Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Ruth 2,1–23 - Észrevéve

Új helyre költöztem és már megint egy idegen gyülekezetben megyek istentiszteletre. Újak a helyiségek, szétnézek és keresek egy helyet.

Az istentisztelet után odafordul hozzám a szomszédom és üdvözöl: „Helló, korábban még nem láttalak. Új vagy itt?” Milyen jól esnek szavai! Jó, hogy észrevesz és látja, hogy új vagyok itt. Így lehetőséget ad a kapcsolatfelvételre. Hogy érezhette magát Ruth, amikor Boáz észrevette őt? Meglátta, kedvesen fogadta, szóba állt vele, megosztotta vele a kenyeret, és engedte, hogy felszedje az elhullott kalászokat, sőt vizet és ételt ad neki. A túlélés biztosítva van. Boáz azzal, hogy megosztja vele az élelmet és kiáll mellette, segít a menekült asszonynak, hogy megvesse lábát az új földön. Ez meglepi Ruthot, olyannyira, hogy megkérdi Boázt, idegenként mivel talált kegyelmet nála. Boáz azt válaszolja neki, hogy észrevette az anyósával tett jócselekedeteit. Isten is észrevette Ruthot. Mert Ruth Istennél keresett menedéket. Így nem csak Boáz gondoskodik Ruthról, hanem maga Isten is.

***

Szakítsunk magunknak időt ma vagy a következő napokban arra, hogy észrevegyük az újat, idegent az utcában, gyülekezetben, vagy a munkahelyen. Menjünk oda hozzá!rss

Napi lelki táplálék

…az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. ApCsel 3,15

1Krón 2

Ma a családfakutatás sokakat érdekel. „Az 1Krón 1–9 fejezet elsősorban Izráel 12 törzsének múltjára tekint vissza.

tovább

(21) „…amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik…” (Apostolok cselekedetei 3,11–26)

12–16. versek. Nem Péter és János, hanem az Isten cselekedte azt a csodát, hogy a sánta meggyógyult. A feltámadott Jézus Krisztus nevébe vetett hitért erősítette meg az Isten ezt az embert. 

tovább

LUKÁCS 10,29–37 - A tényleges szeretet

A törvénytudó számára, akivel Jézus beszélget, ez már túl egyszerű. Igényt tart arra, hogy a szeretet kifejezést pontosabban magyarázza meg. Kit ért Jézus azok alatt a felebarátok alatt, akiket szeretni kellene? 

tovább

2018. július 24.

Feltétel

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam: Ó, Uram, URam! Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok! Az ÚR azonban ezt mondta nekem: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek! - így szólt az ÚR. (Jer 1,5-8)

tovább

Victorinus: Jézus

Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó.

Nem börtöne a szabad gondolatnak,

Hol ablaktalan, fekete falak közt

szárnya törik a felcsillanó napnak.

 

tovább