Pedagógusok találkoztak a Balázs Győző Református Líceumban

LXV. évf. 2. szám / Borsod-Gömöri Egyházmegye

Minden évben, március végén találkoznak a tiszáninneni református intézmények pedagógusainak képviselői, hogy üdvözöljék az új intézményeket, néhány beszámoló gondolatot hallgassanak meg egymásról, és kötetlenül is legyen módjuk beszélgetni.

Ebben az évben Miskolcon, a szeptembertől református intézményként működő Balázs Győző Református Líceum rendezte meg a találkozót, melyen a magyar – angol két tanítási nyelvű általános- és középiskola a grafikus, animációsfilm-rajzoló, fotós és színházi táncos szakképzéseit is bemutatta. A vendégek közül a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági SZKI és a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola mutatkoztak be, mint a református közösségen belüli új iskolák. A találkozó megszervezésének célja olyan szakmai találkozó szervezése, ahol az ismerkedés mellett fontos a szakmai tapasztalatcsere.
A Balázs Győző Középiskola által a tanév elején bevezetett hitoktatás módszertani újszerűsége felkeltette a figyelmet. Kulikné Farkas Tímea nagytiszteletű asszony, az iskola nevelési igazgató-helyettese mutatta be a dupla órákon tartott hittanórák eredményességét, ahol a hitoktató munkáját drámapedagógus vagy kézműves oktató segíti. Így nagyszerű lehetőség adódik a hittan tananyag éppen adott témájának feldolgozására drámapedagógiai, grafikus, festészeti, kerámia vagy textil jellegű munkákkal.
A középiskolás diákok hitnevelése is sajátos az iskolában, a művészeti szakképzésben kiemelt terület a művészettörténet, műalkotás-elemzés, nagyon fontos a képzési rendszer követelményeihez igazítottan a kötelező műtárgylistás képanyag ismerete az érettségi és szakmai vizsgákon. Az egyetemes kultúrtörténet megértéséhez nélkülözhetetlen mitológiai és teológiai ismereteket, a művészettörténettel kiegészítetten a szakos tanárral együtt, a hittan részeként nagytiszteletű Balajthy József intézményi lelkész, a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora tanítja a 9-14. évfolyamokon. Ezzel a megoldással az iskolában a hittanóra nagy segítséget jelent a vizsgakövetelmények elsajátításában, a diákok könnyen megbirkóznak a kevéssé ismert alkotások stációábrázolásainak felismerésével is, így kellő alapot kapnak a műalkotás-elemzés feladataihoz. 
Az iskola kétnyelvű képzése és művészeti szakképzése mellett az ilyen időigényes hitnevelésre azért van lehetőség, mert a líceum egész napos rendszerben működik a középiskolásoknak is. A hitoktatás életkori sajátosságaihoz igazított, cselekvéssel elmélyített tevékenységei, a képző- és iparművészeti kultúrához társított képi világához rendelt tananyagszerkezete a líceumban ígéretes eredményességet hozott az idáig rövid múltú egyházi intézményben. 
A találkozó tartalmas szakmai programokkal zárult kilenc intézmény részvételével, a rendezvényen megjelenő pedagógusok a református közösség épüléséért való munkájukban egy délután együtt örültek, kérték és hálával köszönték meg az áldást, mely munkájukat kíséri. A találkozón résztvevő intézmények: Áltányi Református Általános Iskola és AMI, Miskolc- Diósgyőri Református Általános Iskola, Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Tiszakeszi Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola, Jókai Mór Református Iskola és AMI, Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona, Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági SZKI, Lévay József Református Gimnázium és a Balázs Győző Református Líceum kollegái, illetve a leendő református általános iskola igazgatója, Nagy György Felsőzsolcáról.
Sziráki Szűcs Gábor igazgató

Archívum

Kapcsolat

Sárospataki
Református Lapok
3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Tel: +36 46 346-906
srlszerk@gmail.com

rss

Napi lelki táplálék

„…Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” Jn 4,24

Jn 4,19–26

„...lélekben és igazságban imádják az Atyát...” (23). Istent így imádni csakis a Szentlélek által lehetséges. 

 

tovább

(12) „Megsemmisülnek mindnyájan Egyiptom országában.” (Jeremiás 44)

Isten Igéje az Egyiptomba menekült júdaiaknak szólt, akikre KI FOG ÁRADNI AZ ISTEN HARAGJA.

tovább

Lukács 6,27–31 - A nagyvonalúság birodalma

Ha belegondolok a világ igazságtalanságaiba, nagyon fel tudok háborodni: Miért bánnak pl. gyerekekkel úgy, mint rabszolgákkal? 

tovább

2018. január 22. hétfő

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4:13)

 

tovább

Wass Albert: Tél

Templomi csöndben, 
Éjjeli ködben 
Aszkéta-ágat zörrent a szél, 
Valahol messze, 
Csillag szemekre 
Szürke ködfátylat borít a Tél. 

tovább