Ténykép

LXV. évf. 3. szám / Intézményeink

A legnagyobb ünnepeinken sem fordult még elő, hogy ne fértünk volna be a templomba. Most mégis megtörtént velünk itt, Felső-Barcikán, hogy mintegy nyolcvanan kinnrekedtünk a templom előtti térre, utcára.

Kis fehér templom, ápolt terecske. A hőség elöl árnyékba húzott padokon, a kertekből kihajló fák védőernyői alatt ülünk, állunk mi, akik már nem fértünk be és várjuk, hogy kijöjjenek a benti ünnepség résztvevői. Nem a lagzis népre várunk annyian. Iskolai évnyitó helye most az Isten háza. A Tompa Mihály Református Általános Iskola második évnyitóján vagyunk. Az ablakokba állított hangszórókból mi is halljuk a gyerekek szavalatait, református énekeinket, amelyek így, 150 gyermekhangon csilingelve szólnak talán a legszebben.
Lelkészünk, Kolumbán Gábor, majd Szűcs Endre püspök-helyettes köszöntő, útmutató szavai után Csernaburczky Ferenc, az iskola új igazgatója szól a gyerekekhez és szüleikhez. Tiszta, követhető gondolatok, világosan megjelölt célok és református elkötelezettség jellemzi beszédét. A tanítás mellett a nevelés, a református hiten alapuló erkölcsös élet alapjainak lerakása is a cél – mondja. Tudjátok, a padokon vagy a tuják árnyékában több olyan idős, fiatal ember is jelen van, akik nem unokáikat kísérték el az évnyitóra. Ők gyülekezetünk tagjai. Azé a gyülekezeté, amelyik eddig is magáénak érezte az iskolát. Ez a gyülekezet ígéri, hogy továbbra is segítséget nyújt, ha kint az udvaron vagy bent a tantermekben, kirándulásokon vagy ünnepi készülődésnél egyáltalán segíteni tud. Mindezt persze nem önzetlenül teszi, ezért fizetség jár! Fizetségként azt fogadnánk el, ha vasárnaponként és ünnepeinken egyre több apróság ülne köztünk (szüleikkel együtt), akiket büszkén emlegetnénk úgy, hogy ők a „mieink”, a „mi iskolánkból” valók, hozzánk tartoznak. Az igazgatói beszédet hallva többen is arra gondoltunk, hogy végre mostantól nem kell majd megmagyarázni mitől is református az iskola.
Eredetileg úgy gondoltam, hogy beszámolóként küldök egy-két képet, majd hozzáírok néhány sort, magyarázó szöveget. Fényképet tényekkel. De rájöttem, nem kell kijavítanom a valójában elütésből származó címkezdő T-betűt. Jobb, ha így marad. Jobb, ha leírom a rövid, de fontos eseményt, a hozzá fűződő gondolatainkat, bizakodó érzéseinket (erre a fénykép úgy se képes), melléteszek néhány fotót, és így küldöm el nektek, mint … tényképet. 
Bartha Zoltán presbiter

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

…ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Jak 3,10

2Sám 18,19–32

„Épségben van-e az a fiú, Absolon?” (29.32). Dávid a legfontosabb kérdést teszi fel, mert egy személyben király és apa. A hadsereg parancsnokának, Jóábnak Absolon egy lázadó. 

tovább

(8) „…menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet…” (Eszter 4)

Nagy félelem támadt Hámán rendeletének kiadása után, miszerint gyilkoljanak le a Perzsa birodalomban mindenkit, aki Isten népéhez tartozik (3,13). A félelemből keserves, nyilvános segélykiáltás fakadt fel, a király palotája előtt, imádkozva, böjtölve, annak minden látható külsőségeivel együtt (1–3).

tovább

PÉLDABESZÉDEK 3,13-26 -Életbölcsesség

Szomszédasszonyommal gyakran beszélgetek mindenféléről. Sajátos világnézete mélyen megdöbbent : szerinte Isten egy magasabb hatalom, Aki mellettem áll, de csak akkor, ha szükségem van Rá. 

tovább

2017. október 25. szerda

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Péter 5:1-4)

tovább

Weöres Sándor: Ballada a három falevélről

Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból -
Elröpült három falevél. 
- - - - - - - - - - - - - - -

tovább