Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6,32–35 - Amint a mennyben, úgy a földön is?

Jézus kijelentései kapcsán két tény tűnik fel:

1. Egyértelműek és közvetlenek, egyszerűek és érthetőek. Nincs szükség különösebb bibliai ismeretekre vagy egyetemi végzettségre ahhoz, hogy megérthessük őket.

2. Ennek ellenére csak ritkán alkalmazzuk. Meg tudunk nevezni hirtelen három ismerősünket, akik megteszik? Milyen is lenne, ha minden keresztény, akit ismerünk (magunkat is beleértve) pontosan így élne?

Milyen is lenne, ha lakóhelyünkön a keresztények így gondoskodnának a rászorultakról? Egymásról, a menekültekről, akik hamarosan újra elköltöznek vagy a hálátlan emberekről? Milyen is lenne, ha ezeket a verseket mindannyian lépésről lépésre megvalósítanánk? Ellenségeinkkel, morgolódó szomszédainkkal, idegesítő kollégáinkkal, alkalmatlan főnökeinkkel, rosszkedvű tinédzsereinkkel, fárasztó partnerünkkel, egykori barátainkkal és mindenbe beleszóló anyósainkkal ily módon valami jót tennénk? Isten így bánik velünk! Szeretettel fordul minden emberhez, azokhoz is, akik nem is ismerik Őt. Ízletes gyümölcsöket teremt azok számára is, akiknek fel sem tűnik, milyen jót esznek. Isten velünk is kegyelmes, holott meg sem érdemeljük.

***

Kedves Atyánk, gyermekedként egyre jobban szeretnék Rád hasonlítani! Kérlek, változtass meg és formálj saját képedre! Ámen.rss

Napi lelki táplálék

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Jn 10,27

Lk 12,33–40

 „…legyetek készen…” (40). A krisztusi embernek mindig készen kell állnia Ura visszatérésére, „könnyű batyuval” útra készülve, mint az Egyiptomból kivonuló zsidók, felövezve magát, mint az Aháb szekere előtt futó Illés. 

tovább

(10) „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme…” (Példabeszédek 9)

MILYEN A HITBŐL FAKADÓ BÖLCSESSÉG? (10)

– 1. Az Úr félelméből fakadó bölcsesség tele van életörömmel. Ez az életöröm az Isten ajándéka. Ennek az életörömnek része, hogy van saját életterünk, vannak Istentől kapott javaink – áldott munkánk gyümölcsei: házunk, asztalunk, ennivalónk –, amelyeknek egy részét megoszthatjuk másokkal, miközben a másik rész csak a miénk. 

tovább

Lukács 21,1–4 - Két fillér

Az özvegyasszony talán nem is tudott volna többet adni, mint egy kétfilléres, vagy annyit tehetett volna, hogy lemond az adakozásról, és nem ad semmit. 

tovább

2018. március 5.

Apollós bizonyságtétele

Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az Írásokban jártas ember volt. (ApCsel 18,24)

 

tovább

Reményik Sándor: Ne ítélj

Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

tovább