Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Ruth 3,1–18 - Nem elfáradni

Ez annyira igaz! A férfi, aki Ruthot kedvesen fogadta, a megmentője lehet. Ő az a rokon, aki feleségül veheti Ruthot és a házasság keretében megszabadíthatja a gyermektelenségtől.

Megmentőként (3 Móz 25,23–55) megszabadíthatja rokonát, Naomit és Ruthot a gazdasági és szociális katasztrófától. Ezzel a lehetőséggel szeretnének élni az asszonyok. Ezért Naomi azt tanácsolja Ruthnak, menjen Boázhoz a szérűre, ahol a gabonát cséplik. Ha jókedvében van, és lefekszik aludni, akkor a csinosan felöltöztetett Ruth feküdjön a lábaihoz, és akkor megoldódik az ügy. A szérűn Ruth és Boáz együtt keres megoldást. Bámulatra méltó, mennyire aktívan és magabiztosan megy Ruth Boázhoz és veszi kezébe az életét. Aktivitásában elfogadja a helyzetet, hogy megoldásra, szabadításra szorul. Szeretném én is megtanulni Ruthtól, hogyan lehet kibírni ezt a feszültséget. Egyrészt Istentől függni, és hagyni, hogy teljesüljön az Ő akarata. Másrészt aktívnak lenni, és Isten csodái számára kinyújtani a kezemet. Szeretnék Istennel együttműködni, akárcsak Ruth, rendelkezésére állni, és késznek lenni kis és nagy csodái elfogadására.

***

„A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók legyetek: az Úrnak szolgáljatok! A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban állhatatosak.”

Róma 12,11–12rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább