Hírcsokor a sárospataki gyülekezetből

LVIII. évfolyam 3. szám / Zempléni Egyházmegye

Június 26.  Pataki öregdiák találkozó.  Az idén ötven éves találkozósok közül az ünnepi istentiszteleten Baksy István és az Egyesült Államokból hazalátogató Rőczey Barnabás végezték a szolgálatot. A gyülekezet Virágh Sándor lelkipásztor köszöntőjével és az énekkar szolgálatával vette körül a jubiláns öregdiákokat.

Július 10, 17. Látogatók Szentpétervárról és Koreából. Távoli tájak reformátusai vettek részt a pataki istentiszteleten, akik a misszió ügyében elkötelezettséget hordozva tettek látogatást a Zempléni Egyházmegyében. Énekes bizonyságtételükön keresztül érezhette meg hallgatóságuk áldott lelkületüket.


Július, augusztus: Nyári programok. A sárospataki gyülekezet közösségei éltek a nyár adta lehetőségekkel. A hittanosok Bózsván táboroztak. A régebbi ifjúsági körösök Angliában vettek részt táborban az immár harmadik éve tartó német és angol testvér-ifjúsági körök találkozóján Dr. Győri István vezetésével. Tizenöt cserkész egy kétszáz fős nagytáborban szerzett élményeket Kálban. Az énekkar és a gyülekezet háromnapos kirándulást tett Esztergom-Komárom-Bicske-Alcsút útvonalon, valamint látogatást és szolgálatot végzett Kassán. A nyár Sárospatakon zenében gazdag, a Crescendo con Spirito mesterkurzus és a Zempléni Fesztivál számos eseménye zajlott a templomban.


Augusztus 28. Darányi Lajos emléknap. A századik születésnap alkalmából ünnepi megemlékezést tartott a pataki gyülekezet, volt püspök-lelkipásztora szolgálatáért való hálaadásként. Emléktábla és koszorú került egykori lakóházára és sírjára, valamint a Pocsainé Eperjesy Eszter által összeállított kiállítás tisztelgett életműve előtt.


Összeállította: Virágh Sándor
lelkipásztor

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged…” Jn 17,1b

Lk 22,7–38

Az utolsó vacsoráról szóló szentírási beszámolót ma úgy olvashatjuk, hogy szem előtt tartjuk: a haláltól valóban megszabadító „Páskabárány” (7) maga Jézus. 

tovább

(4) „Fordítsd jóra sorsunkat, Uram…” (Zsoltárok 126)

ISTEN NÉPÉNEK TAPASZTALATA…

– 1. Isten népe már megtapasztalta, milyen az, amikor az Úr hatalmasan cselekszik népéért, és jóra fordítja megnyomorított életüket (3).

tovább

LUKÁCS 22,63–71 - Felmérhetetlen

2004-ben a Magyar mozikba is megérkezett a vitatott amerikai „Passió” című film, amely nagyon brutálisan mutatja be Jézus bántalmazását és a keresztre feszítést. 

tovább

2018. április 9.

Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. (Márk 7:1-2)

tovább

V.Sipos Ida: HÚSVÉT

Az Úr halott. Nagy csönd a tájon
Mint tompa élettelen álom
És jönnek a hű asszonyok,
És hoznak drága kenetet
És hoznak drága könnyeket,
Virágorcákon harmatot.

tovább