Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6,46–49 - A tettek mezejére!

Anyaként át tudom érezni azt a bizonyos bosszúságot, amely Jézus szavaiból itt kihallatszik. Milyen gyakran szenvedek hétköznapjaimban gyermekeim szelektív hallása miatt! 

Természetesen szépen hangzik, amikor azt hallom, hogy „Igen mama!”. De valójában akkor érzem azt, hogy komolyan vettek, amikor az igen után tettek is következnek. Tehát amikor az ötödik „vedd már fel a pizsamát!” felszólítás után valóban pizsamában vannak. Jézus itt azokat az embereket szólítja meg, akik őt „Úrnak” nevezik. Tehát azokat, akik legalábbis a szájukkal azt mondják, hogy figyelnek rá. A házépítés képe markáns zárása Jézus prédikációjának. Ismételten int minket Jézus a képmutatás veszélyeire. Nagyon fontos számára, hogy a beszéd és a cselekvés kéz a kézben járjon életünkben. Jakab apostol ezt különösen hangsúlyozza: „Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói.” Ez a kettő ugyanis összetartozik. Itt van számomra a különbség a vallásosság és az igaz hit között: csak bólogatunk Isten szavára vagy aszerint is élünk? Bevallom, számomra is igazi kihívást jelent ez kérdés, újra meg újra.

***

Tekintsünk vissza az utóbbi napokban olvasott igerészekre (Lk 6,20–49), és gondolkozzunk el azon: Jézus mely kijelentései jelentenek számunkra kihívást? Hogyan tudjukőket az életünkre alkalmazni? Mi segítene ebben?

***

Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!

Zsoltárok 27, 14rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább