Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 6,1–5 - A szombatnap van az életért

Egyik szombaton Jézus és tanítványai a mezőn mennek keresztül, és közben a tanítványok esznek a gabonából. 

Tulajdonképpen azt kellene gondolnunk, hogy nincs ezzel semmi probléma, végtére is ez azt mutatja, hogy Jézus és tanítványai egyik napról a másikra élnek. Néhány farizeus azonban ezt nem így látja. Szerintük szombaton nem lehet aratni és őrölni, ezért Jézushoz fordulnak, hogy adjon választ arra, miért viselkednek így a tanítványai? Csodálatra méltónak találom, ahogy Jézus belemegy a farizeusok életfelfogásába. A szombat törvényét a zsidók nagyon sokra tartották. Jézus szintén. Ezért „magyarázza” Jézus a tanítványok tettét egy ószövetségi példával. Már akkor voltak pillanatok, amikor a szükség törvényt bontott, mert ez kellett az emberi túléléshez. Ezért veszi komolyan Jézus is a tanítványok éhségét. Az Ő számára egyértelmű: a szombat ajándéka az isteni irgalmasság jele. Az ember életét kell szolgálnia. Jézus most kihasználja a beszélgetés lehetőségét és érthetővé teszi, hogy olyan tekintéllyel bír, amely még Dávid királyénál is nagyobb!

 rss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább