„Esélyt adunk” Tanoda program Vilmányban

LXIII. évfolyam 1. szám / Misszió

Vilmányi programsorozatunk egy újabb lépcsőhöz érkezett: eddig is tanítottuk, neveltük, fejlesztettük a ránk bízott gyermekeket és fiatalokat, most azonban egy támogatott rendszerben, bővített szolgáltatásokkal tehetjük ezt. Február 16-án aláírtuk az „Esélyt adunk" Tanoda támogatásáról szóló szerződést.

A TÁMOP.3.3.5 keretében „Esélyt adunk - iskolán kívüli oktató és fejlesztő programok működtetése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vilmány településen" címen fut két éven át az elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, integrációját, sikeresebb iskolai tanulmányait, és munkaerő-piaci helyzetének javítását szolgáló munkánk.


A Tanoda a Református Közösségi Házban van, mely évek óta sokaknak olyan hely, ahova érdemes benézni, bejönni, foglalkozásra jönni, lenni, időt tölteni, gondot-örömöt idehozni. Házunkban 35 gyermek oktatását, fejlesztését, segítését vállaltuk, de nyitottak vagyunk azok felé a gyermekek felé is, akikkel nincs ugyan szerződésünk, de tanulni, fejlődni vágynak. Aki haladni szeretne, annak helye van nálunk.


Munkatársaink között többféle szakember van, mert sokféle a hátrány, a fejlesztenivaló, a probléma, vagy épp a kibontásra váró tehetség. Állandó munkatársainkon kívül remek önkéntesek is segítik munkánkat - a fizikai munkától az adminisztráción át az oktatásig. Egyre többen ismerik fel ugyanis a tanulás jövőbe vezető fontosságát, és saját társadalmi, vagy keresztyén felelősségüket, lehetőségüket.


Házunk minden hétköznap déltől nyitva áll a tanulni vágyók előtt. Heti két alkalommal tartunk csoportos foglalkozásokat (2-4 csoport); hetenként három napon pedig sok kis csoportban, vagy egyénileg segítve tanulhatnak, fejlődhetnek a gyermekek. Külön találkozási lehetőséget biztosítunk a középiskolásoknak, és vasárnap is nyitva vagyunk - természetesen istentiszteletet tartunk. Ezzel együtt bárkit szívesen látunk vallásra, felekezetre való tekintet nélkül.


Foglalkozásaink célkitűzései összetettek. A legegyszerűbb a másnapi lecke elkészítése, vagy egy közelgő dolgozatra való készülés. Ez azonban csak kis része munkánknak. Ettől fontosabbnak tartjuk a tanuláshoz kapcsolódó készségek és képességek fejlesztését, a tanultak alkalmazását, a használható tudást. Ehhez például nagyszerű számítógépes programokat alkotott programunk egy munkatársa. A tanuláson kívül próbálunk közösen tájékozódni a minket körülvevő világban, megtalálni a kapcsolódások megfelelő formáit. Múltat vizsgálunk, jelent értelmezünk, és jövőt próbálunk közösen tervezni. Ennek része a tanulás, továbbtanulás szándékának erősítése, a lehetőségek közös megismerése, választások elősegítése. Fontos, hogy mindeközben megismerjük önmagunkat, egymást, képesek legyünk csoportként, csapatként gondolkodni, együttműködni, egymást segítve haladni előre.


A program életéről, sikereiről és nehézségeiről igyekszünk naprakész tájékoztatást adni. Ennek egyik formája, hogy nem csak a www.cm.tirek.hu lapon jelennek meg híreink, hanem bővebb formában a Tanoda számára létrehozott aloldalon is: www.tanoda.tirek.hu. Ez utóbbi még feltöltés alatt áll, de reménység szerint hamarosan már érdemes lesz látogatni.


Menet közben farsangoltunk is a magunk módján Vilmányban és Abaújszántón is. Csoportokban érkeztek a gyerekek, fiatalok. Álarcot készítettünk, nagyon sok tréfás-mókás feladatot  oldottunk meg, közben pedig lassan megtelt a ház. Készültek papír-ruhák, festett arcok, és rengeteg fánk...


Még egy fontos dolog, amiről gyakran megfeledkezünk. Csendes munka folyik több helyen. Kis támogatással, mint például Tarcalban Kovács Attila lelkipásztor vezetésével és Szikszai Szabolcs segédlelkész részvételével. Ugyanígy tisztelet illeti mindazokat, akik „jelzés nélkül" végzik kitartóan „hétköznapi" munkájukat.


Barnóczki Anita

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel meg egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. ApCsel 24,1

2Sám 5,17–25

„Akkor megkérdezte Dávid az Urat… úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr…” (19.25). Ezek a mondatok visszatérnek nemcsak a történetben, hanem Dávid egész életében is. 

tovább

(1) „…panaszt tettek a helytartónál Pál ellen.” (Apostolok cselekedetei 24,1–9)

PANASZ

– 1. A panaszt, a zsidó Nagytanács nevében, Anániás főpap szószólójaként Tertullusz ügyvéd tette meg. Beszéde retorikai remekmű, gyönyörűen felépített, hatásos, és hogy kitűzött célját elérje, a tartalom az emberi cél szolgálatában áll. 

tovább

NEHÉMIÁS 5,12-19 - Másokra tekintettel

Olvastam Nehémiás beszámolóját és én... no igen, mi is a valódi helyzet? Elámultam, lelkesedtem, kérdések vetődtek fel bennem, meglepődtem és még sok minden mást sorolhatnék. 

tovább

2017. szeptember 29. péntek

Az áldás értéke

„És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De fiai tusakodtak a méhében. 

tovább

Baranyi Ferenc: Valami mindig közbenjön

Valami mindig közbejön: távolban tengő vén apádnak
Sós parlaggá szikesedett magánya fehérlik utánad,
Futnál hozzája bűntudattal, autóbuszon vagy gőzösön,
Futnál hozzája szüntelen, de valami mindig közbejön.

tovább