„Bátori találkozó” a gagybátori gyülekezetben

LXV. évf. 3. szám / Abaúji Egyházmegye

2012. szeptember 1-jén népes vendégsereg érkezett a gagybátori református parókiára. A gyülekezet lelkipásztorának, Bódi Noémi lelkésznőnek a kezdeményezésére a presbitérium és a gyülekezeti tagok lelkes szervezésében és meghívására baráti-testvéri találkozó megrendezésére került sor, amelyre a községből elszármazott testvéreket hívták meg nagy szeretettel.

Jó szívvel és köszönettel fogadtuk a kedves meghívást és örömmel készültünk a találkozásra, a szívélyes alkalomra. Megérkezésünkkor örömmel és jóleső érzéssel köszöntöttük egymást. A jelenlévők egy részével több évtizede nem találkoztunk. 
Az élet az ország különböző részeire sodorta a szeretett szülőföld Gagybátor egykori lakóinak jelentős részét. A továbbtanulás, a munkalehetőség, a biztonságos megélhetés utáni vágy, különböző helyeken teremtett otthont sokunk számára. Az évek múlásával egyre inkább vágyakozik arra az ember, hogy találkozzon a régi ismerősökkel, barátokkal, meglátogassa a gyermekkor kedves emlékeket idéző gyönyörű tájait.
Többségünk felkereste a temetőkertet, ahol áldott emlékű elődeink, őseink nyugosznak a hazai földben. Néhány virágszálat elhelyeztünk volt szeretteink sírhalmán és csendben, lélekben együtt voltunk drága hozzátartozónkkal.
A kedves vendéglátóink, a helyiek és a vendégek közül a hölgyek egy része nagy lelkesedéssel készült a vendégfogadásra és a vendéglátásra. Nagyon finom vadhúsokból készített ételekkel, kiváló töltött káposztával, finom italokkal, süteményekkel kínálták a vendégeket. Kellemes beszélgetések zajlottak a parókia udvarán és épületében. Felidéztük a közös emlékeket, amelyek nagyon kellemes érzéssel töltöttek el mindannyiunkat.
A délután folyamán hálaadó istentiszteleten vettünk részt, ahol a lelkésznő nagy szeretettel köszöntött minket. Hálát adtunk a jó Istennek, hogy kegyelméből lehetőségünk volt részt venni egy ilyen kedves alkalmon. Jó érzéssel tölthettünk el egymás körében néhány meghitt, kedves órát gyermekkorunk színhelyén.
Istentisztelet után tovább folytatódott a beszélgetés, vendégeskedés. Részt vett az ünnepségen Béres János furulya művész családjával, aki szép énekekkel, dalokkal lelkesítette jó hangulatra a jelenlévőket. Sor került még egy bensőséges köszöntésre. Bosnyák Gyula barátunk azon a napon ünnepelte a születésnapját. Kedves családja és a résztvevők köszöntötték jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánva neki.
Úgy gondolom, mindannyian nagyon jól éreztük magunkat és lelkiekben gazdagodva köszöntünk el egymástól. Nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük meg Bódi Noémi lelkésznőnek a kezdeményezést, aki nagyon szívesen és lelkesen fáradozik a fokozatosan csökkenő lakosságú Cserehát lelki életének ápolásáért, és több ilyen alkalommal kezdeményezett hasonló jellegű együttléteket. Megköszönjük a presbitériumnak, a gyülekezet tagjainak az odaadó, áldozatkész fáradozásukat, a testvéri együttlét megrendezését, a szíves vendéglátást.
Kérjük Isten gazdag áldását a lelkipásztor szolgálatára szülőföldünkön. Az ott élőknek erőt, egészséget és minden jót kívánunk. Hálával és jó érzéssel emlékezünk az együtt töltött időre. Isten áldjon mindannyiunkat!
Vadas József
Hernádnémeti

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jn 18,27

Lk 24,36–49

„Ti vagytok ere a tanúk” (48). Jézus feltámadás utáni földi életének legfőbb jele az a valóságos jelenlét, ahogyan beszélget a tanítványokkal, és együtt is eszik velük. 

tovább

(2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131)

SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK.

– 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14).

tovább

LUKÁCS 23,44–49 - Az utolsó szavak

Az eddigi történések során mindenki hangos volt, Jézust kivéve. Utolsó szavait mégis mindenki hallhatja. Végül Atyja kezébe teszi le életét. 

tovább

2018. április 14.

Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok…(Mk 7:21)

tovább

Túrmezei Erzsébet: Minden évben

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

 

 

tovább