Nagy Barna emlékkonferencia a Sárospataki Református Teológiai Akadémián

LIX. évfolyam 4. szám / Intézményeink

Nagy Barna professzor számos kitörölhetetlen szállal kapcsolódik jelenünkhöz. Ünnepi konferencián emlékeztünk meg róla mint egyházunk „minister Verbi Divini"-jéről és a Kollégium szerelmeséről.

Nagy Barna 1919-27-ig volt gimnazista a Sárospataki Kollégiumban, a teológiát 1931-ig végezte Patakon. Ezt követően több évet töltött külföldi tanulmányúton Grazban, Zürichben és Bonnban. Itt a kor legmeghatározóbb teológusaitól tanult, többek között Brunnertől és Barthtól. Utóbbival mester-tanítványi, majd atyai-baráti kapcsolatba került. Barth legtehetségesebb diákjaként tartotta számon. 1936-ban Debrecenben védte meg doktori disszertációját „A theológia módszer problémája az úgynevezett dialektika teológiában" címmel. 1937-ben Barth ajánlásával a Sárospataki Református Teológiai Akadémia szisztematika-teológia tanszékére választották meg. Igei és tanítói szolgálatát magas teológiai szinten, vidám és derűs lélekkel egészen 1951-ig, a pataki Teológia felszámolásáig végezte. A megszüntetett pataki Kollégium utolsó rektoraként alázatos bűnbánattal és Istenbe vetett reménységgel hordozta a tehertételeket. 1952-ben átmenetileg az Egyetemes Konventen kapott tudományos kutatói beosztást. 1954-ben Victor János halála után a budapesti Teológia rendszeres teológiai tanszékére választották meg. Az 1956-os októberi forradalom leverését követő radikális megtorlások Nagy Barnát is börtönbe juttatták. 1957 őszén fosztották meg pesti katedrájától, nem sokkal ezután 1959-ben hunyt el.


A konferencia előadói, tanítványai Lenkeyné Semsey Klára professzor asszony és Mészáros István püspök úr, valamint a pesti Teológián tanszékvezetői utódja, Szűcs Ferenc rektor úr egybehangzóan úgy állították elénk példaképül, mint aki a hit bátorságával, az evangéliumtól áthatott lélekkel, alázatos és derűs szívvel végezte szolgálatát.


Tette ezt Istentől nyert gazdag képességekkel úgy, hogy közben korának legfrissebb, Barth által fémjelzett eredményeit nemcsak közvetítette, hanem a magyar teológiai megújulás szolgálatába is állította, öregbítve ezzel a magyarországi protestáns tudós-teológusok évszázadok alatt megszerzett jó hírét.


Különleges színfoltja volt a visszaemlékezéseknek Erik A. de Boer holland teológus Nagy Barnához fűződő kapcsolata. Nagy Barna ugyanis a nemzetközi Kálvin-kutatásba bekapcsolódva 1956-tól részt vett Kálvin kiadatlan prédikációinak a sajtó alá rendezésében. Egyedülálló tehetséggel fejtette meg Kálvin gyorsírással lejegyzett prédikációit és tette azt értelmezhető szöveggé. Ez a munka akkor nem kerülhetett kiadásra. 50 év telt el, míg de Boer professzor, Nagy Barna alapos munkájának köszönhetően, elkezdhette befejezni ezt a munkát.


Istené legyen a dicsőség, Isten népe és felebarátai javára, hogy Nagy Barna szellemi örökösei lehetünk.


(fmsz)

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet… 1Tim 6,12

Jób 26

Miközben a mi Urunk „elrejtőzködő Isten”, eltakarta trónusát, aközben hatalma abban is megmutatkozik, hogy a természet felett is úr. Rácsodálkozhatunk értelmére, amely szétzúzza a szörnyeteget, kezére, amely átdöfi a kígyót. 

 

tovább

(8) „…egészen elfogott a szánalom.” (Hóseás 11)

Szánalmas az életünk! Szánalmas az én életem és szánalmas a te életed is; mindenkié, minden emberé, minden népé, Isten népéé is. Szánalmas még az is, ahogy tiltakoznál a megállapítás ellen, netán kikérnéd magadnak.

tovább

ÉZSAIÁS 56,1-2.6-7 - Határok nélkül

2016 nyarán barátokat látogattam meg Albániában. Együtt mentünk vasárnap reggel egy evangélikus istentiszteletre. Szép volt albánul hallani azokat a dalokat, melyeket angolul ismertem. 

tovább

2017. december 5. kedd

„Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok…” (Fil 1:3)

 

tovább

Venyercsán László: Ki várni tud

Oly jó Istenre csendben várni –
Istennel rövid a messzi út,
hisz nemcsak az út, a cél is Ő,
s nem veszít időt, ki várni tud.

tovább