együtt keres megoldást. Bámulatra méltó, mennyire aktívan és magabiztosan megy Ruth Boázhoz és veszi kezébe az életét. Aktivitásában elfogadja a helyzetet, hogy megoldásra, szabadításra szorul. Szeretném én is megtanulni Ruthtól, hogyan lehet kibírni ezt a feszültséget. Egyrészt Istentől függni, és hagyni, hogy teljesüljön az Ő akarata. Másrészt aktívnak lenni, és Isten csodái számára kinyújtani a kezemet. Szeretnék Istennel együttműködni, akárcsak Ruth, rendelkezésére állni, és késznek lenni kis és nagy csodái elfogadására.

***

„A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók legyetek: az Úrnak szolgáljatok! A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak.”

Róma 12,11–12rss

Napi lelki táplálék

Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. Jn 8,15

Jn 8,12–20

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben...” (12). Tolsztoj szerint Jézus Krisztus olyan fényforrás ebben a világban, aki nélkül sötétség lenne. 

tovább

(18) „…Isten szolgálatába állították…” (Ezsdrás 6,13–22)

ISTEN SZOLGÁLATÁBAN ÁLLUNK.

– 1. Ebben a szolgálatban megőriz és megvéd bennünket a mi Urunk. Ehhez még a világi felsőbbséget is felhasználhatja. Így ígéretünk van arra, hogy ebben a szolgálatban hűséggel elvégezhetjük azt, amit Urunk ránk bízott, ahogy Isten népe akkor, ott elkezdhette és befejezhette a templom újjáépítését. A magunk helyén mi is elkezdhetjük és befejezhetjük a magunk részét az Isten országának építésében. Isten épít, mi csak eszközei vagyunk (13–15).

tovább

Zsoltárok 19,1–7 - Szavak nélkül is megérteni

Az országban, ahol jelenleg lakunk, sok minden tönkrement, csúnya, piszkos, elromlott, megromlott, elhagyatott. 

tovább

2019. február 19. kedd

„Nem számoltatták el azokat az embereket, akikre rábízták a pénzt, hogy a munkavezetőknek adják, mert azok híven jártak el.” (2Kir 12:16)

 

tovább

Antal Ferenc: A kopár fa

Láttam egy fát,
Magas volt és kopár,
Ágai közt elsurrant
A szellő,
S átröppent felette
A madár.

Szomorú volt a kép,
Kopár fa, levéltelen,
Az élete reménytelen.

tovább