Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Ruth 2,1–23 - Észrevéve

Új helyre költöztem és már megint egy idegen gyülekezetben megyek istentiszteletre. Újak a helyiségek, szétnézek és keresek egy helyet.

Az istentisztelet után odafordul hozzám a szomszédom és üdvözöl: „Helló, korábban még nem láttalak. Új vagy itt?” Milyen jól esnek szavai! Jó, hogy észrevesz és látja, hogy új vagyok itt. Így lehetőséget ad a kapcsolatfelvételre. Hogy érezhette magát Ruth, amikor Boáz észrevette őt? Meglátta, kedvesen fogadta, szóba állt vele, megosztotta vele a kenyeret, és engedte, hogy felszedje az elhullott kalászokat, sőt vizet és ételt ad neki. A túlélés biztosítva van. Boáz azzal, hogy megosztja vele az élelmet és kiáll mellette, segít a menekült asszonynak, hogy megvesse lábát az új földön. Ez meglepi Ruthot, olyannyira, hogy megkérdi Boázt, idegenként mivel talált kegyelmet nála. Boáz azt válaszolja neki, hogy észrevette az anyósával tett jócselekedeteit. Isten is észrevette Ruthot. Mert Ruth Istennél keresett menedéket. Így nem csak Boáz gondoskodik Ruthról, hanem maga Isten is.

***

Szakítsunk magunknak időt ma vagy a következő napokban arra, hogy észrevegyük az újat, idegent az utcában, gyülekezetben, vagy a munkahelyen. Menjünk oda hozzá!rss

Napi lelki táplálék

Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg". Jn 19,36

Jn 19,31–42

A mi Urunk, Jézus Krisztus halála nem tévedés volt. Nem „üzemi baleset”. Isten előre kijelentett terve teljesedett be. 

tovább

5) „Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem…” (Zsoltárok 137)

AZ EMBER LEGNAGYOBB NYOMORÚSÁGA, hogy akkor kezdi el értékelni mindazt, amit kapott az Úrtól, életét, egészségét, szeretteit, munkáját, hitét, kultúráját, értékeit; – amikor az Úr azokat elveszi tőle.

tovább

LUKÁCS 24,44–49 - Gondoskodás

Vidéken élünk és van néhány állatunk. Amikor nem vagyunk otthon, férjem mindig ír egy listát az „állatápolónknak”, amire feljegyzi, hogy melyik állatnak mikor és milyen ennivalót kell adni, és hogy a távollétünkben mire kell még figyelni. 

tovább

2018. április 20.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

 

tovább

Sinka György: Seregeknek hatalmas...

Seregeknek hatalmas nagy királya,
Könyörgésem székedet megtalálja,
Mert szívemet sok bú állja,
Olyan bűntől, mint megterhelt gálya.

Ím előtted megaláztam magamat,
Földre hajtván szomorodott orcámat;
Halld meg, Atyám, csendes szómat,
Add meg szívből kívánt lelki jómat. 

tovább