Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6,43–45 - Szó szerint

„Ami szívemen, az a számon.” Ez az igazság a mai napig is szó szerint értendő. Kevesen tudják, hogy ez már a Bibliában is meg van írva. 

A természet törvényei egyértelműek számunkra. Ránk, emberekre nem ugyanazok a természeti törvények érvényesek, mint az almafára, amely nem képes befolyásolni, hogy milyen almák teremjenek rajta. Én ugyanis meg tudom játszani a barátságost és a nagyvonalút. De nálunk, embereknél is hamar felszínre kerülnek a bennünk rejlő valós mozgatóerők. Egyszer valaki az mondta nekem: „Nyomás alatt kerül felszínre az, ami bennünk van.” Engem ez egy mustáros tubusra emlékeztet, mely nyomás alatt mást nem is tehet, mint hogy kiadja azt, ami benne van. Ahhoz, hogy felismerjük, mi van a szívünkben, sokat segít, ha megfigyeljük magunkat különbözőhelyzetekben: stresszhelyzetben, félelem vagy csalódás esetén. Ez mutatja meg valós belső énünket: Mit mondunk akkor? Hogyan mondjuk meg? Mit adunk még hozzá? Hogyan cselekszünk? Még többet segít, ha mindezt nemcsak megfigyeljük, hanem törekszünk arra, hogy Jézussal is megbeszéljük. Forduljunk Jézushoz és engedjük, hogy megváltoztasson bennünket!

***

Uram, segíts nekem ma, hogy valójában azt lássam, amivel tele a szívem! Nem csak egy külső viselkedést szeretnék begyakorolni, hanem belülről szeretnék Àltalad megváltozni.

Ámen.rss

Napi lelki táplálék

„Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” Jn 9,41b

Lk 10,21–42

Mária és Márta történetében a figyelem, a hallgatás és a hétköznapi tevékenységek soha véget nem érő sora feszül egymásnak.

tovább

(5) „Bízzál az Úrban…” (Példabeszédek 3)

– Minden aranynál és ezüstnél „hasznosabb” (14): bízni az Úrban (5), aki teremtette, megváltó szeretetében megalapozta ezt a világot (19). Minden áldás, azaz a teljes élet forrása csakis az örökkévaló Isten. Kegyelmi állapot, ha megtalálhatjuk az Urat, megragadhatjuk az Ő irgalmát, és Őrá támaszkodhatunk! (18)

tovább

Lukács 19,41–44 - Az együttérzés könnyei

Jézus a város pillanatnyi hangulatán túl látja a nagyobb összefüggéseket is. Ő tudja, hogy a tömeg éljenzése csak felületes, és hamarosan „Feszítsd meg!” kiáltásokba fog átcsapni. 

tovább

2019. február 28. kedd

Megtérés 1.

Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)

 

tovább

Vas István: Aki éjszaka ment Jézushoz

Éjszaka, hogy meg ne lássák.
Elvégre nem akárki volt.
Főember a zsidók között.
De Nikodémusz nem ügyeskedő ész,
Okosságtól korlátolt értelem:
 

tovább