Zempléni Egyházmegye

A 100 éves vámosújfalui templom ünnepe

2012. December 01. - 2000 éves a keresztyénség, 1100 éves a magyar keresztyénség, s mi most itt Vámosújfaluban a 100 éves református templomért adtunk hálát a Mindenható Istennek. De nemcsak 100 éve vannak Vámosújfaluban reformátusok, hiszen ez az ötödik református templom.

Jubiláló konfirmandusok találkozója Karcsán

2012. December 01. - „Kegyes Jézus, itt vagyunk Te szent Igéd hallására…” hangzott fel az ősi 164. dicséret 2012. november 4-én kezdőénekként a második alkalommal megrendezett találkozón, az úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteleten.

„Kinek akarsz tetszeni?” Presbiteri találkozó Pálházán

2012. December 01. - Négy évvel ezelőtt Hegyköz és Bodrogköz néhány gyülekezetének lelkipásztora úgy gondolta, hogy Isten előtt kedves lenne, ha a presbitériumok évi két alkalommal, tavasszal és ősszel egy találkozóra összegyűlnének.

Angol tábor a Zempléni Református Egyházmegyében

2012. October 31. - 2012 tavaszán vetődött fel a gondolat dr. Börzsönyi József esperes részéről, hogy jó lenne egy tábort szervezni a fiataloknak itt a megyében. Sokáig csak gondolati síkon élt ez a vágy bennünk, de az egyházmegye közgyűlésére már eldöntöttük, ki fogjuk hirdetni, és ha lesz megfelelő létszámú gyermek, akkor belefogunk.

Életképek a Zempléni Református Átmeneti Anyaotthonból

2012. October 31. - Amikor e sorok íródnak, már szeptember közepe van, ismét megindult a tanév a gyermekek számára. Azonban a mögöttünk lévő hónapokban is volt bőséggel sok esemény, melyeket most szeretnék megosztani e sorok olvasóival.

Hálaadás templomunk építésének 100. évfordulóján

2012. October 31. - Nagyrozvágy kis település a Bodrogközben. 2012. szeptember 23-a mégis nagy ünnep volt a falu életében. Kettős ünnep, hiszen e napon ünnepeltük templomunk 100. születésnapját, és köszöntöttük az 50-60-70 éve konfirmált testvéreinket. Délután 3 órakor kezdődött a hálaadó istentisztelet.

Hittantáborok Zemplénben

2012. October 31. - Az idei nyár sem múlhatott el sok gyülekezetben a gyerekek táboroztatása nélkül, hogy élményekkel és ismeretekkel gazdagodhassanak, együtt lehessenek a nyári napokon, és persze nem utolsósorban nagy segítség az a szülőknek, hogy biztonságban tudhatják gyermekeiket a nyári szünet egy idejére.

Kovácsvágási nyáresti koncert a református templomban

2012. October 31. - A Magyar Continental Singers Együttes adott koncertet augusztus 25-én, egy gyönyörű nyári estén a kovácsvágási református templomban. A szép számban összegyűlt hallgatóság – a környező falvakból is érkeztek emberek – elbűvölten hallgatta-látta a fiatal arcokat, akikről sugárzott az öröm és az Istenbe vetett bizalom. A több mint egy órát boldog énekléssel, örömzenéléssel, tánccal töltötték meg.

Szűcs István (1910-1974)

2012. October 31. - Szakolyban született 1910 karácsony estéjén egy szegény sorsú, de igyekvő házaspár tizenegyedik gyermekeként.

180 éve készült el a füzéri református templom festett kazettás mennyezete

2012. May 01. - A füzéri református templom II. József türelmi rendelete után 1785-ben épült.

Családi napközi Erdőbényén

2012. May 01. - Gyülekezetünk területén zömében idős emberek élnek, s a köréjük csoportosult szolgálatokat a gyülekezet megtalálta. A gyermekek körében a hittan, káté, gyermek-istentisztelet alkalmain túl is szerettünk volna valamilyen átfogóbb lehetőséget találni.

Egyházmegyei focibajnokság Alsóbereckiben

2012. May 01. - A szeles és felhőket kergető virágvasárnapot megelőző szombaton Alsóbereckiben, a Tichy Lajos sporttelepen gyűltek össze a Zempléni Református Egyházmegye focit kedvelő hittanosai, az őket elkísérő lelkipásztorok és lelkes kísérő gyülekezeti tagok.

Emlékezés Pálóczy László református lelkipásztorra

2012. May 01. - Néhány évvel ezelőtt nagyobbik fiam, Márk meleg szavakkal köszönte meg nekünk, hogy gondtalan, szép gyermek- és ifjúkora volt, és maradéktalanul boldog.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2012. May 01. - A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 12/A osztálya egy hétvégét töltött Sárospatakon. Az érettségi előtt élő történelemóraként fogadták a diákok a Kollégium, a Vár történetét és Széphalomban Kazinczy örökségét.

Húsvéti koncert Mezőzomboron

2012. May 01. - A hagyományoktól eltérően készültünk a feltámadás ünnepére az idén. Április 5-én este 18.30-kor a Magyar Continental Singers együttes volt a vendégünk.

Presbiterképzés Tokajban

2012. May 01. - Hosszú évek óta jól bevett gyakorlat a tokaji gyülekezetben, hogy a hosszúra nyúló januári, februári estéken valamilyen módon presbiterképzés keretein belül elmélyed presbiter és lelkipásztor Isten igéjében, törvényében, kegyelmének megnyilvánulási formáiban.

Evangelizáció Füzérradványban

2012. April 01. -

Január utolsó hete az evangelizáció jegyében telt Füzérradványban. Az elveszettség érzéséről beszélgettünk, első alkalommal Tóth Tamás lelkipásztorunk mellett vendégünk volt Tar László mádi református lelkész, aki az elveszett juh példabeszédét magyarázta. Jó érzéssel hallgattuk szavait, felemelő volt arra gondolni, hogy minket is vár valaki, aki szeret, aki felemel, aki a tenyerében akar tartani bennünket, nekünk csak annyit kell tennünk, hogy figyelünk rá, a mi jó Istenünkre, szólunk hozzá, keressük Őt gondjainkban, bánatainkban, és Ő mindig meghallgat minket, és segít.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2012. April 01. -

Ökumenikus alkalmak.

A hagyományos imahét megtartása mellett a Református Gimnázium közössége is ökumenikus istentisztelet keretében készült az új esztendőre, valamint immár hatodik alkalommal került megrendezésre március első péntekjén a nők nemzetközi imanapja.

 

Mint Krisztus szolgái

2012. April 01. -

2012. január 1-jével szolgálatba lépő gyülekezeti tisztségviselők a Zempléni Egyházmegyében találkozásra, megbeszélésre gyűltek össze februárban, illetve március elején.

Presbiteri konferencia Nagyrozvágyon

2012. April 01. -

2012. február 19-én presbiteri konferenciát tartottunk a Nagyrozvágyi Általános Iskola tornatermében. A bodroghalmi, az alsó- és felsőberecki, a pálházai és bózsvai, illetve a nagy- és kisrozvágyi presbitériumok között fennálló kapcsolatok ápolása, valamint a közös lelki-hitbeli erősödés céljából tartottuk meg tavaszi presbiteri konferenciánkat ezúttal Nagyrozvágyon.

Templom és iskola – egyházközségi tanulmányi napot rendeztek Sátoraljaújhelyen

2012. April 01. -

A keresztyén nevelés pilléreiről, a Tiszáninneni Református Egyházkerület iskoláztatási programjáról, és az állami közoktatás mai kérdéseiről is szó volt a február 4-én Sátoraljaújhelyen tartott egyházközségi tanulmányi napon. A program keretében ismertették a szeptemberben induló Petőfi Sándor Református Általános Iskola terveit és feladatait is.

Bodrogközi presbiterek találkozója Karcsán

2011. December 01. -

Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket…” (Jn 15,16) Gyülekezeti lelkipásztorok, gondnokok, presbiterek, gyülekezeti tagok készülnek arra a feladatra, melyet egyházi törvényünk szerint minden hatodik évben meg kell tenni, a tisztújítás feladatára. Bodrogköz gyülekezetei és lelkipásztorai is úgy éreztük, szükség van arra, hogy ne csupán gyülekezeteinkben, hanem egy nagyobb közösségben is tanuljunk egymástól, hiszen ebben a küldetésben is épülhetünk egymás által.

Hálaadás a reformáció ünnepén – ÉRT 2011, Tokaj

2011. December 01. -

Ismét ünnepelni gyűltek össze Tokajban a reformátusok. Mintegy öt hónappal az Észak-keleti Református Találkozó (ÉRT) július 1-3. közötti ünnepségsorozata után 2011. október 31-én, a reformáció emléknapján, a rendezvény lezárására került sor. Ugyanis az egyházi vezetés fontosnak tartotta, hogy köszönetét fejezze ki Tokaj Város Polgármesterének és Képviselő-testületének, mindazért a segítségért, közreműködésért, amelyet nyújtottak az ÉRT megrendezése során.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2011. December 01. -

Jótékonysági kórushangversenyt rendeztek a sárospataki egyházi énekkarok október 26-án a Vártemplom orgonája felújítása javára.

Ige és zene

2011. December 01. -

A sátoraljaújhelyi gyülekezetben ünnepi hetünk volt november 6. és 13. között. November 6-án választottunk új presbitériumot. Hisszük, Istenünk megáldja a 32 tagból álló megújult munkatársi közösség munkáját.

„Jézusnak számít a kicsi”

2011. December 01. -

A Zempléni Református Egyházmegye ebben az évben 2011. november 13-án Lácacsékén a református templomban tartotta meg a Szórvány- és Kisgyülekezetek találkozóját. Nagy örömmel és buzgósággal készültünk erre a találkozóra.

„Út az életért”

2011. December 01. -

2011. október 14-én, Lácacsékén és Semjénben a Református Missziói Központ által szervezett ingyenes szűrővizsgálatokra került sor. Délelőtt fél 10-től 13 óráig vérnyomásmérés, vércukorszint-, EKG-vizsgálat, és akinél indokolt volt, légzésfunkció-mérést végeztek. A program célja, hogy a hátrányos helyzetű településeken a helyi református egyházközségek bevonásával ingyen elérhetővé tegyék a vizsgálatokat.

Élményszüret sérült gyermekek számára Mádon

2011. October 20. -

Jézus arra tanított minket, hogy lássuk meg: a szenvedésből, a nyomorúságból áldás is lehet. Jézus nem csak beszélt erről, hanem keresztet hordozott, töviskoszorút, és mi lett belőle? Isten kegyelme, bűnbocsánat és örök élet.

Hálaadás a megújult ricsei templomért

2011. October 20. -

Mi kell ahhoz, hogy egy református templom zsúfolásig megteljen délelőtt, délután? Kicsi templom, vagy inkább nagy gyülekezet. 1828-ban a ricsei reformátusok úgy döntöttek, olyan templomot építenek, ahová az egész falu elfér, nem kis gondot okozva ezzel a kései utódoknak.

Lelkészbeiktatás a kovácsvágási református gyülekezetben

2011. October 20. -

Kovácsvágás, ez a kis hegyközi falu élni akar. Tragikus hirtelenséggel veszítette el előző lelkipásztorát és hirtelen maradt magára, de kész volt arra, hogy új lelkészt fogadjon. Az új lelkész szívesen jött a családjával együtt, mert egyből megtapasztalta a hegyközi emberek meleg szeretetét, látta a falu élni akarását, az emberek lelkesedését.

Semmi sem szakíthat el...

2011. October 20. -

A több mint 15 éves testvérgyülekezeti kapcsolat tette természetessé a szatmárnémeti láncos templom lelkipásztorai, családtagjai és számos gyülekezeti tag számára, hogy a magyar állampolgársági esküt Sárospatakon tegyék le, és itt éljék át, hogy újra a magyar nemzet testéhez tartozhatnak.

Új köntösben a füzérkomlósi református templom

2011. October 20. -

Gyülekezetünk templomában nagy változások történtek az elmúlt két évben, kis templomunk jelentős felújítási folyamatokon esett át. Nagy esemény ez egy kis közösség életében, amikor megtapasztalhatjuk a hit erejét, Isten segítségét, hiszen józan belátással, csupán az észérvekre hagyatkozva aligha remélhettük volna, hogy ez a csoda itt megtörténhet.

Beszámoló a szerencsi templom renoválásáról

2011. June 01. -

Egy norvég alapú pályázat adott lehetőséget Szerencsen a történelmi városközpont épületeinek felújítására. Három épület tartozik bele ebbe az együttesbe, köztük van református templomunk is környezetével együtt.

Király László lelkipásztorra emlékezünk

2011. June 01. -

Méltó és illő, hogy emlékezzünk azokra a lelkipásztorokra, akik előttünk jártak, és akik nemcsak lelkipásztori szolgálatukat, hanem földi életüket is befejezték. A zempléni egyházmegye példát mutat ebben az emlékezésben.

Presbiteri Konferencia a Zempléni Református Egyházmegyében

2011. June 01. -

A hosszú tél után Istennek kegyelméből 2011. április 1-jén és 2-án Szerencsen presbiteri konferencián vehettünk részt nagy létszámú hívő közösségben. Szükség volt erre az alkalomra, erre a lelki töltődést adó ajándékra.

Sárospataki hírcsokor

2011. June 01. -

Az Iowa állambeli Waverly városa evangélikus egyetemének kórusa látogatott Sárospatakra európai koncertkörútja során. A 85 tagú kitűnő együttest sárospataki családok látták vendégül. Önálló koncertjük mellett zenei szolgálatot végeztek a ballagási és anyák napi istentiszteleten. A Wartburg váráról elnevezett kórust népes delegáció fogadta Eisenachból, akik sárospataki testvérvárosi kapcsolat keretében voltak jelen.

Találkozzunk Tokajban!

2011. June 01. -

Akit az Isten magyarnak teremtett, és itt tartott a Kárpát-medencében a szabadmadár tépte szegfűs időszakban éppúgy, mint évtizedekkel korában az „átkosban”, az nem tud a jelenlegi határainkon túl élő testvéreinkre úgy gondolni, mint: 23 millió románra, akárhány millió szlovákra, stb.

Bizonyságtevők fellege - előadássorozat Nagyrozvágyon

2011. April 10. -

Egy egész esztendőn át tartó előadássorozatot indítottunk útjára a nagyrozvágyi kultúrházban „Bizonyságtevők fellege” címmel.

Emlékezés Faragó György lelkipásztorra - 2010. december 15.

2011. April 10. -

Legelőször köszönetet szeretnék mondani a család nevében, amiért itt lehetünk, és a lelkipásztorokkal együtt emlékezhetünk nagyszüleinkre, szüleinkre, Faragó György lelkipásztorra és hitvesére. Bár ők nagyon szerény emberek voltak, nem kívánták magukat életükben ünnepeltetni, most mégis nagyon jólesik ezen a helyen – boldog gyermekkorunk helyszínén – Róluk beszélni.

Evangélizációs napok Mádon

2011. April 10. -

A Mádi Református Egyházközségben március másodikától ötödikéig evangélizációs napokat tartottunk. Estéről estére meghívott vendégek szolgáltak közöttünk, és tanításuk alapján arra a kérdésre kerestünk választ, hogy miként fejezhetjük ki hitünket, hogyan tehetünk vallást Megváltó Krisztusunkról.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2011. April 10. -

Vendég szolgálattevők igehirdetései is gazdagították az új esztendő első negyedévében a sárospataki gyülekezet lelki életét, amikor Fejér Zoltán gimnáziumi vallástanár, Végh Tamás budapest-fasori lelkipásztor, Pásztor Gyula teológiai tanár, lelkigondozó, dr. Hermanné Frencel Erzsébet váncsodi lelkész és Köntös László dunántúli egyházkerületi főjegyző, gyűjteményi igazgató szolgálatának lehetett részese.

Emlékezés Kiss Pál prügyi lelkipásztorra

2010. December 01. -

A Zempléni Református Egyházmegye lelkészei pünkösdre készülő megbeszélésüket Prügyön tartották 2010. május 12-én, ahol a gyülekezet közösségével megemlékeztek dr. Kiss Pál volt prügyi lelkipásztorról.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2010. December 01. -

Sárospatakot is felkereste kelet-európai koncertkörútján a svájci Solothurn város fiúkórusa, amely történelmi ritkaságként, 1200 éve működik megszakítás nélkül. Különleges élményt jelentett október 5-én a református templomban meghallgatni műsorukat, melyben ott szerepeltek a régi mesterek nagyszabású templomi motettái, de ízelítőt kapott a közönség a derűs könnyűzenei átdolgozásokból és a svájci népzenéből is. A világhírű együttest a református gimnázium Bak Adrienn vezette kórusának tagjai kalauzolták a városban, a szállásukat, a vendéglátást több sárospataki énekkar tagjainak szeretet-összefogása biztosította.

Nőkonferencia Erdőbényén

2010. December 01. -

A Zempléni Református Egyházmegye 2010. szeptember 19-én Erdőbényén tartotta meg ez évi konferenciáját.

Szellemi kovácsok

2010. December 01. -

„Kovácsot pedig egész Izrael földjén nem lehetett találni, mert a filiszteusok így gondolkodtak: Ne csináltassanak a héberek kardot vagy dárdát." 1Sám 13,19

Egész Izraelben nem volt senkinek kardja, sem dárdája, csak Saulnak és Jonatánnak. Ezzel tartották őket hátrányos helyzetben. Eltávolítottak mindenkit, akik szerszámokat vagy fegyvereket tudnak készíteni. Nincsenek eszközeik megfelelő mértékben az aratáshoz, a harchoz pedig csak két fegyverük volt. Nincs eszközük, amivel megvédjék magukat.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2010. October 01. -

Sárospatakiak jártak Trianonban június 4-én a békediktátum 90. évfordulóján a Magyarok Világszövetsége rendezvényén. Utazásuk előtt a 8-kor Színház tagjai műsorukat előadták az istentisztelet keretében, és magukkal vitték azt az iskolai kisharangot, amelyet egykor Aradon öntöttek, hogy az óhazai harangokkal együtt lélekharangként szólaljon meg a világ minden magyarjáért.

Jubileumi konfirmáció – a Jézus Krisztusba vetett hit véd meg

2010. October 01. -

Jubileumi Konfirmáltak Találkozójára került sor 2010. augusztus 22-én a tokaji református templomban. Az 1940 és 2005 között konfirmáltak közül az 5, 10,...70 éve konfirmáltaknak szólt a meghívás.

Testvérgyülekezeti találkozó: Bodrogkeresztúr-Aggtelek

2010. October 01. -

Nagy buzgalommal és örömmel készülődtünk a nagy eseményre, hogy testvéreket találjunk, és együtt örülhessünk, együtt szolgálhassunk. Június 19-én eljött a nagy nap, mikor - sóstófalvaiak, bodrogkisfaludiak, bodrogkeresztúriak - elindulhattunk Aggtelek felé egy 50 fős busszal.

VI. B.I.E.N.

2010. October 01. -

A hatodik Bodrogközi Ifjúsági Evangéliumi Napok ebben az évben egy előkészítő táborral kezdődött Bózsván. Negyven fiatal hangolódott lelkileg az előttük lévő szolgálatra, hallgatva dr. Nagy Antal Mihály szolgálatát, aki Krisztus az Atyáról, Krisztus a Fiúról és Krisztus a Szentlélekről címmel három szolgálattal erősített bennünket.

A 100. születésnap

2010. May 01. -

Tóth Andrásné, Dakos Eszter néni községünk legidősebb lakosa 1910. március 19-én született Karcsán. Eszter néni átélte a két világháborút, az 56-os forradalmat, majd férje elvesztése is megviselte, akivel több évtizeden át voltak házasok. Házasságából három gyereke született: Géza, András és Etelka. Három unokája van, és hat dédunokája.

Hálaadónap Sátoraljaújhelyen

2010. May 01. -

Bizonyára kevés olyan gyülekezet van, amely az elmúlt egy-két évtizedben annyi fiatalt küldött volna a lelkipásztori és hitoktatói pályára, mint a sátoraljaújhelyi. Ez a gondolat foglalkoztatott sokunkat március 21-én, gyülekezetünk hálaadó napján, lelkipásztoraink, dr. Kádár Ferenc és felesége Iszlay Éva itteni szolgálatának 15. évfordulóján.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2010. May 01. -

Hagyományosan a nemzeti ünnep közelségében tesznek fogadalmat a sárospataki gyülekezet fenntartásában működő 763. sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapat újoncpróbát kiállt tagjai a gyülekezet közösségében.

Szentimrei Mihály és Oláh Ibolya emlékezete

2010. May 01. -

A Szentimrei házaspárra emlékezve két fogalom jelenik meg előttem: barátság és ügyszeretet. Szubjektív élményem a barátság. A köztünk levő barátságot legjobban ez az ige jellemzi: „...Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél..." (Péld 18,24) Objektív megtapasztalásom volt az ügyszeretetük.

Szikra Bodrogkeresztúron

2010. May 01. -

Régen várt alkalom adatott meg számunkra Bodrogkeresztúron. Április 17-ére hívtuk meg a SZIKRÁT. Nagy buzgalommal, készülődéssel volt tele a gyülekezet.

Találkozások

2010. May 01. -

Két találkozásról szeretnék beszámolni a Zempléni Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonának életéből, mely az elmúlt időszakban történt:

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2010. March 01. -

A megnehezült gazdasági körülmények között sokak sorsa vált kilátástalanná, s ebben a helyzetben számosan fordulnak az egyházi közösség felé segítségkéréssel.

Hírmorzsák a Zempléni Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonának életéből

2010. March 01. -

A közelmúlt sok áldásos eseménye közül kettőről szeretnék beszámolni: 2009. december 22-én tartottuk az intézményi karácsonyi ünnepségünket, melynek különlegességét az adta, hogy lakók szervezték meg és bonyolították le. Már hónapokkal előtte teljes titoktartás közepette készültek erre az ünnepségre.

SZIKRA találkozó Ricsén

2010. March 01. -

A téli olimpia idején írom e sorokat. Mondják, soha olyan hosszú utat nem tett meg az olimpiai láng, mint az idén Vancouverig. Nos, az edzést lehetett volna nálunk is tartani.

„A reménység pedig nem szégyenít meg…” (Róm 5,5)

2010. March 01. -

Február első hetében ezzel az Igével hívogattuk mindazokat, akik rohanó világunkban szükségét érezték a lelki feltöltekezésnek. Alkalmainkat este 6 órai kezdettel tartottuk a Taktaharkányi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában.

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten Igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket.”

2010. March 01. -

Ezt az igét veszi alapul az a zempléni megemlékezés sorozat, amellyel az egyházmegye lelkipásztorai a lelkészértekezletek alkalmával felidézik jeles elődeik (elődeink) alakját. 2009 decemberében Zergi Gáborra emlékeztek Mádon. A helyi lelkipásztor, Tar László részletes beszámolóját az alkalomról a www.tirek.hu honlapon találja meg az érdeklődő Olvasó. Mi az egyik személyes emlékezést, Enghy Sándor írását közöljük.

 

Hegyközi fiatalok látogatása az Anyaotthonban

2009. December 01. -

2009. július 16-án délután a Zempléni Református Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonába ellátogatott Deliné Horkay Márta nagytiszteletű asszony (Nyíri) és Fejér Zoltán nagytiszteletű úr, egyházmegyei diakónai előadó vezetésével a hegyközi fiatalokból álló kis csapat, és a jó szó és a sok mosoly, vidámság mellett ajándékokat is hoztak otthonunk kicsiny lakóinak.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2009. December 01. -

Sárospatakon október 23-án a nemzeti ünnepen a református temető hősi emlékművénél kezdődött a megemlékezések sora. A város köztestületei, intézményei, szervezetei helyezték el koszorúikat a mártírok emlékkövénél. Ezt követően A Művelődés Háza nagytermében Török István ny. vallástanár lelkész beszéde tudatosította a hallgatóságban a hősök emlékezetét és a forradalom lelkiségét, melyet verses, zenés összeállítás követett. Este a református templomban öt kórus részvételével hangverseny volt.

Megemlékezés Iszlay Jenő lelkipásztorról

2009. December 01. -

A Zempléni Egyházmegye vezetésének kezdeményezésére egy megemlékezés-sorozat kezdődött el. Azokról a lelkipásztorokról emlékezünk meg, akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt meghatározó személyiségei voltak egyházmegyénknek.

Nagyrozvágy-Kisrozvágy: őszi gyülekezeti alkalmaink

2009. December 01. -

Az őszi programjaink a közösségépítés és a reformáció, illetve a Kálvin év jegyében teltek.

Őszi táborban a tokajiak

2009. December 01. -

Az őszi szünetben rendszeresen táborba megyünk a konfirmandusokkal, fiatalokkal. Így voltunk már az előző években Novajidrányon, Bózsván, Hejcén és Pányokon.

Semjéni híradások

2009. December 01. -

A semjéni református templom harangjai 2009. október 11-én nemcsak a délutáni istentiszteletre, de egyben nőszövetségi találkozóra is hívogattak. A 2009. márciusában alakult nőszövetségünk ez évben két szíves meghívásnak tett eleget, elfogadva a zemplénagárdi és a révleányvári nőszövetségek meghívásait.

Beszélgetés Virágh Sándor sárospataki lelkipásztorral

2009. October 01. -

A pataki gyülekezet tagjaiként augusztus 20-án, büszkén és boldogan éltük át, hogy lelkipásztorunk, a városunkban végzett két évtizedes munkája elismeréseként - államalapító István királyunk és az új kenyér ünnepén - Pro Urbe emlékérmet vehetett át dr. Hörcsik Richárd polgármestertől.

Bodrogközi Kincses Napok

2009. October 01. -

A Kulturális Örökség Napja keretében 2009. szeptember 20-án vasárnap adott otthont Karcsa a Bodrogközi Kincses Napoknak, melynek központi témája a karcsai református műemlék templom volt. E rendezvény keretében a szakrális terek látogatása, megtekintése ingyenes volt.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2009. October 01. -

Az idei nyári gyülekezeti kirándulás úti célja Salzburg volt, ahol a sárospataki orgonát építő Ludwig Mooser mester egykor üzemét működtette. Mozart csodálatos városának panorámája mindenkit lenyűgözött, de a kirándulás mellett tettünk egy vidéki körutat, Grossgmeinban megnéztük orgonánk ikertestvérét, és egy magyarok működtette vendéglőben ebédeltünk.

Lelkész-gondnoki konferencia

2009. October 01. -

Szeptember 12-én szombaton délelőtt 10 órától Makkoshotykán lelkész-gondnoki konferencia volt. Témája: nyugellátás.

Lelkészbeiktatás a legyesbényei és bekecsi társgyülekezetekben

2009. October 01. -

Június 20-án került sor a legyesbényei református templom falai között Leczó Tamás megválasztott lelkipásztor beiktatására. A beiktatási szertartást dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese végezte. A köszöntések sorát a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, Ábrám Tibor igazgató nyitotta meg.

Lelkipásztor-beiktatás Bodrogkeresztúron

2009. October 01. -

Szűcs Edina lelkipásztor beiktatására hívogattak a bodrogkeresztúri harangok 2009. július 12-én. A beiktatást Börzsönyi József, a Zempléni Egyházmegye esperese végezte.

Noyontól Genfig Kálvin nyomában

2009. October 01. -

"Református magyar vagyok, amíg élek, az maradok. Megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom." Ez az imádság jutott eszembe, amikor hozzákezdtem beszámolóm megírásához. Honnan is indultunk? Miért is lehetünk „nyakas kálvinistaként" emlegetett felekezet?

Pünkösdvárás

2009. October 01. -

Egyházi és világi ünnepeinket általában várakozásteli időszakok előzik meg.

Az advent eljövetelt jelent, amikor Jézust várjuk. Ekkor sok-sok tényező segíti a lelki ráhangolódást. A média általában kihasználja „hatalmát" és erős ingerekhez szoktatott szemünkbe-fülünkbe harsogja: hamarosan itt a karácsony, vásárolj! De hol marad az elmélyülés, a várakozás szinte gyermeki izgalma?

Megújult a sárospataki templom Mooser orgonája

2009. May 01. -

A 2005. szeptember 15-i elnémulás után 2009 húsvétjában szólalt meg újra Mooser mester sárospataki orgonája. A két manuálos, 24 regiszteres, mechanikus csúszkaládás rendszerű későromantikus orgona felújításának a története legalább olyan kalandos és fordulatokban gazdag, mint korunk gazdasági és politikai folyamatai, azzal a különbséggel, hogy végül siker koronázta az erőfeszítéseket.

SZIKRÁ-n voltunk

2009. May 01. -

2003-ban alakult és 2004. óta havi rendszerességgel működik a S.Z.I.K.R.A. - ifjúsági misszió és közösség. 2009. április 18-án a Sátoraljaújhelyi Református Gyülekezet fogadott bennünket. A találkozóra a Zempléni Egyházmegye ifjúsági csoportjaiból érkeztek: Ricséről, Pácinból, Vajdácskáról, Szerencsről, Tarcalról, Sárospatakról, Bodrogkeresztúrból és természetesen Sátoraljaúhelyből. Ötven fiatal együtt énekelt, előadást hallgatott és kirándult a Magyar Kálváriára. Az alábbiakban az egyik résztvevő beszámolóját közöljük:

Bodrogközi csendesnapok

2009. April 01. -

A Nagyrozvágyi Kultúrházban 2009. február 15-én, délután 4 órától csendesnapot vagy inkább csendes délutánt tartottunk, mely egy sorozat első alkalma volt. Terveink szerint havonta-kéthavonta más-más bodrogközi református gyülekezetben tartunk egy-egy ilyen összejövetelt a közösség gyakorlása, valamint a hitben, keresztyén ismeretekben való előrehaladás céljából.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2009. April 01. -

Az estharang, ha kong a néma csendben..." dúdolta több száz ajak együtt a református énekkarral a XI. sárospataki jótékonysági bál műsorának fináléjában az idősebbek által jól ismert dalt.

Evangélizációs istentiszteletek Tokajban

2008. December 01. -

A Tokaji Református Egyházközség a Biblia Évében 2008. november 3-8-ig evangélizációs istentiszteletekre hívogatta a környékbelieket és tokajiakat. Megtelt a református templom gyülekezeti terme, s megismerhettük, megtapasztalhattuk és szívünkbe zárhattuk Isten végtelen ajándékait az élő Ige, Jézus Krisztus által. Az Úr helyezte Pótor László lelkipásztorunk szívére az evangélizációs hét fő témáját: „A Biblia Istene örök életre hív!"

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2008. December 01. -

Sárospatakon járt az országos református vakmisszió szolgálattevő csoportja. Az istentiszteleten a vakok számára pontnyomással készült Szentírásból ujjukkal olvasták fel az Igét látáscsökkent testvéreink. Igét hirdetett Szabó Zoltán lelkipásztor.

Levelek a vasárnap megszenteléséről

2008. December 01. -

Kedves Húgom!

Sajnálom, hogy vasárnap nem lehettél ott a templomban. Manapság már elfelejtjük, amit régi öregjeink oly bölcsen tettek. Sablonossá váltak ünnepeink, és a legfontosabbat kihagyjuk belőle: hálát adni az Istennek.

Történelmi lelkészbeiktatás Felsőbereckiben

2008. December 01. -

A november 16-án megtartott lelkészbeiktatás helyszíne miatt nevezhető történelminek, Felsőberecki gyülekezetében ugyanis az 1941-43-ban épült templomban sosem volt még lelkészbeiktatás.

„Tartozás”

2008. December 01. -

A mádi vasútállomásra 2008. október 9-én reggel mintha óvatosabban döcögött volna be a vonat, mint máskor, mert a megnyíló vasúti kocsikból egymásután bizonytalan léptekkel gyerekek szálltak le gyógypedagógusok és néhány szülő kíséretében.

Falumisszió és evangelizációs hét Zemplénagárdon - „Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.” (Efézus 5,14)

2008. October 01. -

Zemplénagárdon 2008. augusztus 11. és 17. között került megrendezésre a református iskolában a falumisszióval egybekötött evangelizációs hét. Az első fiatalok már vasárnap este megérkeztek, többek között teológusok és egy pár középiskolás diák.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2008. October 01. -

Teljesen megtelt közönséggel Budapesten a Szent István Bazilika május 16-án, amikor a Lorántffy Zsuzsanna emlékévben a Mooser orgona javára jótékonysági hangversenyt adott a budapesti Erkel Ferenc Kórus és Kamarazenekar Dr. Cseri Zsófia vezényletével. Händel: Izrael Egyiptomban című oratóriumának keresztmetszetét adták elő.

Siderius János emlékülés Tarcalon

2008. October 01. -

A Tarcali Református Egyházközség igen színvonalas rendezvényen emlékezett meg egykori neves lelkipásztora halálának négyszáz éves évfordulójáról 2008. augusztus 24-én. A gyermekek számára írt, rendkívül népszerűvé vált kátéjáról híres lelkipásztor, abaúji esperes életútját dr. Dienes Dénes ismertette, dr. Győri János debreceni tanár Siderius művét méltatta, Gábor Lajos szepsi lelkipásztor pedig a szepsi gyülekezet történetének kiemelkedő eseményeiről szólt.

Sófár Református Dicsőítő Iskola Sárospatakon

2008. October 01. -

Meggyőződésünk, hogy keletkezési kortól és stílustól független az, hogy egy egyházi ének „minőségi" legyen akár zeneileg, akár tartalmilag.

A Sárospataki Református Kollégium adott otthont 2008. július 21. és 26. között az Első Sófár Református Dicsőítő Iskola rendezvényének

Beszámoló a Lorántffy Zsuzsanna emlékév rendezvényeiről

2008. May 01. -

Lorántffy Zsuzsanna Sárospatakra költözésének 400. évfordulója emlékezetére szentelt ünnepi év eseményei a nagyasszony életművének megismertetését és az érte való hálaadást szolgálják.

Szórvány- és kisgyülekezetek találkozója Rátkán

2008. May 01. -

A Zempléni Egyházmegyében már több mint egy évtizede évről évre megrendezzük a szórvány- és kisgyülekezetek találkozóját, amelyre nagy lelkesedéssel jönnek a kis közösségből az egyháztagok, mert vágynak megtapasztalni a nagy gyülekezet és az összetartozás élményét.

Zempléni Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozó

2008. May 01. -

„Az én igém, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem"
(Ézsaiás 55,11)

Sátoraljaújhelyen került megrendezésre 2008. április 19-én szombaton a Zempléni Egyházmegye ifjúsági találkozója. Téma: „Ha én gazdag lennék.."

Hírcsokor a Sárospataki Református Gyülekezetből

2008. March 01. -

Új hagyomány teremtése céljából indult el egy évvel korábban Sárospatakon a szilveszteri városünnep, hogy éjfélkor a város közösségi életet kedvelő polgárai együtt énekeljék el a Himnuszt, és kérjenek áldást az új esztendőre, s meghallgassák a polgármester újévi köszöntőjét.

SZIKRA ifjúsági alkalom Szerencsen

2008. March 01. -

Február 23-án az év második SZIKRA alkalma került megrendezésre. Szerencsen körülbelül 100 fiatal találkozott egymással, és remélem, az Úr Istennel is.

Hálaadó istentisztelet Újcsanáloson a templom építésének 100. évfordulóján

2007. December 01. -

Vass-Nógrádi Béla újcsanálosi lelkipásztor minden részletre kiterjedő beszámolót küldött nekünk templomuk felújításáról, gyülekezetük életéről, feladataikról, örömeikről, gondosan megemlékezve mindenkiről, aki hosszas, szorgalmas építő munkájukban részt vett, az épüléshez valamit hozzátett. Az ő beszámolója alapján készítettük híradásunkat Újcsanálosról.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2007. December 01. -

KDNP parlamenti frakciója tagjai zempléni kihelyezett ülésük alkalmával 2007. október 20-án esti áhítaton vettek részt a református templomban.

A szentírási üzenet a 33. zsoltár alapján szólt: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.

„Én vagyok a Te Istened” - Ifjúsági Nap Zemplénagárdon

2007. December 01. -

Már több mint egy éve végezzük az ifjúságot ébresztő és nevelő szolgáltunkat a gyülekezeten belül, bár helyesebb, ha azt mondjuk, hogy Zemplénagárd községen belül, hisz ifjúsági csoportjaink tagjai között vannak római és görög katolikus fiúk és lányok egyaránt.

A Magyar Színház Continental vendégszereplése Tokajban

2007. October 01. -

A Magyar Színház Continental turnéjának tokaji előadása került megrendezésre 2007. augusztus 10-én, pénteken a Tokaji Kulturális és Konferenciaközpontban (volt Zsinagóga). A zenés-színházi darab címe: PÁR-BAJ! volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a teltházas előadásra a környék gyülekezeteiből is érkeztek vendégek, de a tokaji felekezetek is szépen képviselték egyházukat!

Az el nem felejtett fogadalom - Jubileumi Konfirmáltak Találkozója Tokajban

2007. October 01. -

Kétszeresen ünnepelhetett 2007. augusztus 19-én a tokaji református gyülekezet. Egyfelől az újkenyéri hálaadás vasárnapja volt úrvacsoravétellel egybekötve, másfelől a jubileumi konfirmáltak találkozóját rendeztük meg.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2007. October 01. -

A Sárospataki Református Énekkar június 9-én a nyári szünet előtti évadzáró kerti pikniken tekintett vissza az elmúlt szezon szolgálataira. Részt vettek az eseményen az énekkarosok családtagjai, a kórus munkáját támogatók, a zenei közreműködők. Lehetőséget adott az alkalom mindazok munkájának megköszönésére, akik önzetlenül, szabad idejük, tehetségük odaszentelésével gazdagították az énekkaron keresztül is lelki életünket, gyülekezetünket, és jelentős részt vállaltak a testvérgyülekezeti kapcsolatok ápolásában.

Közösségben Istennel és egymással - Gyülekezeti kiránduláson a tokaji reformátusok

2007. October 01. -

2007. július 15-én a tokaji református gyülekezetben kirándulást szerveztünk. A kitűzött időpont előtt több hónappal felvetődött az ötlet egy presbiteri gyűlésen. Ezt követte a lelkes szervezés, telefonok, egymás személyes megszólítása, hívogatások, az istentiszteleten való kihirdetés. A folyamatos előkészítő imádság és munka után vasárnap reggel 8 órakor 41 fővel indultunk útnak.

Lelkészbeiktatás Karcsán

2007. October 01. -

Július elseje kiemelkedő nap volt a karcsai Református Egyházközség életében. E nap délutánján, 15 órától került sor a fiatal lelkésznő, Szabó Ágnes beiktatására.

Születésnapi köszöntés

2007. October 01. -

Papp Borbála, taktabáji lelkipásztor egy 101. születésnapra hívta föl szerkesztőségünk figyelmét az elmúlt évben. Írását akkor terjedelmi és egyéb okokból nem állt módunkban közölni. Mintegy igazságszolgáltatásként a 101. éves néni megünnepelhette 102. születésnapját, mi pedig a lelkipásztornő gondos emlékezetének és elkötelezettségének köszönhetően beszámolhatunk e ritka alkalomról, mely különösen kiemelkedő, ha belegondolunk: Magyarországon a nők várható életkora több mint 25 évvel kevesebb.

Tovább az úton örömmel - Beszámoló a mádi gyülekezet lelkészbeiktatási ünnepségéről

2007. October 01. -

Úton járók vagyunk. Egyenként is, együtt is. A gyülekezetek is. Nem a magunk útját járjuk. Van őrizőnk, pásztorunk, aki hol kies helyen, gyönyörű szép mezőn, hol sötét völgyeken át vezet bennünket.

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)

2007. October 01. -

A Tiszaladányi Református Egyházközség élére új lelkipásztort iktatott be dr. Börzsönyi József zempléni esperes Kis Gergely Márton személyében 2007. szeptember 22-én.

„… és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” - Lelkészbeiktatás Bodroghalászon

2007. October 01. -

A bodroghalászi gyülekezet 2007. július 22-én ünnepi istentisztelet keretében adta bizonyságát annak, hogy megválasztott lelkipásztorában, Szentimrei Márkban felismerte és elismerte az isteni adományokat a szolgálatra, szolgálatát igényli és elfogadja, és azon lesz, hogy az elhívott lelkipásztor szolgálatában felelős partnerként vegyen részt Isten Szentlelkének áldó kegyelmében bízva.

40-esek köre Tokajban (egy felnőtt konfirmáció margójára)

2007. May 01. -

Így szól az Úr: „Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak: enyém vagy!" (Ézsaiás 43:1) S valóban: 2006-ban, amikor felnőtt fejjel konfirmálhattunk, az Igéből ezt az idézetet teljes valónkban átélhettük. Jó volt megtapasztalnunk, nemcsak gyermekek, hanem mi felnőttek is részesülhetünk e kegyelemben.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2007. May 01. -

Ünnepi virágvasárnap. Hozsanna! Áldott, aki jő az Úr nevében! E mondat visszhangzott énekben és imádságban azok felé, akik a pataki templomban szentelték meg az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásának emléknapját. Az istentiszteleti szolgálatban részt vettek az e napon a református Gimnáziumból gyülekezeti kiszállásokra kirajzott osztályok közül a Gyenge Zsolt tanár úr tizenkettedikesei.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2007. March 01. -

Az önkormányzati választáskor közbizalmat nyert új városi elöljárók fontosnak tartják Sárospatak lelki arculatának kifejeződését is, és az augusztusi városi kenyéráldás mellett az új esztendőbe való átlépéskor megszervezték az újéváldást.

Templomfelújítások Füzérradványban és Kovácsvágáson

2007. March 01. -

"Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura!" - mondja a 84. zsoltár szerzője. A Seregek Urának hajlékai kedvesek a Zemplénben élő füzérradványi és kovácsvágási gyülekezeteknek is.

Hálaadó istentisztelet Legyesbényén

2006. December 01. -

"Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme" - a 106. zsoltár 1. versével hívogatta a Legyesbényei Református Egyházközség Presbitériuma a vendégeket a 2006. november 19-én tartandó hálaadó istentiszteletre.

Hírcsokor a Sárospataki gyülekezet életéből

2006. December 01. -

Október 1.

Az önkormányzati választások lebonyolítása mellett a zenei világnap is e vasárnapra esett. Az Istent dicsőítő muzsika szolgálatát Sárospatakon a Fassang család végezte istentiszteletünkön.

Jézus keres Téged - Zempléni konfirmandusok hétvégéje

2006. December 01. -

Lelkipásztorokban és gyülekezeti tagokban egyaránt ott feszül a kérdés, amikor a szépen vizsgázó konfirmandusokat hallgatják: Vajon jönnek-e ezután templomba? A tapasztalat többnyire elszomorító, mert Magyarországi Református

Egy hét a Tarcali Református Bibliatáborban

2006. October 01. -

Augusztus utolsó előtti hetét jó néhány kisgyermek a volt „Ispitály" iskolában tölthette. Ezúttal nem tanulással. Gyülekezetünk lelkes tagjainak és távolról érkező segítőinknek köszönhetően sok gyereknek hasznosan teltek a nyári szünet ezen napjai. Ezt a tábort elsősorban a roma gyermekeknek szerveztük.

Hírcsokor a Sárospataki gyülekezet életéből

2006. October 01. -

Május 14. -

Virágh Sándor lelkipásztor angliai útja során látogatást tett a Londoni Magyar Református Gyülekezetben. Az írásos terítőkkel díszített „üvegháztetejű" templomban a kis falvainkra jellemző elnyújtott éneklés érzékeltette a hagyományőrzést. Az istentiszteletet követően mindenkinek jutott a hetvenes évek divatja szerinti hatalmas méretű csőrös alumínium kannából egy csésze gőzölgő tea, amely mellett kellemes beszélgetésre került sor. Az ottaniak sorsát Tárczy Árpád, az egykori pataki gimnáziumigazgató fia beszélte el, aki a BBC rádió bemondójaként tevékenykedett, jelenleg a gyülekezet „korelnöke" és mindenes gondnoka.

Hírek a Tudományos Gyűjteményekből - Egy kiállítás képei

2006. October 01. -

A pataki Kollégium neves diákjai között az egyik legismertebb, meghatározó személyiség Kazinczy Ferencé. Amikor már nem volt pataki diák, akkor is folyamatosan kapcsolatban állt egykori iskolájával. Nem egyszer történt, hogy könyveket kínált a diákságnak.

Lelkészbeiktatás Olaszliszkán

2006. October 01. -

Örömteli esemény részesei lehettünk 2006. szeptember 17-én, amikor az Olaszliszkai Református Egyházközség új lelkipásztorát iktattuk be. Előző lelkipásztorunk, Iván Barnabás nagytiszteletű úr nyugdíjba vonult. A megüresedett lelkipásztori állás betöltésére országos pályázatot írtunk ki. Több pályázó közül gyülekezetünk egyhangúlag Egeresi Gábor nagytiszteletű urat választotta meg, aki eddig a zemplénagárdi gyülekezetet pásztorolta.

Üzent a múlt

2006. October 01. -

Próbáltam éber maradni és vettem az üzenetet. 1945 januárja óta 60 évig hallgattak történetem magyar katonái jeltelen sírokban temetve. Alázattal figyelték, meddig is tart egy nemzet emlékezete. De 2003 augusztusában meghallottam a „néma kiáltást". Nekiláttam hát, hogy az üzenetet visszahozzam a feledés szakadékának széléről.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura!” - Hálaadó istentisztelen Hollóházán

2006. October 01. -

Hollóházán 2006. szeptember 25-én délután 3 órakor kezdődött az az ünnepi istentisztelet, amelyen a 10 éve épült templomért adott hálát a közelről és távolról érkezett vendégeivel a gyülekezet. Viszonylag korán érkeztünk, így végignézhettük, hogy az emberek jönnek és jönnek és még mindig jönnek.

Egy németországi látogatás tapasztalatai

2006. May 01. -

A Frankfurt közelében lévő Holzhausenben sorrendben már a 47. nagyheti konferencia került megrendezésre a nyugat-európai szórványban élő evangélikus és református magyarok számára. A nyolc országból összegyűlt fiataloknak, a családoknak és a veterán konferenciázóknak gazdag lelki, kulturális és közösségépítő programot biztosított a fiatalokból álló szervezőbizottság, melynek motorját Jób Olivér lelkipásztor családja jelentik.

Hírek a sárospataki gyülekezetből

2006. May 01. -

Virágvasárnap együtt ünnepelt a gyülekezet és a Kollégium közössége abból az alkalomból, hogy az 1941/1. A évfolyam alapítványának támogatói Sárospatakra látogattak. Az istentiszteleten Török István vallástanár igehirdetése mellett Tornallyay Márton Amerikában élő ny. lelkipásztor szólt a megjelentekhez.

Keresztyén művészeti akadémia és fesztivál Sárospatakon

2006. May 01. -

Előkelő tanárgárdával várja a nemzetközi Crescendo con Spirito Nyári Művészeti Akadémia a világ minden tájáról érkező művészjelölteket Zemplén híres történelmi városában. Az immár harmadik alkalommal, 2006. július 24. és augusztus 7. között megrendezésre kerülő összművészeti kurzuson a művészi pályára készülő fiatalok keresztyén környezetben, tapasztalt művészek vezetésével képezhetik tovább magukat.

Lelkészbeiktatás Tarcalon

2006. May 01. -

Isten jóságos kegyelméből nagy ünnepségre hívogatták a tarcali reformátusokat a templom harangjai. Ez a nagy ünnepség a lelkészbeiktatás volt. Előző lelkipásztorunk Király László, aki harmincnyolc éven át volt településünk hűséges pásztora, 2004 őszén nyugdíjba vonult. A gyülekezetnek azonban pásztorra volt szüksége, ezért Kovács Attilát, a volt csobaji lelkipásztort hívtuk, feleségével, hogy lássa el a lelkipásztori szolgálatokat.

Zempléni presbiteri konferencián jártam…

2006. May 01. -

A sárospataki gyülekezet presbitereként évek óta részt veszek az egyházmegyei presbiteri konferencián, mert szeretem hazámat és egyházamat, és ezek az alkalmak nagyon jól szolgálják a szolgálatban való megerősödést. A presbiteri tisztújítást követően sok új arcot láttunk a konferencián, aminek örültünk, bár megvallom, az évek során szívesen jártunk vissza a találkozás öröméért is.

Harmincévesen egy harmincéves jubileumról

2006. March 01. -

Harmincéves leszek. Még nem tudok évtizedekben gondolkodni. Tavalyelőtt csapott meg először, hogy már tíz éve felnőtt vagyok - akkor érettségiztem. Ezt az érzést sikerült elhessegetnem magamtól. Ma már baráti beszélgetésekben erős múlt idővel hivatkozom: „amikor segédlelkész voltam...". Öt éves múlt, amire „felnőttként" hivatkozni tudok, bár ezt sem gyakran teszem, mivel koromból fakadóan ma inkább álmodom, tervezek, dolgozom, igyekszem.

Képes hírek a sárospataki gyülekezetből

2006. March 01. -

Ünneplés a magyar kultúra napján.

Magyar zsoltár, magyar vers, magyar nóta címmel teadélutánt rendezett a sárospataki gyülekezet. A Himnusz születésnapján Tóth Máté Miklós író, előadóművész tolmácsolásában Ady Endre költészetéből hallhattak a jelenlévők, valamint elhangzottak a mennyei hazába költözött hitvestársra gondoló, az özvegység inspirálta megrázó és megható saját versek.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2005. December 01. -

Negyvenkilenc év, negyvenkilenc vers címmel megrendezett kiállítás tisztelgett a nemzeti ünnep alkalmából a sárospataki templomi galériában '56 hősei és áldozatai emléke előtt. A forradalom 10. évfordulójára Tollas Tibor emigrációban élő költő szerkesztette egy kötetbe a világ minden tájáról összegyűjtött ötvenhatos témájú verseket.

Segélykoncertek a családokért

2005. December 01. -

Református egyházunkban 2005 a család éve. Azok, akik családban élnek, talán nem is tulajdonítanak ennek túl nagy jelentőséget, de mi a helyzet azokkal, akik csonka családba születnek, abban élnek, vagy teljes egészében családon kívül vannak. Mi a helyzet azokkal, akik nem ismerik az atyai jó szót, vagy ismeretlen számukra az anyai gyengéd ölelés?

Életjel Nyíriből - „Az Úr csodásan működik…”

2005. October 01. -

A címben idézett gyönyörű ének szavainak igazságát éltük és éljük át itt a végeken, a Zempléni hegység északi csücskében, Nyíri község kis gyülekezetében.

Hálaadás Bodrogolasziban

2005. October 01. -

Szeptember 18-án délelőtt 10 órára ezzel az Igével hívta össze az egyházközség elnöksége az érdeklődőket: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!" (Zsolt 106,1)

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2005. October 01. -

Június 26.  Pataki öregdiák találkozó.  Az idén ötven éves találkozósok közül az ünnepi istentiszteleten Baksy István és az Egyesült Államokból hazalátogató Rőczey Barnabás végezték a szolgálatot. A gyülekezet Virágh Sándor lelkipásztor köszöntőjével és az énekkar szolgálatával vette körül a jubiláns öregdiákokat.

In memoriam Czinke Zoltán

2005. October 01. -

A Sárospataki templomban búcsúzott 2005. augusztus 7-én Czinke Zoltán nyugalmazott esperes-lelkipásztortól családja, volt szolgálati helyeinek és tisztelőinek népes gyülekezete a földi életútra nézve hálaadással, s a mennyei életbe vetett hit bizonyos vigasztalásával.

Lelkészbeiktatás Bodrogkeresztúron

2005. October 01. -

Ünnepi istentiszteletre hívogattak 2005. szeptember 18-án a Bodrogkeresztúri Református Templom harangjai: Almási Ferenc megválasztott lelkipásztort ekkor iktatta be szolgálatába Dr. Börzsönyi József, a Zempléni Református Egyházmegye esperese.

Megszólalt az orgona…

2005. October 01. -

"Megszólalt már az orgona..." hirdette a ricsei gyülekezet boldogan az ősi „Orgona Felállítására" rendelt énekkel. Szép ajándékot kapott az Úrtól e bodrogközi egyházközség. Hogy e felett mennyire és miért is lehet örülni, megtudhattuk orgonaszentelési ünnepünkön.

A sátoraljaújhelyi gyülekezet ünnepe

2005. June 01. -

Kettős ünnepe volt a sátoraljaújhelyi gyülekezetnek március 20-án. Virágvasárnap ünnepnapja hagyományosan kiemelkedik a vasárnapok sorából, hiszen ekkor, a nagyhét nyitányán, Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A gyülekezet közösségében az igehirdetés mellett a gyermekek is bizonyságot tesznek énekkel, verssel a Békesség Fejedelméről, az Úr Jézusról. Ebben az évben sem maradt el az istentiszteletnek e kedves része.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2005. June 01. -

Március 4. A Nők Ökumenikus Világnapja - „Ti vagytok a világ világossága!" Ennek az igének a fénye köré gyűltek össze, akik részt vettek az idén a keresztyén asszonyok világot átfogó mozgalmában.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2005. March 01. -

Ökumenikus imahét

Sárospatakon 2005 januárjának harmadik hetében a következő rendben zajlott az ökumenikus imahét. Hétfőn Végardón a görög katolikus templomban igét hirdetett Tóth Tamás bodroghalászi református lelkipásztor, és énekes szolgálatot végzett a bodroghalászi gyermekkórus.

Lábam előtt mécses a te Igéd…

2005. March 01. -

„Mécses" kulturális esték a Tokaji Református Egyházközségben új színfoltként jelent meg a 2005-ös esztendőben.

Magyarok fénye - templomi koncert Vámosújfaluban -

2005. March 01. -

Vámosújfaluban január 23-án az imaheti úrvacsorás istentisztelet után került sor a templomi padok fűtésének átadási ünnepségére, melyen a MAGYAROK FÉNYE címmel Dévai Nagy Kamilla és a Krónikásének Zeneiskola növendékei adtak koncertet.

Presbiterportré

2005. March 01. -

Beszélgetés Dakos Jánossal, Karcsa polgármesterével

 

Tokaj legvitézebb várkapitánya - Némethi Ferenc [? Zétény – 1565 Tokaj]

2005. March 01. -

Ezelőtt 440 évvel halt hősi halált Tokaj református várkapitánya, Némethi Ferenc. 2005. február 11-én a Városszépítő Egyesület, a Gradatio Rendezvényszerző Iroda és a Tokaji Református Egyházközség szervezésében tudományos konferenciának adott helyett délelőtt a református templom, délután a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola.

A nyíri gyülekezet ünnepe

2004. December 01. -

A Nyíri Református Egyházközség november 28-án emlékezett meg Hörcsik Lajos egykori lelkipásztoráról, születésének 100. évfordulóján. A templom falán míves emléktábla őrzi a neves lelkész emlékét, melyet fiai - Hörcsik Lajos és dr. Hörcsik Richárd - lepleztek le a család és az emlékező gyülekezet közösségében.

Cigánymissziós konferencia Szerencsen

2004. December 01. -

November 6-án egy konferencián vettem részt Szerencsen, a református egyházközség gyülekezeti termében, „A cigányság kapcsolata az egyházzal" címmel. A Zempléni Református Egyházmegye által szervezett egynapos konferencián lelkészek, lelkésznők, missziós lelkészek, gyülekezeti tagok és jómagam vettünk részt. Dr. Börzsönyi József esperes áhítata után három előadót hallgathattunk meg: Búzás Irént, a MRE Zsinatának Cigánymissziós vezetőjét, dr. Mezei István szociológust, és Barnóczki Anita református lelkészt.

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetb

2004. December 01. -

Kiállítások

Októberben a sárospataki templomgalériában 1956 a napilapok tükrében címmel Szigethy Gábor irodalomtörténész egyetemi tanár rendezett kiállítást. A kiállítást a szerző rendhagyó történelemóra keretében mutatta be a Református Gimnázium diákjainak, tárlatvezetést tartott a város hivatalos ünnepi megemlékezésén résztvevőknek, valamint október 24-én, vasárnap a gyülekezet tagjai hallhatták a személyes emlékekkel tűzdelt előadást. A kiállításról tudósítást adott a Zemplén Televízió, a Duna Televízió pedig15 perces műsort készített.

A Sárospataki Lorántffy teremben a közelmúltban elhunyt dr. Bertha Zoltán művésztanár válogatott képei láthatók.

 

Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

2004. October 01. -

Június 20-án Sárospatak volt házigazdája a zempléni presbiterek vasárnapjának. Az istentiszteletet követően dr. Erdei Pál egyházmegyei gondnok és Sipos István gyülekezeti főgondnok köszöntötte az egybegyűlteket.

Presbiterportré

2004. October 01. -

Beszélgetés Barathy Györggyel, Zemplénagárd polgármesterével.

„Sasszárnyon hordozott…” - Beszámoló a sátoraljaújhelyi gyülekezet nyári táboráról

2004. October 01. -

A sátoraljaújhelyi gyülekezet ebben az évben immár 9. alkalommal töltötte el együtt a nyár egyik hetét. A gyülekezeti táborra 2004. augusztus 9-13 között került sor a berekfürdői Megbékélés Házában.

A pontos idő

2004. June 01. -

2004. május 15-én Tokajban volt a Zempléni Református Egyházmegye Ifjúsági Találkozója.

 

Életképek a sárospataki gyülekezetből

2004. June 01. -

Konfirmáció

Sárospatakon az idén negyvenöt fiatal készült fel a konfirmációra. Április 24-én a vizsgán adtak számot kátéismeretből, valamint elmondtak egy-egy bibliai történetet.  

 

Presbiterportré

2004. June 01. - Beszélgetés Bajnok Imrénével, Erdőbénye polgármesterével.

A Zempléni Egyházmegye Ifjúsági Táborhelye Bózsva

2004. April 01. -

Zemplén Hegyköz tájegységében található Bózsva község. A parókia és a kártalanításkor visszakapott volt iskola épületében alakított ki az Egyházmegye ifjúsági táborhelyet, amelyet szeretnék most az olvasóval megismertetni.

Beszélgetés Bertók Ernővel, a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség főgondnokával

2004. April 01. - A sátoraljaújhelyi gyülekezet az elmúlt esztendőkben jelentős felújításokat végzett. A templom kívülről és belülről egyaránt megszépült. Erről, illetve gondnoki munkájáról kérdeztük Bertók Ernőt.

Beszélgetés Lakó Jánossal, a füzérkajatai egyházközség gondnokával, aki egyben a település polgármestere is

2004. April 01. - - Kettős tisztségben dolgozik Füzérkajatáért mint gyülekezeti gondok és polgármester. Mutassa be röviden a települést, amelyet érdemes így szolgálni!

Ökumenikus imahét Sárospatakon

2004. April 01. - A végardói görög katolikus templomban Bozorády Zoltán evangélikus püspökhelyettes, Bodroghalászon, a református templomban Varga Zoltán piarista pap-tanár, a városi görög katolikus templomban Csomós József református püspök, a református templomban Seregély István egri érsek, míg a római katolikus Vártemplomban dr. Keresztes Szilárd görög katolikus püspök hirdetett igét.

A Semjénből elszármazottak találkozója

2003. December 01. -

2003. augusztus 16-án került sor a „Semjénből elszármazottak találkozójára” a Semjéni Református Egyházközség szervezésében. Örömmel és köszönettel vettük, hogy a gyülekezet lelkipásztora, Fülöpné Vadon Erzsébet tájékoztatta szerkesztőségünket erről az alkalomról.

Horkay Barna emlékére

2003. December 01. -

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” (Zsid 13, 7)

PRESBITERPORTRÉ - Beszélgetés Balogh Balázsné vámosújfalui presbiterrel

2003. December 01. -

– Ugye azon boldog emberek közé tartozik, aki felnevelte két lányát, férjhez adta őket, mindkét gyermekétől van egy-egy unokája, s ami nagyon irigylésre méltó mindkét gyermeke hitben él. Mit tett ezért? Vagy  ahogy ma kérdezhetnénk, hogy csinálta ezt?

SZERETETOTTHON ERDŐBÉNYÉN

2003. December 01. -

Azt a feladatot kaptam, hogy mutassam be az Erdőbényie Református Szeretetotthont. Nehéz pár mondatban leírni, hogy milyen is az életünk, hiszen az annyira gazdag és változatos, hogy valójában csak nagyon vázlatosan tudom ismertetni.

A Zempléni Református Egyházmegye közgyűlése zemplénagárdon a református templomban - 2003. Június 14.

2003. July 01. - Az igehirdetés szolgálatát Egeresi László tiszakarádi lelkipásztor egyházmegyei lelkészi főjegyző végezte, majd dr. Erdei Pál az egyházmegye főgondnoka köszöntötte a megjelenteket.

Egy presbiter hitből fakadó cselekedetei - Beszélgetés Németh Márta presbiterrel

2003. July 01. -

- Ma már úgy érezzük, mintha kezdettől itt élt volna Vámosújfaluban, s úgy tűnik, mintha mindig működött volna ez az otthon és műhely, amit létre tudott hozni. Mióta is él itt? Mióta működik ez az otthon és műhely?

 

Hírek

2003. July 01. -

Ködöböcz József (1913-2003) Nemzedékek tanítója, a pataki szellemiség megtestesítője, az elméleti és gyakorlati tanítóképzés fáradhatatlan harcosa, Comenius kutató, számos neveléstörténeti, módszertani, iskolatörténeti mű szerzője.
 

Templomszentelés Bodrogkeresztúron

2003. July 01. -

Szépek a régi templomok. Különösen, amikor tele vannak ünneplő ruhás, éneklő, imádkozó emberekkel. Szép a bodrogkeresztúri megújult templom is egyszerű oszlopaival, kedvesen színes padjaival és réges-régi, tizennyolcadik századi szószékével.

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. 5Móz 19,4

1Móz 31,22–54

Lábánnak és Jákóbnak is megvolt a maga teóriája, hogy hogyan is történtek a dolgok. Ezekből az egymásnak ellentmondó álláspontokból akár véres konfliktus is kerekedhetett volna, de más történt.

tovább

(34) „…hited megtartott téged…” (Márk 5,21–43)

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE.

– 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi, megközelíti az élet Urát, a szabadítót, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). 

tovább

RÓMAI LEVÉL 8,14–16 - Pünkösd

Ma ünnepeljük pünkösdöt és ezzel az egyház születésnapját! Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv második fejezete írja le ezeket a bámulatos eseményeket. 

tovább

2017. június 4. vasárnap

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,…” /ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Szívcsere

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísérnek a múlt sérelmei,
s régi terheket roskadozva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

tovább