Találkozások

LXIII. évfolyam 2. szám / Zempléni Egyházmegye

Két találkozásról szeretnék beszámolni a Zempléni Egyházmegye Átmeneti Anyaotthonának életéből, mely az elmúlt időszakban történt:

2010. március 23-án meglátogatott bennünket a Semjéni Nőszövetség Fülöpné Vadon Erzsébet nagytiszteletű asszony vezetésével. Ez az alkalom a találkozás mellett azért is jöhetett létre, mivel a Semjéni Nőszövetség tagjai elhatározták, hogy házilag gyúrt és készített tésztával lepik meg az Anyaotthon kis és nagy lakóit. A figyelmes és szeretettel készített ajándék átadására meghitt találkozás keretében került sor, ahol a Nőszövetség tagjai előadásában több ének is elhangzott, többek között az ideillő „Egymásnak terhét, ha hordozzátok...". A Nőszövetség tagjai az igei indíttatás alapján, annak tanítását szívükre helyezve szeretettel gondoltak az Anyaotthon lakóira, amikor is szeretetüket cselekedetekké váltották. Áldott legyen az ő igyekezetük!


2010. március 30-án (pontosan egy héttel később) egy másik találkozásra került sor: ünnepi koncertet adtak a Farkas Ferenc Művészeti Iskola kenézlői és sárospataki tagozatának diákjai. Ennek a találkozásnak is már hagyományai vannak intézményünk életében, hiszen minden esztendő adventi és húsvét nagyheti időpontjában sor kerül rá. A zeneiskola diákjai szép, meghitt, színvonalas koncertet adtak, mely dicséri az őket felkészítő tanárok áldozatos munkáját: Szabó Katalin tanárnőt és Kaszó Lajos tanár urat.


Mindkét találkozás alkalmával megtapasztalhattuk a testvéri közösség boldog örömét.


Elek Gabriella

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. 5Móz 19,4

1Móz 31,22–54

Lábánnak és Jákóbnak is megvolt a maga teóriája, hogy hogyan is történtek a dolgok. Ezekből az egymásnak ellentmondó álláspontokból akár véres konfliktus is kerekedhetett volna, de más történt.

tovább

(34) „…hited megtartott téged…” (Márk 5,21–43)

A VÉRFOLYÁSOS ASSZONY TÖRTÉNETE.

– 1. Ez a történet túllép az ókori, mágikus csodahit képzeletvilágán. Nem Jézus ruhájának érintése gyógyít, nem is valami „isteni emberből” kiáradó személytelen erő segít itt, hanem az a hit, amellyel a beteg asszony keresi, megközelíti az élet Urát, a szabadítót, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). 

tovább

RÓMAI LEVÉL 8,14–16 - Pünkösd

Ma ünnepeljük pünkösdöt és ezzel az egyház születésnapját! Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv második fejezete írja le ezeket a bámulatos eseményeket. 

tovább

2017. június 4. vasárnap

Pünkösdi SZÉL és TŰZ…

„…hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.  Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,…” /ApCsel. 2:2-4/

 

tovább

Túrmezei Erzsébet: Szívcsere

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem őrizni bántást, töviseket,
nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísérnek a múlt sérelmei,
s régi terheket roskadozva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

tovább