Napi lelki táplálék

Lélekfrissítő

A Szentírás Szövetség Bibliaolvasó vezérfonala nőknek.

Lukács 5, 27–32 - Ünnepelni

Ha a családom vendégeket hív, annak többnyire oka van. Születésnapot ünneplünk, a gyerek iskolakezdését, esküvőt vagy egyházi ünnepeket. Lévi is vendégséget rendez. 

Meghívja Jézust a házába, és vele együtt sok vámszedő kollégáját is. A vámszedőket a zsidók gyűlölték, mivel együttműködtek a római megszálló hatalommal és számára szedték be az adót. Gyakran a maguk zsebére is dolgoztak, és így nagy vagyonra tettek szert. Ezért a jámbor zsidók a farizeusokhoz hasonlóan nem vállaltak közösséget velük. Lévi ünnepségének pontos okát csak sejteni tudjuk. Örömet akart vele szerezni Jézusnak? Össze akarta ismertetni barátait Jézussal? Vagy egyszerűen csak boldog volt attól a változástól, amit Jézus hozott az életébe azzal, hogy tanítványai közé hívta? Bármi volt is az oka a lakomának: Jézus örömmel fogadta Lévi meghívását és együtt ünnepelt vele. Milyen jó, hogy nincs szükségem semmiféle különleges okra ahhoz, hogy „hétköznapi ünnepet” üljek Jézussal. Megünnepelhetem Vele a hétköznapi élet nagy és apró eseményeit. Időt tölthetek Vele egy csésze tea mellett. Együtt örülhetek Vele minden sikernek, vagy egyszerűen élvezhetem a napsütést. Ehhez nem kell előtte kitakarítanom a lakást vagy finomságokat készítenem. Jézus örömmel szán rám időt! És másokat is hívhatok erre a találkozásra.

***

Az ünnep lehetőség arra, hogy nevetve és Istent dicsérve járjunk.

Richard J. Fosterrss

Napi lelki táplálék

Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Jn 10,9

Lk 11,33–54

„Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek” (41). Jézus követésében az a legcsodálatosabb, hogy azt is megszólítja, aki a spirituális teljességre törekszik, és azt is, akinek az igazi kegyesség a szegények és elesettek megsegítésében tárul fel (Jak 1,27).

tovább

(1) „…ha kezességet vállaltál…” (Példabeszédek 6)

– Feleségem áldott, szorgos keze mindig megnyugtat. Ez a kéz figyelmeztet arra, hogy az Úr kezében vagyunk, Jézus Krisztusban vagyunk, aki kezességet vállalt értünk.

tovább

Lukács 20,1–8 - Teljhatalom és emberektől való félelem közt

Jézus teljhatalommal tanít. Ezt mindannyian érzik, még az ellenségei is. Istentől kapta a megbízatását. Ezért nem hagyja, hogy az emberek megkérdőjelezzék azt. Azt teszi, amit tennie kell. 

tovább

2018. március 2.

„Énók az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1Mózes 5,24)

tovább

Tanka János: Tavaszodik

Köszönöm neked ezt a percet,
én Istenem, hogy víg vagyok,
hogy hó olvad a lágy barázdán,
a mogyoró is bomlik sárgán,
s az égből azúr-illatok

felhője csap szívem tavába
s vitorláit ezernyi cél
hajrázó hittel újra bontja;
mint türelmetlen feslő bodza
melegszem napod fényinél,

tovább