Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Zsoltárok 27,1–6 - Mit jelent számomra Isten?

A zsoltáros fényforrásként, szabadítóként és segítőként beszél Istenről, aki elveszi a félelmet, és mindeddig megbízhatónak bizonyult. 

Amennyiben Dávid zsoltáráról van szó, valószínűleg abból az időből származik, amikor Saul elől kellett menekülnie (1Sám 21–22). Tehát egy olyan időszakból, amelyben a félelem egészen magától értetődő reakciónak számítana. Isten segítségével mégis másként éli meg szorongatott helyzetét a zsoltáríró: félelem helyett biztonságérzet és bizalom tölti el. Ez a megtapasztalás emlékeztet az Újszövetség egyik Igéjére, a Filippi 4,7-re. Itt olyan békességről ír Pál, amely Isten ajándéka, és amely minden emberi értelmet felülhalad. Olyan békességről, ami nem ésszerű, mert ellentmond a külső körülményeknek. Hiszen hogy is létezhet olyan, hogy az ember körül teljes a zűrzavar, benne pedig teljes nyugalom van? Márpedig ez is valóság: az Istennel megélt kapcsolat nem jelenti azt, hogy létrejön egy kapcsoló, amivel az élet mindig „béke, öröm és habostorta” lesz. A keresztyének is megbetegedhetnek, átélhetnek zaklatást, kríziseket, tönkremehetnek a kapcsolataik. Olyan világban élünk, amely nem tökéletes. De van mellettünk Valaki, aki segít az élet minden kihívásában helytállni.

 rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább