Pedagógusok találkoztak a Balázs Győző Református Líceumban

LXV. évf. 2. szám / Borsod-Gömöri Egyházmegye

Minden évben, március végén találkoznak a tiszáninneni református intézmények pedagógusainak képviselői, hogy üdvözöljék az új intézményeket, néhány beszámoló gondolatot hallgassanak meg egymásról, és kötetlenül is legyen módjuk beszélgetni.

Ebben az évben Miskolcon, a szeptembertől református intézményként működő Balázs Győző Református Líceum rendezte meg a találkozót, melyen a magyar – angol két tanítási nyelvű általános- és középiskola a grafikus, animációsfilm-rajzoló, fotós és színházi táncos szakképzéseit is bemutatta. A vendégek közül a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági SZKI és a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola mutatkoztak be, mint a református közösségen belüli új iskolák. A találkozó megszervezésének célja olyan szakmai találkozó szervezése, ahol az ismerkedés mellett fontos a szakmai tapasztalatcsere.
A Balázs Győző Középiskola által a tanév elején bevezetett hitoktatás módszertani újszerűsége felkeltette a figyelmet. Kulikné Farkas Tímea nagytiszteletű asszony, az iskola nevelési igazgató-helyettese mutatta be a dupla órákon tartott hittanórák eredményességét, ahol a hitoktató munkáját drámapedagógus vagy kézműves oktató segíti. Így nagyszerű lehetőség adódik a hittan tananyag éppen adott témájának feldolgozására drámapedagógiai, grafikus, festészeti, kerámia vagy textil jellegű munkákkal.
A középiskolás diákok hitnevelése is sajátos az iskolában, a művészeti szakképzésben kiemelt terület a művészettörténet, műalkotás-elemzés, nagyon fontos a képzési rendszer követelményeihez igazítottan a kötelező műtárgylistás képanyag ismerete az érettségi és szakmai vizsgákon. Az egyetemes kultúrtörténet megértéséhez nélkülözhetetlen mitológiai és teológiai ismereteket, a művészettörténettel kiegészítetten a szakos tanárral együtt, a hittan részeként nagytiszteletű Balajthy József intézményi lelkész, a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora tanítja a 9-14. évfolyamokon. Ezzel a megoldással az iskolában a hittanóra nagy segítséget jelent a vizsgakövetelmények elsajátításában, a diákok könnyen megbirkóznak a kevéssé ismert alkotások stációábrázolásainak felismerésével is, így kellő alapot kapnak a műalkotás-elemzés feladataihoz. 
Az iskola kétnyelvű képzése és művészeti szakképzése mellett az ilyen időigényes hitnevelésre azért van lehetőség, mert a líceum egész napos rendszerben működik a középiskolásoknak is. A hitoktatás életkori sajátosságaihoz igazított, cselekvéssel elmélyített tevékenységei, a képző- és iparművészeti kultúrához társított képi világához rendelt tananyagszerkezete a líceumban ígéretes eredményességet hozott az idáig rövid múltú egyházi intézményben. 
A találkozó tartalmas szakmai programokkal zárult kilenc intézmény részvételével, a rendezvényen megjelenő pedagógusok a református közösség épüléséért való munkájukban egy délután együtt örültek, kérték és hálával köszönték meg az áldást, mely munkájukat kíséri. A találkozón résztvevő intézmények: Áltányi Református Általános Iskola és AMI, Miskolc- Diósgyőri Református Általános Iskola, Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Tiszakeszi Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola, Jókai Mór Református Iskola és AMI, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági SZKI, Lévay József Református Gimnázium és a Balázs Győző Református Líceum kollegái, illetve a leendő református általános iskola igazgatója, Nagy György Felsőzsolcáról.
Sziráki Szűcs Gábor igazgató

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Jn 19,24b

Jn 19,16b–30

„Ne azt írd...” (21). Hányan tiltakoznak ma is „keresztyén országunkban” az ellen, hogy királyuk, messiásuk a megfeszített Krisztus... 

 

tovább

(23) „Gondolt ránk megaláztatásunkban…” (Zsoltárok 136)

FELELGETŐS.

– 1. Az istentisztelet vezetője dicséri az Urat, és hálát ad az Úr csodás tetteiért: a teremtésért (1–9), a szabadításért (10–15), a pusztában való vezetésért és védelemért (16–26). Isten népének boldog kiváltsága, hogy bízhat az Úrban, magasztalhatja, mint teremtő, megváltó, megtartó Istenben, aki eledelt ad minden élőlénynek (25), és örökséget ad népének (22).

tovább

LUKÁCS 24, 36–43 - Levél Jézusnak

Kedves Jézus! Valóban csodálkozol azon, hogy megijednek tőled a tanítványaid, amikor egyszer csak előttük állsz? Tegnap még halott voltál, ma itt vagy a szoba közepén és még az ajtót sem használtad. 

tovább

2018. április 19.

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!” (Mk 10:46-47)

tovább

Makovei János: A keresztről való beszéd...

„Mert a keresztről való beszéd
bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, akik
megtartatunk Istennek ereje.”

(1Korintus 1, 18.)

 

tovább