Napi lelki táplálék

Református

A Református Bibliaolvasó Kalauz magyarázatos napi tápláléka.

Péld 29,16–27

A szakasz egyik visszatérő motívuma a fegyelmezés. Az atya gyermeket, a gazda szolgát, az uralkodó alattvalót fegyelmező magatartása szükséges a társadalmi rend kialakításához és megtartásához. 

Mégsem ez önmagában a végső megoldás a családban, a gazdaságban, a politikában, hanem Isten kijelentésének fegyelmezése és annak komolyan vétele. Mert ebben van a boldogság, ebben lelhető meg az oltalom, és ez szolgáltat valódi igazságot (18.25.26).

Jn 14,12–21

RÉ 84 MRÉ 84

Zsengellér Józsefrss

Napi lelki táplálék

Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Jak 2,26

Ez 43,13–27

Elgondolkodtató a fejezet záró ígérete (27). Vágyunk erre a kegyelemre, de nem akarunk áldozatot hozni érte (18–26). 

tovább

(26) „…a hit is halott cselekedetek nélkül.” (Jakab 2,14–26)

HIT ÉS CSELEKEDETEK. – 1. Üdvösségünk csakis az Úr ingyen kegyelméből van, ez ajándék; – de az élő hit azonnal látható gyümölcsöt terem, és mint a gyümölcsfa, ott táplál, ahol áll. 

tovább

Ézsaiás 63,15-19/a - Kitárt karokkal vár

Tegnap azt olvashattuk, hogy Isten sok mindent ígért népének. Reménységgel lehet tehát a jövőbe nézni. De most figyeljük a jelent. A ma valósága mást mutat. Minden jó dolog szét van rombolva, vagy eltűnt, elveszett, elpusztult. 

tovább

2017. december 15. péntek

A hídépítő

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. (2Tim 2,5)

 

tovább

Adventi intelem

Ma még talán erős vagy és büszke,

Elfelejted, hogy valahol vár reád az Isten!

Nem akarod tudni, mindent Ő adott,

S néki mindezért hálával tartozol!

 

tovább